งานดูแลสวน หรือ พื้นที่สีเขียวบริเวณคอนโด เป็นหน้าที่ของนิติบุคคลอาคารชุดใช่หรือไม่

งานดูแลสวน WebP2

งานดูแลสวน หรือ พื้นที่สีเขียวบริเวณคอนโด เป็นหน้าที่ของนิติบุคคลอาคารชุดใช่หรือไม่

หนึ่งในพื้นที่สำคัญของคอนโด คือ พื้นที่สวนและโซนสีเขียวทั้งหมดของโครงการ ที่จะต้องมีผู้ดูแลเรื่องการเจริญเติบโตของต้นไม้แต่ละชนิดที่ถูกปลูกอยู่ การทำให้เกิดความสะอาด เก็บเศษใบไม้ และดูแลส่วนรวมทั้งหมด เพื่อทำให้สวนยังคงสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยที่เข้ามาใช้งาน ซึ่งผู้ที่ต้องทำหน้าที่ในการดูแลส่วนนี้คือนิติบุคคลอาคารชุดที่ได้รับมอบหมายมาโดยตรงนั่นเอง

ถ้าพูดถึงการดูแลสวนส่วนกลางของอาคารชุดหรือคอนโด ย่อมเป็นหน้าที่ในการดูแล ฟื้นฟู ปรับปรุง และปกป้องพื้นที่ของนิติบุคคลที่จะต้องเป็นผู้จัดการทุกเรื่องโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการประเมินเรื่องของสภาพความเสื่อม การบำรุงรักษาต้นไม้ การใส่ปุ๋ย การตัดกิ่งที่มีขนาดใหญ่และอาจเป็นอันตราย การดูแลสนามหญ้า การดูแลพื้นที่ต่าง ๆ ที่เป็นโซนสวนทั้งหมด รวมไปถึงการดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเก้าอี้นั่ง หรือการมีเครื่องออกกำลังกายภายในสวน ให้ต้องสามารถใช้งานได้อยู่เสมอ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเจ้าของร่วมหรือผู้อยู่อาศัยภายใน

พร้อมการประเมินดูว่าควรมีการส่งเสริม หรือจัดทำเรื่องใดเพิ่มภายในสวนเป็นพิเศษหรือไม่? เพื่อทำให้สร้างประโยชน์ต่อผู้อยู่อาศัยมากขึ้น แล้วนำเข้าที่ประชุมเพื่อขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการและเจ้าของร่วม เมื่อความคิดเห็นผ่านแล้วทางผู้จัดการนิติบุคคลต้องนำเรื่องต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายมาไปจัดการให้เรียบร้อย แล้วกลายเป็นประโยชน์ส่วนรวมที่ใช้งานได้จริง ส่งเสริมให้ผู้ที่อยู่ภายในคอนโดสามารถเข้ามาร่วมใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การดูแลที่กล่าวถึงนี้จะเป็นทั้งสวนสีเขียวและพื้นที่สีเขียวทั้งหมดของตัวโครงการ เพราะทุกส่วนภายในคอนโดที่ถือเป็นพื้นที่ส่วนกลาง นิติบุคคลจะมีหน้าที่โดยตรงในการดูแลและปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดีแบบยั่งยืน

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

ติดต่อบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : https://pmserviceth.com/

Share :

บทความอื่นๆ

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024 01

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024

การเลือกซื้อทาวน์โฮมถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่อยากจะมีบ้าน เพราะการเลือกบ้านหลังหนึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนด้านการเงินที่เป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อบ้าน

ดูเพิ่มเติม