การอบรมของช่างอาคาร มีอะไรบ้าง

การอบรมของช่างอาคาร มีอะไรบ้าง

การอบรมของช่างอาคาร มีอะไรบ้าง

ก่อนที่จะมาเป็นช่างอาคารได้นั้น จะต้องผ่านการอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมาก่อน เพื่อทำให้เกิดศักยภาพในการทำงานด้วยทักษะมาตรฐานสากล พร้อมการได้ใบรับรองจากทางศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน, ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ และสมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งการได้หนังสือรับรองตามกฎหมายจะช่วยทำให้การสมัครงานและการปรับค่าจ้างในอนาคตเป็นไปอย่างสะดวก พร้อมทำให้ผู้รับสมัครรู้สึกมั่นใจต่อการว่าจ้างมากขึ้น

ช่างอาคารถือว่ามีความสำคัญต่ออาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมเป็นอย่างมาก ทั้งยังมีความสำคัญต่อทุกอาคารที่จำเป็นต้องมีช่างดูแลประจำอาคาร จึงเกิดเป็นกฎหมายช่างไฟฟ้าอาคารที่จะต้องมีการเข้าอบรมและรับการประเมิน เพื่อรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ โดยอ้างอิงจาก พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2557 และถูกบังคับใช้อย่างจริงจังในวันที่ 26 ตุลาคม ปี พ.ศ. 2559 มีระเบียบกำหนดไว้ว่าช่างทุกคนจะต้องผ่านการทดสอบ ก่อนการประกอบอาชีพและจะต้องมีหนังสือรับรองความสามารถ เพื่อนำไปสู่การสมัครงานและการรับเข้าทำงานได้อย่างมั่นใจ ดังนั้นถ้ามีการรับสมัครงานช่างอาคารและเกิดการตรวจสอบจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถ้าพบว่าอาคารใดที่นายจ้างรับช่างอาคารเข้ามาแล้วยังไม่ได้หนังสือรับรองนี้ จะต้องถูกปรับเงินจำนวน 30,000 บาท และผู้ปฏิบัติงานเองจะต้องถูกปรับอีก 5,000 บาท ดังนั้นก่อนที่จะมาเป็นช่างอาคารได้ จึงต้องผ่านการฝึกอบรมดังต่อไปนี้

  • หลักเกณฑ์การทดสอบผู้เข้าทดสอบความรู้
  • การฝึกอ่านแบบงานติดตั้งไฟฟ้าภายในของอาคาร
  • การฝึกติดตั้งเข็มขัดรัดสายไฟฟ้า
  • การฝึกตัดท่อและดัดท่อร้อยสายแบบ PVC
  • การฝึกเดินสายไฟและท่อ PVC
  • การฝึกต่อตัวนำไฟในรูปแบบต่าง ๆ
  • การฝึกตรวจวัดทดสอบและการแก้ไขวงจรไฟฟ้า
  • การฝึกปรับแต่งความสวยงามของสายไฟฟ้าภายในอาคาร
  • แนะแนวการทำข้อสอบภาคทฤษฎีของช่าง

โดยจะมีการแบ่งออกเป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมของการทดสอบช่างภายในอาคารระดับ 1 และการทดสอบเพื่อประเมินเป็นช่างภายในอาคารระดับ 1 ใช้เวลาในการฝึกอบรม 8 ชั่วโมง คิดค่าอบรมอยู่ที่ 3,000 บาท ต่อครั้ง (ราคาจะขึ้นอยู่กับผู้รับอบรมแต่ละแห่ง)

สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรช่างภายในอาคาร จะสามารถติดต่อกับศูนย์ฝึกอบรมได้หลายแห่ง ซึ่งคุณสามารถเลือกได้ตามความสะดวก แต่ถ้าต้องการเป็นช่างอาคารที่ได้การรับรองที่ดี มีโอกาสเติบโตในอนาคต และถูกต้องตามกฎหมาย ควรเข้ารับการฝึกอบรมและการทดสอบ พร้อมการได้หนังสือรับรองมาอย่างถูกต้อง เพื่อทำให้การเป็นช่างอาคารของคุณ เป็นไปอย่างถูกต้องมากที่สุด

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : https://pmserviceth.com/

Share :

บทความอื่นๆ

PM Coke แนะนำโครงการบ้านใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม 01

แนะนำโครงการบ้านใหม่ คอนโดใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม เหมาะกับคนฝันอยากมีบ้านหลังแรก

รวมโครงการบ้านใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม เหมาะกับคนฝันอยากมีบ้านหลังแรก ให้เลือกซื้อบ้านได้ถูกใจความต้องการในการใช้ชีวิต

ดูเพิ่มเติม
Pm. Coke 4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับ 01

4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับของผู้ซื้อคอนโด ผู้เช่าคอนโดได้ 2024

4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับของผู้ซื้อคอนโด ผู้เช่าคอนโดได้ในปี 2024 ที่สามารถส่งผลต่อการขึ้นลงของราคาอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตได้ 1. คอนโดมิเนียมราคาประหยัด 2. คอนโดมิเนียมราคาปานกลาง

ดูเพิ่มเติม
Pm Coke.รู้ไวก่อนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด 01

รู้ไว้ก่อนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ที่ดิน จะต้องทำอย่างไร มีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง 2024

การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ที่ดินจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเจ้าของเก่าได้ทำการขายห้องชุดคอนโด/ที่ดินให้กับเจ้าของใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนเงินตราเข้ามาแล้วแทนด้วยชื่อของเจ้าของใหม่

ดูเพิ่มเติม