การปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลาง ควรทำอย่างไร

การปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลาง ควรทำอย่างไร

การปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลาง ควรทำอย่างไร

โดยปกติแล้วคอนโดมิเนียม อาคารชุดหรือหมู่บ้านจัดสรรมักจะมี นิติบุคคล ไว้คอยดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง ซึ่งพื้นที่ส่วนกลางถือเป็นหนึ่งในทรัพย์สินส่วนกลางที่นิติบุคคลจะต้องดูแล ปรับปรุง แก้ไขให้สามารถพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ดังนั้นคณะกรรมการนิติบุคคลสามารถเข้าดำเนินการได้ในทันทีเมื่อเห็นสมควรหรือได้รับแจ้งจากลูกบ้านหรือเจ้าของร่วมถึงพื้นที่ส่วนกลางที่ชำรุดหรือได้รับความเสียหาย โดยใช้งบประมาณจากค่าส่วนกลางหรือกองทุนสำรองค่าใช้จ่ายและดำเนินการชี้แจงเจ้าของร่วมด้วยลายลักษณ์อักษร พร้อมรายละเอียดในการปรับปรุง แก้ไข เช่น สัญญาว่าจ้าง, ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าจ้าง ช่าง รวมถึงระยะเวลาที่แล้วเสร็จเป็นต้น

หากผลการประเมินการปรับปรุง ซ่อมแซมพื้นที่ส่วนกลาง มีมูลค่าเกินกว่าเงินสำรองที่จัดเก็บ จะต้องทำการเรียกประชุมใหญ่เจ้าของร่วมทั้งหมด เพื่อรับฟังมติจากที่ประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งก่อนดำเนินการ หากผลมีมติเป็นอย่างไรให้ปฏิบัติไปตามผลการประชุม โดยเฉพาะการปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางที่กระทบต่อความปลอดภัย อาคารสถานที่ และผลประโยชน์ของเจ้าของร่วม ทั้งนี้นิติบุคคลจะสามารถดำเนินการได้จะต้องอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้ประชุมร่วมกันตั้งแต่มีการจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นมาดูแล 

ดังนั้นหากเจ้าของร่วมหรือลูกบ้านเมื่อพบปัญหาทรัพย์สินส่วนกลางชำรุด เสียหายและไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้งาน สามารถแจ้งเรื่องไปยังนิติบุคคลอาคารชุด หมู่บ้านได้ในทันที เพื่อ นิติบุคคล จะได้ทำการสำรวจ ตรวจสอบและเข้ารับการแก้ไข หากสามารถแก้ไขด้วย ช่าง ประจำโครงการได้เอง ก็สามารถดำเนินการได้ทันที แต่ถ้าไม่ได้จะต้องแจ้งด้วยหนังสือหรือประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของร่วมทราบ ก่อนว่าจ้างให้บุคคลภายนอกเข้ามาทำการปรับปรุงแก้ไขจนเป็นที่เรียบร้อย พร้อมทั้งรายงานค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมด้วยทั้งหมด เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : https://pmserviceth.com/

Share :

บทความอื่นๆ

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024 01

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024

การเลือกซื้อทาวน์โฮมถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่อยากจะมีบ้าน เพราะการเลือกบ้านหลังหนึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนด้านการเงินที่เป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อบ้าน

ดูเพิ่มเติม
เลือกอยู่คอนโดห้องเปล่าที่ไม่มีการตกแต่งดีอย่างไร ทําไมต้องซื้อ 2024 01 01

เลือกอยู่คอนโดห้องเปล่าที่ไม่มีการตกแต่งดีอย่างไร ทำไมต้องซื้อ 2024

การเลือกอยู่คอนโดตามไลฟ์สไตล์เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับผู้ที่ซื้อคอนโดเพื่ออาศัยหรือเพื่อปล่อยเช่า โดยเฉพาะการซื้อคอนโดห้องเปล่าที่ไม่มีการตกแต่งภายใน

ดูเพิ่มเติม