ขั้นตอนการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร มีอะไรบ้าง

ขั้นตอนการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร มีอะไรบ้าง

ขั้นตอนการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร มีอะไรบ้าง

สำหรับใครที่พักอาศัยภายในหมู่บ้านจัดสรรเชื่อว่าจะต้องรู้จักการทำงานของ นิติบุคคล เป็นอย่างดี เพราะนี่คือคณะทำงานที่ทำหน้าที่บริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรร ควบคุมดูแลและออกกฎระเบียบเพื่อการพักอาศัยร่วมกันอย่างเป็นระเบียบ โดยก่อนที่จะมีคณะทำงานเหล่านี้ แน่นอนว่าต้องผ่านขั้นตอนการจัดตั้งคณะทำงานอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามกฎระเบียบ

สำหรับการจัดตั้งคณะทำงานของหมู่บ้านจัดสรรจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการจัดสร้างสาธารณูปโภคภายในโครงการครบแล้ว รวมถึงมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขกฎหมายราชการอย่างครบถ้วน โดยคณะทำงานมีอำนาจตามพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน 2543 ในการออกกฎการพักอาศัยร่วมกัน เรียกเก็บค่าใช้จ่าย ในการดูแลและบำรุง อาคารสถานที่ และทรัพย์สินอื่น ๆ ภายในโครงการ รวมถึงทำหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย ทั้งนี้จะต้องผ่านการพิจารณาความเห็นชอบจากคนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านเป็นหลัก

ขั้นตอนการจัดตั้ง นิติบุคคล ของหมู่บ้านจัดสรร

– จัดประชุมผู้ซื้อที่ดินเพื่อจัดตั้งคณะทำงานผ่านการลงมติ

– เมื่อได้คณะทำงานแล้วให้จัดทำข้อบังคับตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง การบริหาร และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ. 2543 รายละเอียดที่ต้องมี เช่น ชื่อหมู่บ้านจัดสรร ที่ตั้งสำนักงาน วัตถุประสงค์การทำงาน วาระการดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเงิน ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุม การลงมติ เป็นต้น  

-เมื่อมีการประชุมร่วมกันต้องเขียนสรุปรายงานการประชุมทุกครั้ง เพื่อให้ทุกคนรับทราบร่วมกัน

-ผู้ได้รับแต่งตั้งต้องเป็นตัวแทนดำเนินการทางกฎหมาย โดยการยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งคณะทำงาน พร้อมนำส่งเอกสารตามกฎหมายกำหนด

-เมื่อยื่นขอจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วต้องจัดเก็บหนังสือสำคัญในการจัดตั้งคณะทำงาน ณ สำนักงานของหมู่บ้าน เพราะหากมีเหตุการณ์สำคัญจะทำให้สามารถเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้อยู่อาศัยได้อย่างง่ายดาย

ผู้พักอาศัยหลายคนอาจมองว่าการจัดตั้งคณะทำงานหมู่บ้านจัดสรรค่อนข้างเป็นเรื่องไกลตัว ทั้งที่จริงแล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นอย่างยิ่ง เพราะเกี่ยวข้องกับการพักอาศัยภายในโครงการ อีกทั้งยังมีกฎระเบียบในการพักอาศัยร่วมกันอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น กฎการใช้พื้นที่ส่วนกลาง การขอใช้บริการ ช่าง เพื่อซ่อมแซมพื้นที่ภายในโครงการที่ชำรุด กฎระเบียบการเข้าออกพื้นที่ ฯลฯ ดังนั้น ทุกครั้งที่มีการเรียกประชุมวาระสำคัญ ผู้พักอาศัยในโครงการหมู่บ้านจัดสรรควรให้ความสำคัญ ร่วมลงมติ หรือแสดงความคิดเห็น เพราะความคิดเห็นเหล่านี้จะส่งผลต่อการพักอาศัยภายในโครงการโดยตรง

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : https://pmserviceth.com/

Share :

บทความอื่นๆ

รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าช่วยลดฝุ่นในคอนโด ทำให้สุขภาพดีขึ้น ห่างไกลภูมิแพ้ (2)

รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าช่วยลดฝุ่นในคอนโด ทำให้สุขภาพดีขึ้น ห่างไกลภูมิแพ้

แนะนำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยลดฝุ่นในคอนโด เพื่อสร้างสภาพอากาศที่ดีขึ้น ลดอันตรายที่อาจเกิดจากภูมิแพ้ และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้อาศัยในคอนโดให้ดีขึ้นยิ่งขึ้น

ดูเพิ่มเติม
อยู่คอนโดไม่ครบสัญญาเช่า ได้เงินมัดจำคืนหรือไม่ ทำไงดี (1)

อยู่คอนโดไม่ครบสัญญาเช่า ได้เงินมัดจำคืนหรือไม่ ทำไงดี ?

อยู่คอนโดไม่ครบสัญญาเช่า ได้เงินมัดจำคืนหรือไม่ ทำไงดี ? ในบทความนี้เรามีคำตอบมาฝากกัน มาเริ่มทำความเข้าใจกันเลย

ดูเพิ่มเติม
4 ประเภทของใช้ตกแต่งบ้านและคอนโดให้ความสวยงามทันสมัย ไอเทมสไตล์คนยุคใหม่ 2024 (4)

4 ประเภทของใช้ตกแต่งบ้านและคอนโดให้ความสวยงามทันสมัย ไอเทมสไตล์คนยุคใหม่ 2024

การตกแต่งบ้านและคอนโดยังคงมีความนิยมอย่างต่อเนื่องเราจึงแนะนำ 4 ประเภทของใช้ตกแต่งบ้านที่ไม่ควรพลาดในการตกแต่งบ้านและคอนโดด้วยไอเทมสไตล์คนยุคใหม่ของปี 2024

ดูเพิ่มเติม