งานบริหารอาคาร มีหน้าที่ในการบำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร ด้านใดบ้าง

งานบริหารอาคาร มีหน้าที่ในการบำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร ด้านใดบ้าง

งานบริหารอาคาร มีหน้าที่ในการบำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร ด้านใดบ้าง

งาน บริหารอาคาร หรือ Facility Management มีความสำคัญต่อการดูแลอาคารและสถานที่ แม้แต่ภายในอาคารชุดหรือคอนโด จำเป็นที่จะต้องมีงานบริหารอาคารด้วยเช่นกัน โดยจะมีหน้าที่ในการดูแลรักษาและจัดการทุกระบบที่เกี่ยวข้องกับอาคาร รวมไปถึงการเฝ้าระวังเรื่องความเสียหาย การแตกร้าว หรือความเสื่อมสภาพ มีหน้าที่โดยตรงในการบำรุงรักษาระบบภายในของงานประกอบอาคาร พร้อมการวางแผนและการประเมินผลอย่างครบถ้วน ดังนั้นจึงถือว่าเป็นงานที่มีความละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก

ลักษณะของงานด้านบริหารจัดการสถานที่และอาคาร จะมีความครอบคลุมในหลากหลายด้าน เพราะจะต้องเป็นทั้งผู้วางแผน, ผู้ประเมินผล, ผู้ควบคุม, ตรวจสอบ และจัดการเรื่องระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับอาคาร จึงจำเป็นจะต้องมีบุคลากรมืออาชีพ มีความรู้และความสามารถโดยตรง พร้อมมีประสบการณ์ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง เพื่อทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่อยู่อาศัยภายในอาคาร และทำให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร ซึ่งหลักการสำคัญของผู้ที่จะเข้ามาเป็นบริหารจัดการอาคาร คือ

 • สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงปัญหา ให้กลายเป็นเรื่องที่ถูกต้อง พร้อมให้บริการด้านบริหารอาคารครบวงจร
 • มีแนวคิดที่บริหารได้ทั้งอาคารและทรัพยากรภายในที่จะให้ประโยชน์สูงสุด
 • บริหารทรัพยากรกายภาพของโครงการที่อยู่อาศัยได้ดี
 • มีแนวคิดด้านการบริหารงบประมาณ ในเรื่องจัดการอาคารพักอาศัยได้อย่างถูกต้อง
 • มีความสามารถด้านจัดการข้อมูลของอาคารได้ครบถ้วน
 • มีการศึกษาด้านจัดการพลังงานมาก่อนและสามารถทำได้ดี
 • มีหน้าที่ในการดูแลรักษาและบำรุงระบบประกอบอาคารทั้งหมด
 • มีการวางแผนเพื่อการบำรุงรักษาอาคารในรูปแบบใหม่ เพื่อให้เหมาะสมต่ออายุของตัวอาคาร
 • มีความสามารถด้านจัดการสถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ ด้วยความรู้แบบ Crisis Management
 • มีแนวทางปฏิบัติในงานบริหารและจัดการคุณภาพของอาคารที่ชัดเจน ได้รับความเห็นชอบจากทีมงาน
 • จัดการด้านความปลอดภัยภายในอาคารได้
 • จัดการเรื่องความเสี่ยงให้ลดน้อยลง

สายการทำงานด้านบริหารอาคาร จำเป็นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลร่วมด้วย เพราะภายในกระบวนการทำงานจำเป็นจะต้องทำงานร่วมกับบุคคลอื่นหรือฝ่ายอื่นได้ ทั้งยังต้องมีความสามารถหลากหลาย เช่น การบริหารจัดการพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร, การบริหารจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์, การบริหารจัดการด้านการดูแลและบำรุงรักษาอาคาร รวมถึงงานบริการที่เกี่ยวข้องกับอาคารที่อยู่อาศัยทั้งหมด โดยต้องมีการวางแผนเฉพาะหน้า เพื่อการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ทั้งแบบเร่งด่วนและไม่เร่งด่วน ดังนั้นผู้ที่จะเข้ามาเป็นผู้บริหารอาคารจึงต้องมีความเก่งแบบรอบด้าน มีความรู้และความสามารถ รวมไปถึงประสบการณ์สูง ทั้งยังต้องเป็นผู้ที่ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานที่มีประสบการณ์ จึงถือเป็นอีกหนึ่งงานที่มีความท้าทายสูงเลยทีเดียว

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : https://pmserviceth.com/

Share :

บทความอื่นๆ

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024 01

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024

การเลือกซื้อทาวน์โฮมถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่อยากจะมีบ้าน เพราะการเลือกบ้านหลังหนึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนด้านการเงินที่เป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อบ้าน

ดูเพิ่มเติม