คุณสมบัติที่ดี ผู้จัดการอาคารชุดคือ

คุณสมบัติที่ดี ผู้จัดการอาคารชุดคือ

คุณสมบัติที่ดี ผู้จัดการอาคารชุดคือ

ก่อนซื้อห้องชุดในคอนโดมิเนียมควรตรวจเช็คว่า นิติบุคคล มีบริการดูแลลูกบ้านอย่างไร เพื่อไม่ให้มีปัญหาเมื่อต้องอาศัยอยู่ร่วมกับชุมชนคอนโดในระยะยาว เนื่องจากนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้จัดการอาคารชุดมีหน้าที่จัดการให้ อาคารสถานที่ สะอาดตาน่าอยู่ และดูแลพื้นที่ส่วนกลางตลอดจนบริการสาธารณะให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่อให้ลูกบ้านทุกคนได้ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมโดยไม่ละเมิดสิทธิของกันและกัน หากนิติบุคคลเอาใจใส่ในหน้าที่ ไม่เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ สามารถจัดการทรัพย์สินส่วนกลางได้เป็นอย่างดี และตัดสินปัญหาต่าง ๆ ด้วยความเป็นธรรม จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวคอนโดให้สุขกายสบายใจมากทีเดียว

ประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายนิติบุคคลเป็นตัวแปรสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม มาดูกันว่าคุณสมบัติที่ดีของผู้จัดการอาคารมีอะไรบ้าง

-ผู้จัดอาคารต้องมีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับลูกบ้านทำให้การกำหนดข้อบังคับและขอความร่วมมือจากลูกบ้านได้ง่ายขึ้น

นิติบุคคล อาคารชุดต้องสนใจ ไม่ละเลยหน้าที่ จัดจ้างพนักงานฝ่ายต่าง ๆ เข้ามาดูแลพื้นที่ส่วนกลาง ทั้งแม่บ้าน คนกวาดขยะ คนสวน ช่าง ซ่อมบำรุงเพื่อดูแลและปรับปรุงอาคารสถานที่และบริการสาธารณะให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ

-ผู้จัดการคอนโดเรียกเก็บค่าส่วนกลางนำไปบริหารงบประมาณการดูแลอย่างเหมาะสมและโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่องานและตรงต่อเวลา ไม่ปล่อยให้ลูกบ้านบางคนเอารัดเอาเปรียบไม่จ่ายค่าส่วนกลาง

-นิติบุคคลต้องไม่เห็นแก่ตัว เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง หรือก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนรวม เช่น ติดตั้งจานดาวเทียมภายนอกห้องชุดที่ก่อผลกระทบต่อเพื่อนบ้านข้างเคียง ทำการต่อเติมหรือเปลี่ยนสีภายนอกอาคาร หากเห็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและส่งผลเสียต่อส่วนรวมต้องจัดการให้หมดปัญหาโดยเร็ว

-รับผิดชอบจัดการประชุมใหญ่ตามกฎข้อบังคับของอาคารชุด รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อทักท้วงต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้น เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นต้องตัดสินอย่างยุติธรรมและไม่ใช้อำนาจมากจนเกินไป

นับได้ว่าผู้จัดการอาคารชุดเป็นทั้งที่ปรึกษาและที่พึ่งที่ดี ช่วยดูแล อาคารสถานที่ ให้เรียบร้อยเป็นที่พอใจของลูกบ้าน ทั้งยังมีบทบาทสำคัญในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 มาตรการดูแลยิ่งต้องเข้มงวดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและทุกคนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสบายใจ

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : https://pmserviceth.com/

Share :

บทความอื่นๆ

อยากมีคอนโดหลังแรก ต้องรู้เท่าทันอะไรบ้าง เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด 2024 (2)

อยากมีคอนโดหลังแรก ต้องรู้เท่าทันอะไรบ้าง เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด 2024

คอนโดหลังแรกสำหรับคนที่มีความใฝ่ฝันอยากมีคอนโดในฝันของตนเองการรู้เท่าทันเทรนด์ เพื่อให้ได้ประโยชน์ในการอยู่คอนโดสูงที่สุดในปี 2024 เช่น รู้ว่าซื้อคอนโดหลังแรกเพื่ออะไร

ดูเพิ่มเติม
7วิธีทำให้คอนโดพื้นที่น้อย ดูใหญ่และน่าอยู่มากขึ้น (1)

7วิธีทำให้คอนโดพื้นที่น้อย ดูใหญ่และน่าอยู่มากขึ้น

การมีคอนโดพื้นที่น้อยไม่จำเป็นต้องหมายความถึงการสูญเสียความสบายหรือความสวยงามเสมอไป โดยเรามีวิธีทำให้คอนโดพื้นที่น้อยให้ดูใหญ่และน่าอยู่มากขึ้นมาแนะนำดังนี้

ดูเพิ่มเติม