หากอยากเป็นกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ต้องทำอย่างไร

หากอยากเป็นกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ต้องทำอย่างไร

หากอยากเป็นกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ต้องทำอย่างไร

คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด เป็นหนึ่งในผู้ที่มีบทบาทด้านการดูแลและจัดการปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับคอนโด ต้องเป็นหนึ่งในผู้ที่ออกความคิดเห็นเพื่อการทำให้คอนโดที่อยู่อาศัย มีการพัฒนาไปในด้านที่ดี ลูกบ้านทุกคนได้รับความพึงพอใจสูงสุด ดังนั้นผู้ที่ต้องการจะเข้ามาเป็นคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด จึงต้องมีคุณสมบัติพร้อมและเหมาะสม ตามพระราชบัญญัติอาคารชุดฉบับที่ 4 ปี พ.ศ. 2551 ที่มีการระบุคุณสมบัติของกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดไว้ ดังนี้

  • ต้องเป็นผู้ที่มีชื่อเป็นเจ้าของร่วมอาคารชุดนั้น ๆ หรือมีคู่สมรสเป็นเจ้าของร่วม
  • ถ้าเป็นกรณีเจ้าของห้องมีชื่อเป็นผู้เยาว์ บุคคลไร้ความสามารถ หรือเป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ ส่งผู้แทนโดยชอบธรรมมาสมัครเป็นคณะกรรมการได้
  • ต้องเป็นบุคคลที่ไม่เคยมีปัญหาหรือถูกที่ประชุมใหญ่จากเจ้าของร่วมท่านอื่น ลงมติให้พ้นจากตำแหน่งและต้องไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นผู้จัดการนิติบุคคลมาก่อน
  • ต้องไม่เคยถูกให้ออกด้วยเหตุของความทุจริต มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือความบกพร่องในศีลธรรม
  • ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยถูกปลดออก ไล่ออก หรือการให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ เอกชนหรือองค์กรใด ๆ ในฐานการกระทำความผิดทุจริตต่อหน้าที่
  • ต้องไม่เคยได้รับโทษจำคุก พร้อมการได้รับคำพิพากษาสูงสุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นความผิดแบบลหุโทษหรือการกระทำโดยประมาทเท่านั้น

สำหรับการสมัครเป็นคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ให้รอในช่วงที่มีวาระของการรับสมัคร โดยจะเกิดขึ้นก่อนการประชุมใหญ่เจ้าของร่วมสามัญในครั้งแรก หลังจากการส่งมอบนิติบุคคลให้กับเจ้าของร่วมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องมีการจัดทำคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดขึ้นภายใน 6 เดือน จะประกอบไปด้วยกรรมการตั้งแต่ 3-9 คน และจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากเจ้าของร่วมภายในที่ประชุม ซึ่งองค์ประชุมจะต้องมี 1 ใน 4 ของจำนวนเสียงการลงคะแนน

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

ติดต่อบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : pmserviceth.com

อ่านบทความเกี่ยวกับบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : บทความเกี่ยวกับการดูแลนิติบุคคล

Share :

บทความอื่นๆ

PM Coke แนะนำโครงการบ้านใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม 01

แนะนำโครงการบ้านใหม่ คอนโดใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม เหมาะกับคนฝันอยากมีบ้านหลังแรก

รวมโครงการบ้านใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม เหมาะกับคนฝันอยากมีบ้านหลังแรก ให้เลือกซื้อบ้านได้ถูกใจความต้องการในการใช้ชีวิต

ดูเพิ่มเติม
Pm. Coke 4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับ 01

4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับของผู้ซื้อคอนโด ผู้เช่าคอนโดได้ 2024

4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับของผู้ซื้อคอนโด ผู้เช่าคอนโดได้ในปี 2024 ที่สามารถส่งผลต่อการขึ้นลงของราคาอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตได้ 1. คอนโดมิเนียมราคาประหยัด 2. คอนโดมิเนียมราคาปานกลาง

ดูเพิ่มเติม
Pm Coke.รู้ไวก่อนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด 01

รู้ไว้ก่อนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ที่ดิน จะต้องทำอย่างไร มีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง 2024

การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ที่ดินจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเจ้าของเก่าได้ทำการขายห้องชุดคอนโด/ที่ดินให้กับเจ้าของใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนเงินตราเข้ามาแล้วแทนด้วยชื่อของเจ้าของใหม่

ดูเพิ่มเติม