ข้อบังคับนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร มีอะไรบ้าง

ข้อบังคับนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร มีอะไรบ้าง

ข้อบังคับนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร มีอะไรบ้าง

การจัดตั้ง นิติบุคคล ของหมู่บ้านจัดสรรหรืออาคารชุดคอนโดมิเนียมได้กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ. ศ. 2543 ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับโอนทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคและทำหน้าที่บริหารจัดการสาธารณประโยชน์ส่วนกลางที่ผู้จัดสรรที่ดินได้สร้างขึ้นมาตามที่ได้ประชาสัมพันธ์ไว้ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการก่อสร้างบ้านจัดสรรดังกล่าวโดยผู้ซื้อที่ดินจัดสรรถือเป็นสมาชิกของหมู่บ้าน มีหน้าที่ออกสิทธิ์ออกเสียงในการคัดสรรคณะกรรมการนิติบุคคลเพื่อให้บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาชิกทุกคนในหมู่บ้านโดยหนึ่งในนั้นคือการกำหนดกฎเกณฑ์ข้อบังคับเพื่อให้ทุกคนนำไปปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เจ้าของที่ดินทุกคน 

ข้อบังคับ นิติบุคคล โดยส่วนใหญ่แล้วจะอ้างอิงถึงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 เป็นหลัก เพื่อให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เนื่องจากเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับหมู่บ้านจัดสรรและอาคารชุดคอนโดมิเนียมโดยเฉพาะ เพื่อให้สมาชิกทุกคนได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยมีรายละเอียดหลักดังต่อไปนี้

  • นิติบุคคลมีหน้าที่ในการจัดการและดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภค อาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลางภายในหมู่บ้านจัดสรรให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา
  • นิติบุคคลมีหน้าที่ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลาง กองทุนหมู่บ้านหรือค่าปรับต่าง ๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสาธารณูปโภคและซ่อมแซมบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลาง
  • เป็นตัวแทนของสมาชิกในกรณีที่เกิดปัญหาการฟ้องร้องเกี่ยวกับการกระทบสิทธิประโยชน์ของสมาชิกตั้งแต่ 10 รายขึ้นไป
  • ดำเนินการตามกฎหมายหากสมาชิกมีการชำระค่าส่วนกลางที่ล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามที่กำหนด
  • ดำเนินการติดต่อ ช่าง ซ่อมบำรุง หน่วยงานราชการหรือส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาซ่อมแซมและดูแลรักษาสาธารณูปโภคส่วนกลางของหมู่บ้าน
  • ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก

สำหรับข้อบังคับนิติบุคคลที่กล่าวมาข้างต้นทางหมู่บ้านจัดสรรหรืออาคารชุดคอนโดมิเนียมสามารถนำไปปรับใช้และเพิ่มเติมข้อกำหนดอื่น ๆ ขึ้นได้ตามมติที่ประชุมของสมาชิกเพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่ชุมชนของตนเองได้ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : https://pmserviceth.com/

Share :

บทความอื่นๆ

อยากมีคอนโดหลังแรก ต้องรู้เท่าทันอะไรบ้าง เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด 2024 (2)

อยากมีคอนโดหลังแรก ต้องรู้เท่าทันอะไรบ้าง เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด 2024

คอนโดหลังแรกสำหรับคนที่มีความใฝ่ฝันอยากมีคอนโดในฝันของตนเองการรู้เท่าทันเทรนด์ เพื่อให้ได้ประโยชน์ในการอยู่คอนโดสูงที่สุดในปี 2024 เช่น รู้ว่าซื้อคอนโดหลังแรกเพื่ออะไร

ดูเพิ่มเติม
7วิธีทำให้คอนโดพื้นที่น้อย ดูใหญ่และน่าอยู่มากขึ้น (1)

7วิธีทำให้คอนโดพื้นที่น้อย ดูใหญ่และน่าอยู่มากขึ้น

การมีคอนโดพื้นที่น้อยไม่จำเป็นต้องหมายความถึงการสูญเสียความสบายหรือความสวยงามเสมอไป โดยเรามีวิธีทำให้คอนโดพื้นที่น้อยให้ดูใหญ่และน่าอยู่มากขึ้นมาแนะนำดังนี้

ดูเพิ่มเติม