อยากขายคอนโดแต่ยังผ่อนไม่หมด ต้องทำอย่างไรให้ไม่ให้ผิดพลาด 2024

อยากขายคอนโดแต่ยังผ่อนไม่หมด ต้องทำอย่างไรให้ไม่ให้ผิดพลาด 2024 01

การผ่อนคอนโดเพื่อการอยู่อาศัยหรือเพื่อการปล่อยเช่าสำหรับผู้ที่สนใจถือเป็นการลงทุนที่ดีและอาจมีมูลค่าที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นในอนาคต แต่หากคุณประสบปัญหาด้านการเงินหรือมีเหตุจำเป็นที่ต้องย้ายที่อยู่อาศัยหรือจำเป็นต้องขายด้วยเหตุผลจำเป็นเฉพาะตัวถือเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจอีกมากเพื่อให้สามารถปล่อยขายคอนโดได้โดยไม่เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในด้านต่าง ๆ ซึ่งหากเป็นคอนโดที่ซื้อเงินสดอาจไม่เกิดปัญหามากเท่าไรนัก แต่หากคุณยังผ่อนคอนโดยังไม่หมดและจำเป็นต้องขายคอนโดปัญหานี้คงเป็นปัญหาหนักใจที่ใครหลาย ๆ คนกำลังประสบอยู่

ในบทความนี้เราจึงมีคำแนะนำเกี่ยวกับคนที่อยากขายคอนโดแต่ยังผ่อนไม่หมดว่าจะต้องทำอย่างไรให้ไม่ให้ผิดพลาดในปี 2024

อยากขายคอนโดแต่ยังผ่อนไม่หมด ต้องทำอย่างไร?

อยากขายคอนโดแต่ยังผ่อนไม่หมด ต้องทำอย่างไรให้ไม่ให้ผิดพลาด 2024 02

ประกาศหาผู้ซื้อคอนโด

อยากขายคอนโดแต่ยังผ่อนไม่หมด ต้องทำอย่างไรให้ไม่ให้ผิดพลาด 2024 03

การประกาศขายคอนโดผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ขายอสังหาริมทรัพย์, โซเชียลมีเดีย  จะช่วยให้คอนโดของคุณได้รับการมองเห็นที่มากยิ่งขึ้นและมีโอกาสได้รับลูกค้าเข้ามาง่ายมากขึ้น อีกทั้งยังควรทำการโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายอสังหาริมทรัพย์มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงเคล็ดลับในการติดต่อนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่รับขายห้องให้โดยคุณอาจให้ค่าตอบแทนตามข้อตกลงและการฝากบอกต่อเพื่อน ครอบครัว หรือคนรู้จัก ว่าคุณกำลังขายคอนโดหากสนใจสามารถติดต่อได้เพื่อให้การคุยเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงง่ายมากขึ้น

ติดต่อธนาคาร

อยากขายคอนโดแต่ยังผ่อนไม่หมด ต้องทำอย่างไรให้ไม่ให้ผิดพลาด 2024 04

เมื่อคุณจำเป็นต้องขายคอนโดที่ยังผ่อนไม่หมดให้เข้าไปแจ้งความประสงค์ขายคอนโดกับธนาคารเพื่อให้ธนาคารรับทราบจุดประสงค์ของคุณ โดยให้คุณขอหนังสือปลอดหนี้ หรือ หนังสือรับรองยอดคงเหลือ เกี่ยวกับคอนโดของคุณและให้ทำการสอบถามค่าใช้จ่ายในการขาย เช่น ค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นต้น ซึ่งทางธนาคารอาจจะให้ความช่วยเหลือในการหาผู้ซื้อรายใหม่ให้กับคุณได้อีกด้วย

เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

อยากขายคอนโดแต่ยังผ่อนไม่หมด ต้องทำอย่างไรให้ไม่ให้ผิดพลาด 2024 05

เมื่อคุณจำเป็นต้องขายคอนโดการเตรียมเอกสารถือเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเอกสารที่คุณจำเป็นต้องเตรียมเมื่อต้องการขายคอนโดมีดังนี้

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • โฉนดที่ดิน
 • สัญญาเงินกู้
 • หนังสือปลอดหนี้
 • ใบอนุญาตให้เข้าไปทำการในอาคารชุด (กรณีมี)

ทำสัญญาสำหรับการซื้อขายคอนโด

อยากขายคอนโดแต่ยังผ่อนไม่หมด ต้องทำอย่างไรให้ไม่ให้ผิดพลาด 2024 06

การทำสัญญาสำหรับการซื้อขายคอนโดถือเป็นสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำเป็นอันดับต้น ๆ เนื่องจากในการซื้อขายคอนโดโดยที่ให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายจำเป็นต้องอาศัยการทำสัญญาซื้อขายเพื่อให้การทำธุรกรรมเกิดขึ้นอย่างโปร่งใสโดยมีรายละเอียดที่คุณจำเป็นต้องทำดังนี้

 • ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน เช่น ราคาขาย เงื่อนไขการชำระเงิน
 • ลงนามโดยผู้ขาย ผู้ซื้อ และพยาน

โอนกรรมสิทธิ์ให้กับเจ้าของใหม่

อยากขายคอนโดแต่ยังผ่อนไม่หมด ต้องทำอย่างไรให้ไม่ให้ผิดพลาด 2024 07

การโอนกรรมสิทธิ์ให้กับเจ้าของห้องใหม่เป็นขั้นตอนที่คุณต้องทำหลังจากที่ได้ตกลงซื้อขายคอนโดกันเรียบร้อยแล้ว โดยการโอนกรรมสิทธิ์ควรมีการตรวจสอบสัญญาที่เกี่ยวข้องให้รอบคอบเพื่อประโยชน์และความสบายใจของทั้งสองฝ่าย โดยในขั้นตอนนี้จะมีสิ่งที่คุณต้องทำและเตรียมตัว ดังนี้

 • นัดทำสัญญาซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดิน
 • ชำระค่าธรรมเนียมการโอน

เตรียมตัวรับมือค่าใช้จ่ายแฝงที่ตามมา

อยากขายคอนโดแต่ยังผ่อนไม่หมด ต้องทำอย่างไรให้ไม่ให้ผิดพลาด 2024 08

การซื้อขายคอนโดมักมีค่าใช้จ่ายที่แฝงตามมาอย่างมากมาย ดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจซื้อคอนโดหรือขายคอนโดจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับส่วนนี้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อให้คุณได้เตรียมตัวและเตรียมเงินก้อนสำหรับการชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน
 • ค่าธรรมเนียมการโอน
 • ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (กรณีขายได้กำไร)

ข้อควรระวังในการซื้อขายคอนโด

ตรวจสอบสัญญาเงินกู้ให้ละเอียด

การซื้อขายคอนโดคุณจำเป็นต้องตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ละเอียดโดยสามารถปรึกษาฝ่ายกฎหมายได้หากมีข้อข้องใจหรือรู้สึกว่ากำลังจะถูกโกง โดยการอ่านทำความเข้าใจสัญญาถือเป็นสิ่งที่คุณควรทำไม่ว่าจะทำธุรกิจประเภทใดก็ตามเพื่อให้คุณรู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้น

เปรียบเทียบราคาตลาดก่อนตั้งราคาขาย

การเปรียบเทียบราคาก่อนตั้งราคาขายถือเป็นสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำ เนื่องจากจะช่วยให้คุณสามารถเลือกราคาที่เหมาะสมต่อมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่คุณต้องการขายได้และเพื่อการตั้งราคาที่เหมาะสมให้เกิดการขายคอนโดได้ตามความต้องการของคุณ

เลือกผู้ซื้อที่น่าเชื่อถือ

การเลือกผู้ซื้อคอนโดที่น่าเชื่อถือจะช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาเจอมิจฉาชีพหรือผู้ที่ไม่จริงใจในการซื้อคอนโด ซึ่งจะทำให้คุณเสียเวลาและเสียความรู้สึกหากถูกหลอกลวงเป็นต้น

เตรียมเอกสารให้พร้อม

ในการซื้อขายคอนโดคุณจำเป็นที่จะต้องเตรียมเอกสารที่จำเป็นตามที่กล่าวไปให้ครบ เพื่อให้การทำสัญญาราบรื่นและไม่ติดขัน ซึ่งจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการซื้อขายได้อย่างมากหากคุณได้เตรียมตัวมาอย่างดี

การเตรียมตัวให้ดีเมื่อคุณอยากขายคอนโดสามารถช่วยลดความผิดพลาดในการขายและการทำเอกสารให้คุณได้เป็นอย่างมาก ดังนั้นการศึกษาและดำเนินการตามคำแนะนำที่เราได้กล่าวไปจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและช่วยให้คุณสามารถขายคอนโดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นในปี 2024 นี้

ติดตามข่าวสาร และบริการของ PM Service ได้ที่นี่ที่เดียว

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขายคอนโด ได้ที่ Ananda

Share :

บทความอื่นๆ

PM Coke แนะนำโครงการบ้านใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม 01

แนะนำโครงการบ้านใหม่ คอนโดใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม เหมาะกับคนฝันอยากมีบ้านหลังแรก

รวมโครงการบ้านใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม เหมาะกับคนฝันอยากมีบ้านหลังแรก ให้เลือกซื้อบ้านได้ถูกใจความต้องการในการใช้ชีวิต

ดูเพิ่มเติม
Pm. Coke 4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับ 01

4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับของผู้ซื้อคอนโด ผู้เช่าคอนโดได้ 2024

4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับของผู้ซื้อคอนโด ผู้เช่าคอนโดได้ในปี 2024 ที่สามารถส่งผลต่อการขึ้นลงของราคาอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตได้ 1. คอนโดมิเนียมราคาประหยัด 2. คอนโดมิเนียมราคาปานกลาง

ดูเพิ่มเติม
Pm Coke.รู้ไวก่อนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด 01

รู้ไว้ก่อนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ที่ดิน จะต้องทำอย่างไร มีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง 2024

การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ที่ดินจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเจ้าของเก่าได้ทำการขายห้องชุดคอนโด/ที่ดินให้กับเจ้าของใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนเงินตราเข้ามาแล้วแทนด้วยชื่อของเจ้าของใหม่

ดูเพิ่มเติม