กฎหมายหมู่บ้านจัดสรร มีอะไรบ้าง

กฎหมายหมู่บ้านจัดสรร มีอะไรบ้าง

กฎหมายหมู่บ้านจัดสรร มีอะไรบ้าง

โดยปกติแล้วกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการบ้านจัดสรรโดยตรงจะมีเพียง พระราชบัญญัติ การจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 โดยจะเน้นไปที่การจัดตั้ง นิติบุคคล การบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลางและข้อบังคับให้สมาชิกทุกคนจ่ายค่าส่วนกลางในมาตรา 50 (แก้ไขเพิ่มเติมในปี 2558) เพื่อให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน โดยใจความสำคัญของกฎหมายมีดังต่อไปนี้

  1. ในการโฆษณาโครงการบ้านจัดสรรจะต้องตรงกันกับรายละเอียดที่กำหนดไว้ในการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน นั่นหมายความว่า หากโครงการบ้านจัดสรรมีการโฆษณาว่าภายในโครงการมีสระว่ายน้ำขนาด 20×40 เมตร, ห้องออกกำลังกาย อาคารสถานที่ อื่น ๆ ที่เป็นสาธารณะประโยชน์ภายในโครงการ เมื่อโครงการก่อสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะต้องมี สิ่งอำนวยความสะดวกตามที่ประกาศโฆษณาไว้ เพราะถ้าหากไม่มีถือว่าผู้ขายผิดสัญญา ดังนั้นสามารถที่จะบอกเลิกสัญญาได้
  2. การจัดตั้ง นิติบุคคล และจดทะเบียนนิติบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อดูแลบริหารจัดการสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลาง ให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
  3. การจัดเก็บค่าส่วนกลางโดยนิติบุคคล เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการ จ้าง ช่าง ซ่อมแซม บำรุงรักษา สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลาง 
  4. นิติบุคคลทำหน้าที่เป็นตัวแทนในกรณีที่มีการฟ้องเรื่องในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของสมาชิกที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่ 10 รายเป็นต้นไป

ส่วนกฎ ข้อบังคับของหมู่บ้านจัดสรรโดยส่วนใหญ่จะอ้างถึงสิทธิและประโยชน์โดยส่วนรวมเป็นหลัก ภายใต้กฎหมายเป็นหลัก เพื่อให้การอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยการจัดการประชุมใหญ่เพื่อขอมติจากเสียงส่วนใหญ่ในการกำหนดข้อตกลงเพื่อให้ทุกคนได้ปฏิบัติตาม เช่น

  • การปรับเงินเมื่อชำระค่าส่วนกลางล่าช้า 
  • ไม่จ่ายค่าส่วนกลาง 3 เดือนจะต้องถูกระงับสิทธิ์การให้บริการสาธารณูปโภคและส่วนกลาง เช่น ไม่บริการเก็บขยะ งดการใช้สระว่ายน้ำ เป็นต้น
  • ไม่จ่ายค่าส่วนกลาง 6 เดือนไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดินได้ เมื่อมีการซื้อขาย
  • ไม่จ่ายค่าส่วนกลางตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปอาจถูกฟ้องศาล 

ทั้ง 4 ข้อที่กล่าวมาข้างต้นถือเป็นกฎที่อ้างอิงข้อกฎหมายตาม พรบ.การจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2558 มาตรา 50 ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ เป็นตามคณะกรรมการนิติบุคคลและที่ประชุมใหญ่ลงมติไว้ ซึ่งสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเองและเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : https://pmserviceth.com/

Share :

บทความอื่นๆ

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024 01

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024

การเลือกซื้อทาวน์โฮมถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่อยากจะมีบ้าน เพราะการเลือกบ้านหลังหนึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนด้านการเงินที่เป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อบ้าน

ดูเพิ่มเติม
เลือกอยู่คอนโดห้องเปล่าที่ไม่มีการตกแต่งดีอย่างไร ทําไมต้องซื้อ 2024 01 01

เลือกอยู่คอนโดห้องเปล่าที่ไม่มีการตกแต่งดีอย่างไร ทำไมต้องซื้อ 2024

การเลือกอยู่คอนโดตามไลฟ์สไตล์เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับผู้ที่ซื้อคอนโดเพื่ออาศัยหรือเพื่อปล่อยเช่า โดยเฉพาะการซื้อคอนโดห้องเปล่าที่ไม่มีการตกแต่งภายใน

ดูเพิ่มเติม