คอนโด ไม่มีนิติบุคคลได้หรือไม่

คอนโด ไม่มีนิติบุคคลได้หรือไม่

คอนโด ไม่มีนิติบุคคลได้หรือไม่

ถ้ามีการจดทะเบียนขึ้นเป็นคอนโดมิเนียมที่มีผู้อยู่อาศัยหรือเจ้าของร่วม จำเป็นมากที่จะต้องมีติบุคคลตามกฎหมาย ดังนั้นถ้าไม่มีการจัดตั้งนิติบุคคลแล้วจะถือว่าผิดตามพระราชบัญญัติอาคารชุดฉบับที่ 4 ของ ปี พ.ศ. 2551 ทันที เพราะนิติบุคคลจะเป็นผู้ดำเนินการเพื่อจัดระบบภายในให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ลดการเกิดปัญหาต่าง ๆ รวมไปถึงการดูแลโดยรวมให้กับผู้อยู่อาศัยทั้งหมด ดังนั้นการมีนิติบุคคลจึงถือว่ามีประโยชน์ต่ออาคารชุดอย่างคอนโดมิเนียมเป็นอย่างมาก

ถ้าพูดถึงการจัดตั้งนิติบุคคลแล้ว จะมีพระราชบัญญัติอาคารชุดฉบับที่ 4 ถูกบังคับใช้ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2551  กำหนดให้ทุกอาคารชุดจะต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลของอาคารชุดให้เรียบร้อย โดยจะต้องประกอบไปด้วยกรรมการที่ไม่ต่ำกว่า 3 คน และไม่เกินที่ 9 คน จากนั้นจะต้องตั้งกรรมการผู้จัดการเพื่อนำไปสู่การจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการประชุมใหญ่กับเจ้าของร่วมและมีมติแต่งตั้งอย่างชัดเจน โดยการจะแต่งตั้งกรรมการได้นั้น จะต้องมีผลนับจากที่ประชุมใหญ่ของผู้ที่เป็นเจ้าของร่วมภายในอาคารชุด

พร้อมการมีมติแต่งตั้ง สำหรับการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการภายในนิติบุคคล จะต้องมีวาระการดำรงตำแหน่งอยู่ที่ครั้งละ 2 ปี และไม่สามารถที่จะดำรงตำแหน่งเกินกว่า 2 วัน ติดต่อกันได้ เว้นแต่ไม่สามารถหาบุคคลอื่นมาดำรงตำแหน่งแทนได้ ดังนั้นเมื่อมีการจัดทำโครงการคอนโดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องมีการแต่งตั้งกรรมการเพื่อการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการประชุมใหญ่กับเจ้าของร่วมและมีมติร่วมกัน

ซึ่งทางคอนโดที่ไม่ยอมจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เคยมีการประชุมสามัญ หรือประชุมใด ๆ แม้กระทั่งการไม่แสดงงบดุลประจำปีและไม่มีการดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง จะสามารถทำการร้องเรียนเพื่อการตรวจสอบและการลงโทษตามกฎหมายต่อไปได้

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : https://pmserviceth.com/

Share :

บทความอื่นๆ

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024 01

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024

การเลือกซื้อทาวน์โฮมถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่อยากจะมีบ้าน เพราะการเลือกบ้านหลังหนึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนด้านการเงินที่เป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อบ้าน

ดูเพิ่มเติม