การประชาสัมพันธ์ที่ดี สำหรับหมู่บ้านจัดสรร นิติบุคคลควรทำอย่างไร

การประชาสัมพันธ์ที่ดี สำหรับหมู่บ้านจัดสรร นิติบุคคลควรทำอย่างไร

การประชาสัมพันธ์ที่ดี สำหรับหมู่บ้านจัดสรร นิติบุคคลควรทำอย่างไร

นิติบุคคล บ้านจัดสรร เป็นตัวแทนที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแล อาคารสถานที่ และสาธารณูปโภคของหมู่บ้านจัดสรร ขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบของนิติบุคคลครอบคลุมถึงการประชาสัมพันธ์ที่ดี อธิบายกฎระเบียบการอยู่อาศัยและข้อบังคับต่าง ๆ ให้ลูกบ้านทราบ รวมไปถึงการว่ากล่าวตักเตือนและบทลงโทษเมื่อลูกบ้านไม่ทำตามกฎที่กำหนดไว้

สำหรับงานประชาสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่รับผิดชอบของฝ่ายนิติบุคคล นอกเหนือจากหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลาง บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและพื้นที่ส่วนกลาง เคลียร์ข้อพิพาทระหว่างลูกบ้าน และปัญหาอื่น ๆ ที่นิติบุคคลต้องรับมือให้ได้ โดยปกติแล้วนิติบุคคลเข้ามารับช่วงต่อในการดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของโครงการหลังการโอนกรรมสิทธิ์ ฝ่ายนิติบุคคลที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นจะกำหนดระเบียบการอยู่อาศัยในบ้านจัดสรรมีทั้งข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามต่าง ๆ ซึ่งไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน และยังมีหน้าที่แจ้งรายละเอียดให้เจ้าของบ้านในโครงการรับทราบทั่วกัน

ฝ่ายนิติบุคคลมีหน้าที่จัดให้มีการประชุมของเจ้าของบ้านเพื่อลงมติเรื่องต่าง ๆ ทั้งการประชุมใหญ่และการประชุมเล็ก รวมไปถึงการประชุมเพื่อชี้แจงข้อบังคับที่ลูกบ้านต้องปฏิบัติตามเพื่อให้อยู่อาศัยร่วมกันอย่างสงบสุข ขณะเดียวกันยังมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข่าวรูปแบบต่าง ๆ ภายในหมู่บ้านจัดสรร เช่น จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ดังนี้

-ประกาศการระงับสาธารณูปโภคเพื่อให้ ช่าง เข้ามาซ่อมบำรุงก่อน

-ในกรณีที่ลูกบ้านรายใดค้างจ่ายค่าบำรุงส่วนกลาง ฝ่ายบุคคลมีหน้าที่แจ้งเตือนตัดน้ำ ตัดไฟฟ้า ระงับคีย์การ์ดเข้า-ออกโครงการหรือไม่ให้สติกเกอร์ติดรถยนต์สำหรับเข้าจอในโครงการ และบทลงโทษอื่น ๆ 

-แจ้งวันและเวลาการทำความสะอาดบริเวณหน้าหมู่บ้าน ถนนและทางเท้า

-แจ้งตัดต้นไม้สูงที่ปิดบังเสาไฟฟ้าบริเวณหน้าบ้านและ อาคารสถานที่ ในโครงการ

-แจ้งกำหนดการฉีดยาพ่นกำจัดยุงลายและกิจกรรมอื่น ๆ 

-แจ้งบริการวันและเวลาเก็บขยะขนาดใหญ่ภายในโครงการ

-ปรับปรุงแก้ไขสภาพน้ำในสระว่ายน้ำและซ่อมแซมปั๊มน้ำ

-รณรงค์ของความร่วมมือในการชำระเงินค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง

-ประกาศแจ้งเตือนไม่ให้เจ้าของบ้านฝ่าฝืนระเบียบการนำสุนัขออกมาเดินนอกบ้านและการขับถ่ายในสวนสาธารณะ

-แจ้งให้ผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบต่าง  ๆ มาชำระหนี้ค่าปรับ

นอกจากนี้ในกรณีที่ลูกบ้านร้องเรียนเรื่องปัญหาต่าง ๆ หรือข้อพิพาทกับลูกบ้าน ฝ่าย นิติบุคคล  มีหน้าที่ดูแลไกล่เกลี่ยและรับเป็นคนกลางแก้ปัญหาให้ รวมถึงประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้เจ้าของบ้านรายอื่น ๆ รับทราบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหารบกวนเพื่อนบ้านแบบเดียวกันเกิดขึ้นจนทำให้มีการร้องเรียนตามมาอีก

นิติบุคคลคอนโดมีมีขอบเขตการประชาสัมพันธ์แค่ไหน และมีอำนาจหน้าที่ในการบังคับให้ลูกบ้านมาเข้าร่วมประชุมหรือไม่ ในส่วนของงานประชาสัมพันธ์มีหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น การส่งอีเมลหรือข้อความในไลน์เพื่อแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์แก่ลูกบ้าน หากนิติบุคคลบ้านจัดสรรทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ได้มีประสิทธิภาพ ทำให้ลูกบ้านได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ การขอความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ได้สำเร็จ โดยเฉพาะการติดต่อให้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ลูกบ้านเข้ามารับฟังปัญหาและแนวทางในการดูแลหมู่บ้านร่วมกันอย่างเหมาะ ทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : https://pmserviceth.com/

Share :

บทความอื่นๆ

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024 01

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024

การเลือกซื้อทาวน์โฮมถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่อยากจะมีบ้าน เพราะการเลือกบ้านหลังหนึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนด้านการเงินที่เป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อบ้าน

ดูเพิ่มเติม