การจัดประชุมกรรมการ คืออีกหนึ่งหน้าที่สำคัญของนิติบุคคล

PM การจัดประชุมภายในหมู่บ้านจัดสรร อีกหน้า

💁🏻‍♀️ การจัดประชุมกรรมการ หรือ ประชุมใหญ่ประจำหมู่บ้านจัดสรร🏡
คืออีกหนึ่งหน้าที่สำคัญของคณะนิติบุคคลที่ต้องทำการดูแลและคอยชี้แจงข่าวสาร
เพื่อให้ลูกบ้านทุกคนได้ทราบโดยทั่วกัน และปฏิบัติตามกฎร่วมกันเพื่อการอยู่อาศัยที่สงบสุขและมีความสุข

และนอกจากนั้น ในการเรียกประชุมใหญ่ คณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสมาชิกทุกคนก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 15 วัน หนังสือนัดประชุมดังกล่าวต้องระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม ไว้ด้วย

Property Management Service
พร้อมให้บริการงานบริหารนิติบุคคล

📲 หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
โทร. 02-007-4525
info@demo.toothmatedentalclinic.com
#PMService #นิติบุคคล

Share :

บทความอื่นๆ