อยู่คอนโดต้องรู้ ถังขยะสีไหน ใช้ทิ้งอะไรบ้าง เพื่อไม่ให้ถูกมองแรงจากนิติบุคคล

อยู่คอนโดต้องรู้ ถังขยะสีไหน ใช้ทิ้งอะไรบ้าง เพื่อไม่ให้ถูกมองแรงจากนิติบุคคล

การใช้ชีวิตในคอนโดหรือไม่ว่าสถานที่ไหน ๆ บนโลกใบนี้ล้วนมีสิ่งที่เรียกว่าถังขยะอยู่ในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้คนในการทิ้งสิ่งของที่ไร้ค่าหรือมีความไม่จำเป็นต่อไปในการชีวิต แต่เชื่อได้เลยว่ายังมีผู้คนอีกมากมายยังไม่รู้จักเกี่ยวกับเกี่ยวกับสีของถังขยะว่าถังขยะสีไหนควรทิ้งอะไร ควรจำอย่างไร ควรแยกขยะอย่างไร เพื่อให้ถูกต้องต่อความถูกต้องของการจำแนกประเภทของขยะ โดยเฉพาะกับการอยู่อาศัยในคอนโดที่หากคุณเป็นคนไม่รู้เรื่องของสีของถังขยะว่าควรทิ้งอะไรในถังขยะสีไหนอาจถูกมองแรงจากนิติบุคคลในคอนโดที่คุณอยู่อาศัยได้

ในบทความนี้เราจึงได้นำข้อมูลความรู้ที่สำคัญมาแนะนำเกี่ยวกับการอยู่คอนโดที่คุณต้องรู้ว่าถังขยะสีไหนใช้ใส่อะไรบ้าง เพื่อให้เลือกทิ้งได้อย่างถูกต้องและไม่ถูกมองแรงจากนิติบุคคล

ถังขยะสีเขียว คืออะไร สำคัญอย่างไรในการแยกขยะในคอนโด?

อยู่คอนโดต้องรู้ ถังขยะสีไหน ใช้ทิ้งอะไรบ้าง เพื่อไม่ให้ถูกมองแรงจากนิติบุคคล

ถังขยะสีเขียว คือ ถังขยะที่ใช้สำหรับทิ้ง ขยะย่อยสลายได้ ซึ่งหมายถึง ขยะที่สามารถย่อยสลายเองตามธรรมชาติในระยะเวลาอันสั้น โดยไม่ต้องผ่านกรรมวิธีพิเศษ เช่น เศษอาหาร ใบไม้ กิ่งไม้ ผัก ผลไม้

ถังขยะสีเขียวมีความสำคัญในการแยกขยะอย่างไร?

 • ช่วยลดปริมาณขยะย่อยสลายได้ และลดปริมาณขยะทั้งหมดผ่านการคัดแยกขยะย่อยสลายได้ออกจากขยะทั่วไป จะช่วยลดปริมาณขยะลงอย่างมากในการนำขยะประเภทอื่น ๆ ไปจัดการต่อไป
 • ช่วยลดมลพิษโดยไม่ต้องเผาหรือฝังกลบ ซึ่งช่วยลดมลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้ำได้
 • สร้างปุ๋ยอินทรีย์ได้เพราะขยะย่อยสลายได้สามารถนำมาหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพดิน

ถังขยะสีเขียวควรใช้งานอย่างไร

 • ใช้แยกขยะย่อยสลายออกจากขยะทั่วไป
 • ทิ้งขยะย่อยสลายให้ลงในถังขยะสีเขียว

ถังขยะสีเหลือง คืออะไร สำคัญอย่างไรในการแยกขยะ?

อยู่คอนโดต้องรู้ ถังขยะสีไหน ใช้ทิ้งอะไรบ้าง เพื่อไม่ให้ถูกมองแรงจากนิติบุคคล

ถังขยะสีเหลือง คือ ถังขยะที่ใช้สำหรับทิ้ง ขยะรีไซเคิล ซึ่งหมายถึง ขยะที่สามารถนำกลับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ เช่น กระดาษ แก้ว พลาสติก โลหะ เหล็ก

ถังขยะสีเหลืองมีความสำคัญในการแยกขยะอย่างไร?

 • ช่วยลดปริมาณขยะรีไซเคิล ปริมาณขยะทั้งหมดด้วยการคัดแยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะทั่วไป จะช่วยลดปริมาณขยะลงอย่างมาก
 • ช่วยประหยัดทรัพยากร เพราะการนำขยะรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ แร่ธาตุ
 • ลดมลพิษ เพราะการผลิตสินค้าจากขยะรีไซเคิล ใช้พลังงานน้อยกว่าการผลิตสินค้าใหม่ ช่วยลดมลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้ำ
 • สร้างรายได้ เนื่องจากขยะรีไซเคิลสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับคนเก็บขยะได้

ถังขยะสีเหลืองควรใช้งานอย่างไร

 • ถังขยะสีเหลืองใช้ในการแยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะทั่วไป
 • ถังขยะสีเหลืองใช้ในการแยกวัสดุรีไซเคิลแต่ละชนิดออกจากกัน (เช่น กระดาษ แก้ว พลาสติก โลหะ)
 • เมื่อจำเป็นต้องทิ้งขยะรีไซเคิลให้ทิ้งลงในถังขยะสีเหลือง

ถังขยะสีน้ำเงิน คืออะไร สำคัญอย่างไร?

อยู่คอนโดต้องรู้ ถังขยะสีไหน ใช้ทิ้งอะไรบ้าง เพื่อไม่ให้ถูกมองแรงจากนิติบุคคล

ถังขยะสีน้ำเงิน คือ ถังขยะที่ใช้สำหรับทิ้งขยะทั่วไป หรือ ขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ และ ไม่คุ้มค่ากับการรีไซเคิล เช่น ซองขนม ถุงพลาสติกใส่อาหาร กล่องโฟมเปื้อนเศษอาหาร

ถังขยะสีน้ำเงินมีความสำคัญในการแยกขยะอย่างไร?

 • ถังขยะสีน้ำเงินช่วยแยกขยะทั่วไปออกจากขยะประเภทอื่น เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี
 • ถังขยะสีน้ำเงินช่วยลดขยะทั่วไปบางชนิดที่ย่อยสลายยากและอาจปนเปื้อนสารพิษ การแยกขยะทั่วไปออกจากขยะย่อยสลายได้ ช่วยลดมลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้ำ

ถังขยะสีน้ำเงินควรใช้งานอย่างไร

 • ถังขยะสีน้ำเงินใช้ในการแยกขยะทั่วไปออกจากขยะย่อยสลาย และขยะรีไซเคิล
 • เมื่อต้องทิ้งขยะทั่วไป ควรทิ้งขยะทั่วไปให้ลงในถังขยะสีน้ำเงิน

ข้อควรระวังในการใช้ถังขยะสีน้ำเงิน

 • ไม่ควรทิ้งขยะอันตรายลงในถังขยะสีน้ำเงิน

ขยะอันตรายที่ไม่ควรทิ้งลงถังขยะสีน้ำเงิน

 • หลอดไฟ
 • ของมีคม
 • ถ่านไฟฉาย
 • กระป๋องสเปรย์
 • ยาฆ่าแมลง

ถังขยะสีแดง คืออะไร สำคัญอย่างไร

อยู่คอนโดต้องรู้ ถังขยะสีไหน ใช้ทิ้งอะไรบ้าง เพื่อไม่ให้ถูกมองแรงจากนิติบุคคล

ถังขยะสีแดง คือ ถังขยะที่ใช้สำหรับทิ้ง ขยะอันตราย หรือ ขยะที่ปนเปื้อนสารเคมี เช่น หลอดไฟ ของมีคม ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ ยาฆ่าแมลง

ถังขยะสีแดงมีความสำคัญในการแยกขยะอย่างไร?

 • ถังขยะสีแดงช่วยแยกขยะอันตรายออกจากขยะประเภทอื่น เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี
 • ถังขยะสีแดงช่วยป้องกันอันตรายจากขยะที่มีสารพิษปนเปื้อน การแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป ช่วยป้องกันอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
 • ถังขยะสีแดงช่วยลดมลพิษเพราะการกำจัดขยะอันตรายอย่างถูกวิธี ช่วยลดมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ และมลพิษทางดิน

ถังขยะสีแดงควรใช้งานอย่างไร

 • ใช้แยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป และขยะรีไซเคิล
 • ควรทิ้งขยะอันตรายให้ลงในถังขยะสีแดง

ข้อควรระวังในการใช้ถังขยะสีแดง

ไม่ควรทิ้งขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิลลงในถังขยะสีแดงเพราะอาจทำให้ยากต่อการทำลายในอนาคต

เมื่อคุณต้องอยู่คอนโดการทำตามกฎระเบียบเพื่อรักษามาตรฐานของคอนโดให้ดีขึ้นถือเป็นสิ่งที่ควรทำ โดยเฉพาะกับการแยกขยะเมื่อคุณจำเป็นต้องแยกขยะ เพราะสิ่งนี้ถือเป็นวิธีง่าย ๆ ในการเริ่มต้นใช้ชีวิตในสังคมคอนโดและสังคมทั่วไป เพื่อให้เกิดการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ง่ายมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้ผู้คนที่ต้องนำขยะไปจัดการได้มีความสะดวกสบายในการจัดการขยะ อีกทั้งการแยกขยะยังมีผลดีในการช่วยลดมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างมากอีกด้วย

ติดตามข่าวสาร และบริการของ PM Service ได้ที่นี่ที่เดียว

Share :

บทความอื่นๆ

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024 01

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024

การเลือกซื้อทาวน์โฮมถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่อยากจะมีบ้าน เพราะการเลือกบ้านหลังหนึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนด้านการเงินที่เป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อบ้าน

ดูเพิ่มเติม
เลือกอยู่คอนโดห้องเปล่าที่ไม่มีการตกแต่งดีอย่างไร ทําไมต้องซื้อ 2024 01 01

เลือกอยู่คอนโดห้องเปล่าที่ไม่มีการตกแต่งดีอย่างไร ทำไมต้องซื้อ 2024

การเลือกอยู่คอนโดตามไลฟ์สไตล์เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับผู้ที่ซื้อคอนโดเพื่ออาศัยหรือเพื่อปล่อยเช่า โดยเฉพาะการซื้อคอนโดห้องเปล่าที่ไม่มีการตกแต่งภายใน

ดูเพิ่มเติม