ขั้นตอนการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร มีอะไรบ้าง

ขั้นตอนการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร มีอะไรบ้าง

ขั้นตอนการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร มีอะไรบ้าง

สำหรับใครที่พักอาศัยภายในหมู่บ้านจัดสรรเชื่อว่าจะต้องรู้จักการทำงานของ นิติบุคคล เป็นอย่างดี เพราะนี่คือคณะทำงานที่ทำหน้าที่บริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรร ควบคุมดูแลและออกกฎระเบียบเพื่อการพักอาศัยร่วมกันอย่างเป็นระเบียบ โดยก่อนที่จะมีคณะทำงานเหล่านี้ แน่นอนว่าต้องผ่านขั้นตอนการจัดตั้งคณะทำงานอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามกฎระเบียบ

สำหรับการจัดตั้งคณะทำงานของหมู่บ้านจัดสรรจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการจัดสร้างสาธารณูปโภคภายในโครงการครบแล้ว รวมถึงมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขกฎหมายราชการอย่างครบถ้วน โดยคณะทำงานมีอำนาจตามพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน 2543 ในการออกกฎการพักอาศัยร่วมกัน เรียกเก็บค่าใช้จ่าย ในการดูแลและบำรุง อาคารสถานที่ และทรัพย์สินอื่น ๆ ภายในโครงการ รวมถึงทำหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย ทั้งนี้จะต้องผ่านการพิจารณาความเห็นชอบจากคนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านเป็นหลัก

ขั้นตอนการจัดตั้ง นิติบุคคล ของหมู่บ้านจัดสรร

– จัดประชุมผู้ซื้อที่ดินเพื่อจัดตั้งคณะทำงานผ่านการลงมติ

– เมื่อได้คณะทำงานแล้วให้จัดทำข้อบังคับตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง การบริหาร และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ. 2543 รายละเอียดที่ต้องมี เช่น ชื่อหมู่บ้านจัดสรร ที่ตั้งสำนักงาน วัตถุประสงค์การทำงาน วาระการดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเงิน ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุม การลงมติ เป็นต้น  

-เมื่อมีการประชุมร่วมกันต้องเขียนสรุปรายงานการประชุมทุกครั้ง เพื่อให้ทุกคนรับทราบร่วมกัน

-ผู้ได้รับแต่งตั้งต้องเป็นตัวแทนดำเนินการทางกฎหมาย โดยการยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งคณะทำงาน พร้อมนำส่งเอกสารตามกฎหมายกำหนด

-เมื่อยื่นขอจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วต้องจัดเก็บหนังสือสำคัญในการจัดตั้งคณะทำงาน ณ สำนักงานของหมู่บ้าน เพราะหากมีเหตุการณ์สำคัญจะทำให้สามารถเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้อยู่อาศัยได้อย่างง่ายดาย

ผู้พักอาศัยหลายคนอาจมองว่าการจัดตั้งคณะทำงานหมู่บ้านจัดสรรค่อนข้างเป็นเรื่องไกลตัว ทั้งที่จริงแล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นอย่างยิ่ง เพราะเกี่ยวข้องกับการพักอาศัยภายในโครงการ อีกทั้งยังมีกฎระเบียบในการพักอาศัยร่วมกันอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น กฎการใช้พื้นที่ส่วนกลาง การขอใช้บริการ ช่าง เพื่อซ่อมแซมพื้นที่ภายในโครงการที่ชำรุด กฎระเบียบการเข้าออกพื้นที่ ฯลฯ ดังนั้น ทุกครั้งที่มีการเรียกประชุมวาระสำคัญ ผู้พักอาศัยในโครงการหมู่บ้านจัดสรรควรให้ความสำคัญ ร่วมลงมติ หรือแสดงความคิดเห็น เพราะความคิดเห็นเหล่านี้จะส่งผลต่อการพักอาศัยภายในโครงการโดยตรง

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : https://pmserviceth.com/

Share :

บทความอื่นๆ

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024 01

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024

การเลือกซื้อทาวน์โฮมถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่อยากจะมีบ้าน เพราะการเลือกบ้านหลังหนึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนด้านการเงินที่เป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อบ้าน

ดูเพิ่มเติม
เลือกอยู่คอนโดห้องเปล่าที่ไม่มีการตกแต่งดีอย่างไร ทําไมต้องซื้อ 2024 01 01

เลือกอยู่คอนโดห้องเปล่าที่ไม่มีการตกแต่งดีอย่างไร ทำไมต้องซื้อ 2024

การเลือกอยู่คอนโดตามไลฟ์สไตล์เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับผู้ที่ซื้อคอนโดเพื่ออาศัยหรือเพื่อปล่อยเช่า โดยเฉพาะการซื้อคอนโดห้องเปล่าที่ไม่มีการตกแต่งภายใน

ดูเพิ่มเติม