คุณสมบัติที่ดีของช่างอาคารมีอะไรบ้าง

คุณสมบัติที่ดีของช่างอาคารมีอะไรบ้าง

คุณสมบัติที่ดีของช่างอาคารมีอะไรบ้าง

การเป็นช่างอาคารจำเป็นจะต้องมีทักษะที่ดี มีความรู้ความสามารถและมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ทันท่วงที  พร้อมการดูแลและรักษาระบบต่าง ๆ ภายในอาคารเสมอ ดังนั้นการเป็นช่างอาคารจึงควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • มีการตรวจสอบระบบภายในและมีการซ่อมบำรุงระบบต่าง ๆ เมื่อเกิดปัญหาอย่างรวดเร็ว
 • มีการตรวจสอบทุกระบบและสังเกตความผิดปกติอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที
 • มีห้องสังเกตการณ์ประจำอาคารที่ช่างจะต้องดูทุกส่วน เพื่อสังเกตความผิดปกติของระบบภายในอาคาร
 • ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยหรือ Fire Alarm อยู่เสมอ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ
 • ตรวจสอบเรื่องค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบภายในอาคารว่าเป็นไปตามปกติหรือไม่
 • สามารถตรวจสอบทั้งระบบไฟฟ้า, ระบบน้ำ, ระบบปรับอากาศ, ระบบสาธารณภัยต่าง ๆ, ระบบลิฟท์โดยสาร และระบบดับเพลิงได้อย่างครบถ้วน
 • สามารถให้บริการแก่ลูกบ้านหรือเจ้าของร่วม รวมไปถึงให้ความช่วยเหลือด้วยการมีจิตบริการที่ดี
 • เข้าร่วมในการฝึกอบรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวอาคารอยู่เสมอ
 • สามารถทำงานร่วมกับช่างอาคารคนอื่น หรือหัวหน้าช่างอาคารได้โดยไม่เกิดปัญหาใด ๆ หรือมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ทำงานเกินหน้าที่จนกลายเป็นเหตุไม่ดีภายในอาคาร
 • ทำงานอย่างคล่องแคล่ว มีความคล่องตัวสูง และสามารถจัดการทุกปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับผู้ที่สนใจจะปฏิบัติหน้าที่การเป็นช่างอาคาร ไม่ว่าคุณจะจบช่างไฟฟ้า, ประปา หรือช่างแบบใดมาก็ตาม สามารถสมัครงานในตำแหน่งช่างอาคารได้ แต่จะต้องผ่านการอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมาก่อน พร้อมการมีหนังสือรับรองความรู้และความสามารถ เพื่อทำให้ผู้ว่าจ้างเขารู้สึกมั่นใจมากขึ้น

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : https://pmserviceth.com/

Share :

บทความอื่นๆ

PM Coke แนะนำโครงการบ้านใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม 01

แนะนำโครงการบ้านใหม่ คอนโดใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม เหมาะกับคนฝันอยากมีบ้านหลังแรก

รวมโครงการบ้านใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม เหมาะกับคนฝันอยากมีบ้านหลังแรก ให้เลือกซื้อบ้านได้ถูกใจความต้องการในการใช้ชีวิต

ดูเพิ่มเติม
Pm. Coke 4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับ 01

4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับของผู้ซื้อคอนโด ผู้เช่าคอนโดได้ 2024

4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับของผู้ซื้อคอนโด ผู้เช่าคอนโดได้ในปี 2024 ที่สามารถส่งผลต่อการขึ้นลงของราคาอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตได้ 1. คอนโดมิเนียมราคาประหยัด 2. คอนโดมิเนียมราคาปานกลาง

ดูเพิ่มเติม
Pm Coke.รู้ไวก่อนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด 01

รู้ไว้ก่อนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ที่ดิน จะต้องทำอย่างไร มีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง 2024

การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ที่ดินจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเจ้าของเก่าได้ทำการขายห้องชุดคอนโด/ที่ดินให้กับเจ้าของใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนเงินตราเข้ามาแล้วแทนด้วยชื่อของเจ้าของใหม่

ดูเพิ่มเติม