ข้อดีและข้อเสีย นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร มีอะไรบ้าง

ข้อดีและข้อเสีย นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร มีอะไรบ้าง

ข้อดีและข้อเสีย นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร มีอะไรบ้าง

โครงการบ้านจัดสรรจัดตั้ง นิติบุคคล เข้ามาดูแลดูแลอาคารสถานที่และทรัพย์สินส่วนกลาง ถือเป็นการยอมรับโดยสมัครของลูกบ้านตั้งแต่ขั้นตอนการทำสัญญาโอนกรรมสิทธิ์แล้ว การจ่ายค่าส่วนกลางจึงเป็นหน้าที่ของทุกครัวเรือน ในกรณีที่ไม่มีนิติบุคคลคอยดูแลจัดการ พื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านจะถูกยกให้เป็นพื้นที่สาธารณะทำให้คนภายนอกเข้า-ออกในโครงการ อาจก่อความเดือดร้อนรำคาญได้ การจัดตั้งนิติบุคคลดูแลพื้นที่ส่วนกลางนับว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสีย ดังต่อไปนี้

ข้อดีของนิติบุคคลบ้านจัดสรร

-สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมของคนในหมู่บ้าน โดยมีนิติบุคคลดูแลจัดการ อาคารสถานที่ และพื้นที่ส่วนกลางให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานตลอดเวลา ลูกบ้านตรวจสอบประสิทธิการทำงานและถอดถอนนิติบุคคลได้ถ้าการดำเนินงานไม่สุจริตหรือบกพร่องต่อหน้าที่

-นิติบุคคลมีหน้าที่จัดสรรงบประมาณดูแลพื้นที่ส่วนกลางและบริการสาธารณะ ซึ่งรวมถึงการจ้างพนักงานแม่บ้าน คนสวน คนกวาดขยะ เมื่อถนน ทางเดิน ระบบไฟฟ้า-ประปา และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เกิดความชำรุดเสียหาย เป็นความรับผิดชอบของนิติบุคคลจัดจ้าง ช่าง ซ่อมบำรุงมาดูแลให้ใช้การได้ดีเหมือนเดิม

-นิติบุคคลติดตามทวงหนี้ค้างชำระจากลูกบ้านที่มีหน้าที่จ่ายค่าพื้นที่กลางเพื่อดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง ทำให้ทุกคนได้รับความเท่าเทียมในการจ่ายค่าส่วนกลางและใช้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิของตนเองโดยไม่ละเมิดสิทธิของคนอื่น

-นิติบุคคลดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของ อาคารสถานที่ และพื้นที่ส่วนกลาง ไม่ปล่อยให้บุคคลภายนอกหรือรถรับซื้อของเก่าเข้ามาในหมู่บ้านโดยไม่ได้รับอนุญาต จัดระเบียบไม่ให้จอดรถริมถนน ไม่ตั้งหาบเร่แผงลอยเกะกะบนถนนทางเท้า 

-เมื่อเกิดปัญหาและข้อพิพาทของเจ้าของร่วมในโครงการ นิติบุคคลบ้านจัดสรรนิติบุคคลช่วยไกล่เกลี่ย ความเดือดร้อนรำคาญจะลดลงและปัญหาได้รับการแก้ไข ทั้งยังเป็นโจทย์ในการฟ้องร้องดำเนินคดีให้ผู้ได้รับความเดือดร้อนได้รับความเป็นธรรม

ข้อเสียของนิติบุคคลบ้านจัดสรร

นิติบุคคล บ้านจัดสรรมีอำนาจกำหนดค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่ลูกบ้านต้องจ่าย ถือเป็นภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาว ถ้าค่าส่วนกลางแพงมากจะกลายเป็นปัญหาได้

-สมาชิกทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของนิติบุคคล ไม่สามารถทำตามอำเภอใจตนเอง หากทำการใด ๆ ที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับจะได้รับบทลงโทษ เช่น ถูกระงับสิทธิการใช้สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกบางอย่าง

บ้านเป็นทรัพย์สินราคาแพง ซื้อแล้วขายเปลี่ยนมือไม่ได้ง่าย เมื่อนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรบริหารงานได้ดีสามารถควบคุมให้ทุกครัวเรือนปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดส่งผลให้ลูกบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี ถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทำให้ภาพลักษณ์ของโครงการดูดีและสภาพแวดล้อมดี มีโอกาสขายบ้านได้ราคาดีและปล่อยเช่าได้ง่ายด้วย หากจัดการไม่ดีทำให้ทรัพย์สินส่วนกลางทรุดโทรมชำรุด ผลกระทบตกอยู่กับผู้อาศัยทำให้เดือดร้อนลำบากและเสียภาพลักษณ์จนขายต่อบ้านได้ยากหรือขายออกราคาตก

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : https://pmserviceth.com/

Share :

บทความอื่นๆ

รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าช่วยลดฝุ่นในคอนโด ทำให้สุขภาพดีขึ้น ห่างไกลภูมิแพ้ (2)

รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าช่วยลดฝุ่นในคอนโด ทำให้สุขภาพดีขึ้น ห่างไกลภูมิแพ้

แนะนำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยลดฝุ่นในคอนโด เพื่อสร้างสภาพอากาศที่ดีขึ้น ลดอันตรายที่อาจเกิดจากภูมิแพ้ และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้อาศัยในคอนโดให้ดีขึ้นยิ่งขึ้น

ดูเพิ่มเติม
อยู่คอนโดไม่ครบสัญญาเช่า ได้เงินมัดจำคืนหรือไม่ ทำไงดี (1)

อยู่คอนโดไม่ครบสัญญาเช่า ได้เงินมัดจำคืนหรือไม่ ทำไงดี ?

อยู่คอนโดไม่ครบสัญญาเช่า ได้เงินมัดจำคืนหรือไม่ ทำไงดี ? ในบทความนี้เรามีคำตอบมาฝากกัน มาเริ่มทำความเข้าใจกันเลย

ดูเพิ่มเติม
4 ประเภทของใช้ตกแต่งบ้านและคอนโดให้ความสวยงามทันสมัย ไอเทมสไตล์คนยุคใหม่ 2024 (4)

4 ประเภทของใช้ตกแต่งบ้านและคอนโดให้ความสวยงามทันสมัย ไอเทมสไตล์คนยุคใหม่ 2024

การตกแต่งบ้านและคอนโดยังคงมีความนิยมอย่างต่อเนื่องเราจึงแนะนำ 4 ประเภทของใช้ตกแต่งบ้านที่ไม่ควรพลาดในการตกแต่งบ้านและคอนโดด้วยไอเทมสไตล์คนยุคใหม่ของปี 2024

ดูเพิ่มเติม