หากอยากเป็นกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ต้องทำอย่างไร

หากอยากเป็นกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ต้องทำอย่างไร

หากอยากเป็นกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ต้องทำอย่างไร

คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด เป็นหนึ่งในผู้ที่มีบทบาทด้านการดูแลและจัดการปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับคอนโด ต้องเป็นหนึ่งในผู้ที่ออกความคิดเห็นเพื่อการทำให้คอนโดที่อยู่อาศัย มีการพัฒนาไปในด้านที่ดี ลูกบ้านทุกคนได้รับความพึงพอใจสูงสุด ดังนั้นผู้ที่ต้องการจะเข้ามาเป็นคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด จึงต้องมีคุณสมบัติพร้อมและเหมาะสม ตามพระราชบัญญัติอาคารชุดฉบับที่ 4 ปี พ.ศ. 2551 ที่มีการระบุคุณสมบัติของกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดไว้ ดังนี้

  • ต้องเป็นผู้ที่มีชื่อเป็นเจ้าของร่วมอาคารชุดนั้น ๆ หรือมีคู่สมรสเป็นเจ้าของร่วม
  • ถ้าเป็นกรณีเจ้าของห้องมีชื่อเป็นผู้เยาว์ บุคคลไร้ความสามารถ หรือเป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ ส่งผู้แทนโดยชอบธรรมมาสมัครเป็นคณะกรรมการได้
  • ต้องเป็นบุคคลที่ไม่เคยมีปัญหาหรือถูกที่ประชุมใหญ่จากเจ้าของร่วมท่านอื่น ลงมติให้พ้นจากตำแหน่งและต้องไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นผู้จัดการนิติบุคคลมาก่อน
  • ต้องไม่เคยถูกให้ออกด้วยเหตุของความทุจริต มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือความบกพร่องในศีลธรรม
  • ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยถูกปลดออก ไล่ออก หรือการให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ เอกชนหรือองค์กรใด ๆ ในฐานการกระทำความผิดทุจริตต่อหน้าที่
  • ต้องไม่เคยได้รับโทษจำคุก พร้อมการได้รับคำพิพากษาสูงสุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นความผิดแบบลหุโทษหรือการกระทำโดยประมาทเท่านั้น

สำหรับการสมัครเป็นคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ให้รอในช่วงที่มีวาระของการรับสมัคร โดยจะเกิดขึ้นก่อนการประชุมใหญ่เจ้าของร่วมสามัญในครั้งแรก หลังจากการส่งมอบนิติบุคคลให้กับเจ้าของร่วมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องมีการจัดทำคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดขึ้นภายใน 6 เดือน จะประกอบไปด้วยกรรมการตั้งแต่ 3-9 คน และจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากเจ้าของร่วมภายในที่ประชุม ซึ่งองค์ประชุมจะต้องมี 1 ใน 4 ของจำนวนเสียงการลงคะแนน

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

ติดต่อบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : pmserviceth.com

อ่านบทความเกี่ยวกับบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : บทความเกี่ยวกับการดูแลนิติบุคคล

Share :

บทความอื่นๆ

รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าช่วยลดฝุ่นในคอนโด ทำให้สุขภาพดีขึ้น ห่างไกลภูมิแพ้ (2)

รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าช่วยลดฝุ่นในคอนโด ทำให้สุขภาพดีขึ้น ห่างไกลภูมิแพ้

แนะนำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยลดฝุ่นในคอนโด เพื่อสร้างสภาพอากาศที่ดีขึ้น ลดอันตรายที่อาจเกิดจากภูมิแพ้ และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้อาศัยในคอนโดให้ดีขึ้นยิ่งขึ้น

ดูเพิ่มเติม
อยู่คอนโดไม่ครบสัญญาเช่า ได้เงินมัดจำคืนหรือไม่ ทำไงดี (1)

อยู่คอนโดไม่ครบสัญญาเช่า ได้เงินมัดจำคืนหรือไม่ ทำไงดี ?

อยู่คอนโดไม่ครบสัญญาเช่า ได้เงินมัดจำคืนหรือไม่ ทำไงดี ? ในบทความนี้เรามีคำตอบมาฝากกัน มาเริ่มทำความเข้าใจกันเลย

ดูเพิ่มเติม
4 ประเภทของใช้ตกแต่งบ้านและคอนโดให้ความสวยงามทันสมัย ไอเทมสไตล์คนยุคใหม่ 2024 (4)

4 ประเภทของใช้ตกแต่งบ้านและคอนโดให้ความสวยงามทันสมัย ไอเทมสไตล์คนยุคใหม่ 2024

การตกแต่งบ้านและคอนโดยังคงมีความนิยมอย่างต่อเนื่องเราจึงแนะนำ 4 ประเภทของใช้ตกแต่งบ้านที่ไม่ควรพลาดในการตกแต่งบ้านและคอนโดด้วยไอเทมสไตล์คนยุคใหม่ของปี 2024

ดูเพิ่มเติม