คุณสมบัติของคณะกรรมการนิติบุคคลคอนโด มีอะไรบ้าง

คุณสมบัติของคณะกรรมการนิติบุคคลคอนโด มีอะไรบ้าง

คุณสมบัติของคณะกรรมการนิติบุคคลคอนโด มีอะไรบ้าง

เมื่อคุณพักอาศัยอยู่ภายในคอนโดหรืออาคารชุด เรื่องสำคัญที่คุณควรรู้ คือ การจัดตั้งคณะกรรมการและผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อดำเนินการแทนในเรื่องราวต่าง ๆ จึงมีความสำคัญต่อผู้อยู่อาศัยโดยรวมอย่างมาก ซึ่งตามกฎหมายอาคารชุดแล้ว จะกำหนดไว้ว่าในแต่ละอาคารจะต้องมีกรรมการที่ไม่น้อยไปกว่า 3 คนและไม่เกินกว่า 9 คน โดยคุณสมบัติของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด คือ

  • ต้องเป็นผู้ที่มีห้องภายในคอนโด โดยเป็นเจ้าของร่วมหรือมีคู่สมรสเป็นเจ้าของร่วมภายในคอนโดนั้น ๆ
  • ถ้าเจ้าของห้องเป็นเพียงผู้เยาว์หรือไร้ความสามารถ จะจัดตั้งตัวแทนเพื่อเป็นคณะกรรมการนิติบุคคลได้
  • ถ้าเป็นกรณีเลือกใช้บริษัทนิติบุคคล จะต้องมีตัวแทนของนิติบุคคลเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการ
  • ผู้เป็นคณะกรรมการนิติบุคคลจะต้องไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ
  • การเป็นกรรมการนิติบุคคล จะต้องไม่เคยถูกไล่ออกจากที่ประชุมใหญ่
  • ไม่เคยต้องโทษใด ๆ ในทางอาญา ยกเว้นแต่ความผิดแบบลหุโทษ
  • ไม่เคยข้องเกี่ยวใด ๆ กับคดีด้านการทุจริต การลักทรัพย์ หรือการยักยอกทรัพย์เด็ดขาด
  • ต้องไม่เคยโดนไล่ออกจากราชการหรือเอกชน ด้วยข้อหาการยักยอกทรัพย์

สำหรับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการอาคารชุด คือ การช่วยออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยภายในคอนโด และจะต้องเป็นไปตามขอบเขตของพระราชบัญญัติอาคารชุด เพื่อความสงบเรียบร้อย มีหน้าที่ด้านการอนุมัติค่าใช้จ่ายภายในอาคารชุด ช่วยในการวินิจฉัยและร่วมการตัดสินปัญหากับข้อขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในอาคารชุด มีอำนาจในการชี้ขาดการกระทำของทรัพย์ส่วนบุคคล ที่อาจจะทำให้เสี่ยงต่อโครงสร้างอาคาร หรือทรัพย์สินส่วนกลาง รวมไปถึงการกระทำของผู้อยู่อาศัย ที่อาจจะฝ่าฝืนข้อบังคับของทางนิติบุคคล พร้อมการทำหน้าที่อีกหลายด้าน แต่จะต้องเกี่ยวข้องกับส่วนกลางและอาคารโดยรวม คือ ให้การอยู่อาศัยเป็นไปอย่างสงบสุขและเรียบร้อย

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

ติดต่อบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : pmserviceth.com

อ่านบทความเกี่ยวกับบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : บทความเกี่ยวกับการดูแลนิติบุคคล

Share :

บทความอื่นๆ

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024 01

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024

การเลือกซื้อทาวน์โฮมถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่อยากจะมีบ้าน เพราะการเลือกบ้านหลังหนึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนด้านการเงินที่เป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อบ้าน

ดูเพิ่มเติม