การเลือกบริษัทบริหารนิติบุคคล ที่ดี ต้องเลือกอย่างไรบ้าง

การเลือกบริษัทบริหารนิติบุคคล ที่ดี ต้องเลือกอย่างไรบ้าง

การเลือกบริษัทบริหารนิติบุคคล ที่ดี ต้องเลือกอย่างไรบ้าง

“นิติบุคคล” เป็นสิ่งที่สำคัญ แถมกฎหมายสถานที่ประกอบการทั้ง คอนโด , หมู่บ้านจัดสรร , กระทรวง หรือ แม้แต่ กรมต่าง ๆ ก็ล้วนแล้วแต่ต้องมีนิติบุคคล นิติบุคคลมีหน้าที่ในการดูแลจัดการเกือบจะ 100 % ของสถานประกอบการ / ที่อยู่อาศัย มีอำนาจสิทธิและหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุม บริหารจัดการ ทรัพยากร คน และ เงิน 

ด้วยเหตุผลนี้จึงจำเป็นที่สถานประกอบการทุกประเภทจะต้องว่าจ้าง “บริหารนิติบุคคล” เราจะมาดูกันว่า การเลือกบริษัทบริหารนิติบุคคล ที่ดี ต้องเลือกอย่างไรบ้าง ดังนี้ 

  • บุคคลที่จะเข้ามาทำหน้าที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้องานอย่างแท้จริง เข้าใจในกฎระเบียบข้อปฎิบัติทั้งสิ่งที่ควรกระทำ และสิ่งที่ไม่ควรกระทำ และต้องดำเนินการตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย
  • มีความชำนาญในการดูแลรักษาความปลอดภัย ไม่ใช่แค่ชีวิตความเป็นอยู่เท่านั้น แต่ในข้อนี้รวมถึงทรัพย์สินด้วยทั้งสิ้น 
  • สามารถดำเนินการรักษามาตรฐานในการอยู่อาศัย / การใช้ชีวิต ดูแลรักษาความสะอาดอย่างถูกสุขอนามัย  สะอาดตา จัดการกำกับดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้พลังงาน
  • แนวคิดกว้างไกล สามารถจัดการบริหารพื้นที่ส่วนกลางให้เกิดประโยชน์ในการใช้สอยมากที่สุด 
  • รู้จักการตั้งงบประมาณ กำหนดจำนวนเงินเป็นตัวเลข และแบ่งใช้อย่างถูกต้องกับทุก ๆ พื้นที่ 
  • สร้างสรรค์พื้นที่แก่ลูกบ้านโดยที่ไม่ให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเอารัดเอาเปรียบกัน
  • ตรวจดูการซ่อมแซม / ระบบในอาคาร และ นอกอาคาร ทั้งสิ้น ให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบรูณ์ ปลอดภัย
  • มีความรู้เรื่องประกันภัยที่สำคัญ 
  • ยิ้มแย้ม แจ่มใส พูดดี ทำดี เป็นมิตร 

บริหารนิติบุคคล ที่ดีต้องมุ่งสร้างและยกระดับมูลค่าสินทรัพย์เพื่อประโยชน์ส่วนรวม นอกจากนี้การกระทำทั้งหมดจะต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

ติดต่อบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : pmserviceth.com

อ่านบทความเกี่ยวกับบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : บทความเกี่ยวกับการดูแลนิติบุคคล

Share :

บทความอื่นๆ

PM Coke แนะนำโครงการบ้านใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม 01

แนะนำโครงการบ้านใหม่ คอนโดใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม เหมาะกับคนฝันอยากมีบ้านหลังแรก

รวมโครงการบ้านใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม เหมาะกับคนฝันอยากมีบ้านหลังแรก ให้เลือกซื้อบ้านได้ถูกใจความต้องการในการใช้ชีวิต

ดูเพิ่มเติม
Pm. Coke 4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับ 01

4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับของผู้ซื้อคอนโด ผู้เช่าคอนโดได้ 2024

4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับของผู้ซื้อคอนโด ผู้เช่าคอนโดได้ในปี 2024 ที่สามารถส่งผลต่อการขึ้นลงของราคาอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตได้ 1. คอนโดมิเนียมราคาประหยัด 2. คอนโดมิเนียมราคาปานกลาง

ดูเพิ่มเติม
Pm Coke.รู้ไวก่อนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด 01

รู้ไว้ก่อนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ที่ดิน จะต้องทำอย่างไร มีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง 2024

การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ที่ดินจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเจ้าของเก่าได้ทำการขายห้องชุดคอนโด/ที่ดินให้กับเจ้าของใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนเงินตราเข้ามาแล้วแทนด้วยชื่อของเจ้าของใหม่

ดูเพิ่มเติม