คุณสมบัติที่ดี ผู้จัดการอาคารชุดคือ

คุณสมบัติที่ดี ผู้จัดการอาคารชุดคือ

คุณสมบัติที่ดี ผู้จัดการอาคารชุดคือ

ก่อนซื้อห้องชุดในคอนโดมิเนียมควรตรวจเช็คว่า นิติบุคคล มีบริการดูแลลูกบ้านอย่างไร เพื่อไม่ให้มีปัญหาเมื่อต้องอาศัยอยู่ร่วมกับชุมชนคอนโดในระยะยาว เนื่องจากนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้จัดการอาคารชุดมีหน้าที่จัดการให้ อาคารสถานที่ สะอาดตาน่าอยู่ และดูแลพื้นที่ส่วนกลางตลอดจนบริการสาธารณะให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่อให้ลูกบ้านทุกคนได้ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมโดยไม่ละเมิดสิทธิของกันและกัน หากนิติบุคคลเอาใจใส่ในหน้าที่ ไม่เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ สามารถจัดการทรัพย์สินส่วนกลางได้เป็นอย่างดี และตัดสินปัญหาต่าง ๆ ด้วยความเป็นธรรม จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวคอนโดให้สุขกายสบายใจมากทีเดียว

ประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายนิติบุคคลเป็นตัวแปรสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม มาดูกันว่าคุณสมบัติที่ดีของผู้จัดการอาคารมีอะไรบ้าง

-ผู้จัดอาคารต้องมีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับลูกบ้านทำให้การกำหนดข้อบังคับและขอความร่วมมือจากลูกบ้านได้ง่ายขึ้น

นิติบุคคล อาคารชุดต้องสนใจ ไม่ละเลยหน้าที่ จัดจ้างพนักงานฝ่ายต่าง ๆ เข้ามาดูแลพื้นที่ส่วนกลาง ทั้งแม่บ้าน คนกวาดขยะ คนสวน ช่าง ซ่อมบำรุงเพื่อดูแลและปรับปรุงอาคารสถานที่และบริการสาธารณะให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ

-ผู้จัดการคอนโดเรียกเก็บค่าส่วนกลางนำไปบริหารงบประมาณการดูแลอย่างเหมาะสมและโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่องานและตรงต่อเวลา ไม่ปล่อยให้ลูกบ้านบางคนเอารัดเอาเปรียบไม่จ่ายค่าส่วนกลาง

-นิติบุคคลต้องไม่เห็นแก่ตัว เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง หรือก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนรวม เช่น ติดตั้งจานดาวเทียมภายนอกห้องชุดที่ก่อผลกระทบต่อเพื่อนบ้านข้างเคียง ทำการต่อเติมหรือเปลี่ยนสีภายนอกอาคาร หากเห็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและส่งผลเสียต่อส่วนรวมต้องจัดการให้หมดปัญหาโดยเร็ว

-รับผิดชอบจัดการประชุมใหญ่ตามกฎข้อบังคับของอาคารชุด รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อทักท้วงต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้น เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นต้องตัดสินอย่างยุติธรรมและไม่ใช้อำนาจมากจนเกินไป

นับได้ว่าผู้จัดการอาคารชุดเป็นทั้งที่ปรึกษาและที่พึ่งที่ดี ช่วยดูแล อาคารสถานที่ ให้เรียบร้อยเป็นที่พอใจของลูกบ้าน ทั้งยังมีบทบาทสำคัญในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 มาตรการดูแลยิ่งต้องเข้มงวดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและทุกคนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสบายใจ

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : https://pmserviceth.com/

Share :

บทความอื่นๆ

PM Coke แนะนำโครงการบ้านใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม 01

แนะนำโครงการบ้านใหม่ คอนโดใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม เหมาะกับคนฝันอยากมีบ้านหลังแรก

รวมโครงการบ้านใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม เหมาะกับคนฝันอยากมีบ้านหลังแรก ให้เลือกซื้อบ้านได้ถูกใจความต้องการในการใช้ชีวิต

ดูเพิ่มเติม
Pm. Coke 4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับ 01

4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับของผู้ซื้อคอนโด ผู้เช่าคอนโดได้ 2024

4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับของผู้ซื้อคอนโด ผู้เช่าคอนโดได้ในปี 2024 ที่สามารถส่งผลต่อการขึ้นลงของราคาอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตได้ 1. คอนโดมิเนียมราคาประหยัด 2. คอนโดมิเนียมราคาปานกลาง

ดูเพิ่มเติม
Pm Coke.รู้ไวก่อนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด 01

รู้ไว้ก่อนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ที่ดิน จะต้องทำอย่างไร มีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง 2024

การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ที่ดินจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเจ้าของเก่าได้ทำการขายห้องชุดคอนโด/ที่ดินให้กับเจ้าของใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนเงินตราเข้ามาแล้วแทนด้วยชื่อของเจ้าของใหม่

ดูเพิ่มเติม