การช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ของลูกบ้านนั้น เป็นหน้าที่หลักของนิติบุคคลใช่หรือไม่

การช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ของลูกบ้านนั้น เป็นหน้าที่หลักของนิติบุคคลใช่หรือไม่

การช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ของลูกบ้านนั้น เป็นหน้าที่หลักของนิติบุคคลใช่หรือไม่

เมื่อใดที่ลูกบ้านหรือเจ้าของร่วมมีปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการอยู่อาศัยภายในโครงการหมู่บ้านหรืออาคารชุด เป็นหน้าที่สำคัญของนิติบุคคลที่จะต้องเข้ามาช่วยเหลือและร่วมให้การแก้ไขต่าง ๆ อย่างเต็มที่ เพราะนิติบุคคลนั้นจะเป็นผู้จัดการเรื่องต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของผู้อยู่อาศัยและส่วนรวม พร้อมการเป็นผู้ควบคุมและดูแลความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน  เป็นผู้ที่คอยตรวจตราความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย พร้อมการกำหนดนโยบายต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกบ้านหรือเจ้าของร่วมทุกคน มีการกำหนดระเบียบเพื่อให้ลูกบ้านหรือเจ้าของร่วมปฏิบัติตาม โดยจะต้องไม่ขัดต่อ พ.ร.บ. ที่อยู่อาศัยแต่อย่างใด

สำหรับขอบเขตหน้าที่การช่วยเหลือของนิติบุคคลโครงการหมู่บ้านและอาคารชุดที่มีต่อลูกบ้านหรือเจ้าของร่วมคือ

  • มีหน้าที่ในการวินิจฉัยคำร้องและเรื่องราวต่าง ๆ รวมไปถึงตัดสินปัญหาการขัดแย้งของลูกบ้านหรือเจ้าของร่วม
  • พิจารณาเรื่องการใช้ขอบเขตของกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ภายในอาคารชุดและโครงการหมู่บ้าน
  • เมื่อลูกบ้านหรือเจ้าของร่วมมีการต่อเติม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่อยู่อาศัย นิติบุคคลจะต้องเข้าตรวจสอบดูว่าทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่และจะส่งผลกระทบใดต่อโครงสร้างโดยรวมหรือไม่ ถ้าพบว่าการต่อเติมหรือการก่อสร้างไม่ถูกต้อง สามารถระงับการกระทำนี้ได้ทันที
  • จัดหาและอำนวยความสะดวกของทรัพย์สินส่วนกลางให้กับลูกบ้านหรือเจ้าของร่วม เพื่อสร้างประโยชน์โดยรวม สูงสุด
  • มีการจัดตั้งจุดรักษาความปลอดภัย เพื่อการดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางและทรัพย์สินของลูกบ้านหรือเจ้าของร่วม รวมไปถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยทุกคน
  • นิติบุคคลสามารถเป็นตัวแทนของลูกบ้านหรือเจ้าของร่วม ด้วยการเป็นโจทก์ยื่นฟ้องแทนในกรณีที่เกิดผลกระทบต่อสิทธิ์หรือประโยชน์ใด ๆ ของสมาชิกโดยรวม เช่น ความเดือดร้อนทางด้านสภาพแวดล้อม, ผลกระทบจากการสร้างโครงการต่าง ๆ ของบุคคลที่ 3 หรือโครงการของรัฐ เป็นต้น

สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ภายในโครงการหมู่บ้านหรืออาคารชุดที่มีการจัดตั้งนิติบุคคล เมื่อใดที่คุณมีปัญหาหรือได้รับผลกระทบจากการอยู่อาศัย สามารถแจ้งไปยังนิติบุคคลเพื่อให้ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้เลย เพราะถือเป็นหน้าที่หลักและเป็นตัวแทนของผู้อยู่อาศัยทุกคนในด้านการรักษาผลประโยชน์ของคนในหมู่บ้านหรืออาคารชุดอีกด้วย

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : https://pmserviceth.com/

Share :

บทความอื่นๆ

PM Coke แนะนำโครงการบ้านใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม 01

แนะนำโครงการบ้านใหม่ คอนโดใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม เหมาะกับคนฝันอยากมีบ้านหลังแรก

รวมโครงการบ้านใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม เหมาะกับคนฝันอยากมีบ้านหลังแรก ให้เลือกซื้อบ้านได้ถูกใจความต้องการในการใช้ชีวิต

ดูเพิ่มเติม
Pm. Coke 4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับ 01

4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับของผู้ซื้อคอนโด ผู้เช่าคอนโดได้ 2024

4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับของผู้ซื้อคอนโด ผู้เช่าคอนโดได้ในปี 2024 ที่สามารถส่งผลต่อการขึ้นลงของราคาอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตได้ 1. คอนโดมิเนียมราคาประหยัด 2. คอนโดมิเนียมราคาปานกลาง

ดูเพิ่มเติม
Pm Coke.รู้ไวก่อนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด 01

รู้ไว้ก่อนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ที่ดิน จะต้องทำอย่างไร มีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง 2024

การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ที่ดินจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเจ้าของเก่าได้ทำการขายห้องชุดคอนโด/ที่ดินให้กับเจ้าของใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนเงินตราเข้ามาแล้วแทนด้วยชื่อของเจ้าของใหม่

ดูเพิ่มเติม