เราสามารถจดทะเบียนบริษัท โดยใช้ที่อยู่คอนโด ของเราได้หรือไม่

เราสามารถจดทะเบียนบริษัท โดยใช้ที่อยู่คอนโด ของเราได้หรือไม่

เราสามารถจดทะเบียนบริษัท โดยใช้ที่อยู่คอนโด ของเราได้หรือไม่

เชื่อว่าหนึ่งในข้อสงสัยของผู้ที่กำลังจะทำธุรกิจส่วนตัว และต้องการรู้คำตอบอย่างชัดเจนที่สุด คือ เมื่อต้องการจดทะเบียนบริษัทแล้ว สามารถเลือกใช้เป็นที่อยู่คอนโดเพื่อการจดทะเบียนได้หรือไม่ คำตอบคือสามารถทำได้ โดยเป็นคำตอบจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์ ที่มีการให้ข้อมูลเรื่องการจดทะเบียนบริษัทจากการใช้ห้องคอนโดมาเป็นสถานที่ตั้งของบริษัท

ซึ่งจะเหมาะสำหรับผู้ที่มีห้องคอนโดที่จดเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง แต่ยังไม่มีบ้านหรือสถานที่ทำงาน แต่ทั้งนี้ทางผู้ที่จดทะเบียนจะต้องมีการจัดพื้นที่สำหรับการทำงานให้เป็นสัดส่วน ยิ่งถ้าไม่ใช่เจ้าของห้องโดยตรง จะต้องมีการขออนุญาตทางเจ้าของห้องหรือเจ้าของสถานที่ รวมไปถึงนิติบุคคลที่อยู่ภายในก่อน จึงจะสามารถตั้งจดทะเบียนได้ นอกจากนี้ผู้เช่าจะต้องมีการตรวจสอบระเบียบของสัญญาเช่าก่อนการดำเนินการจดทะเบียนอีกด้วย ส่วนของผู้ที่เป็นเจ้าของห้องและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุด จะมีสิทธิ์ในการใช้ห้องและทรัพย์สินเชื่อส่วนบุคคลอื่น ๆ

พร้อมการมีสิทธิ์ในการใช้สอยทรัพยากรต่าง ๆ ภายในห้องของตนเองได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ในขณะเดียวกันการต่อเติม เปลี่ยนแปลง หรือทำใด ๆ เพื่อโปรโมทบริษัทและธุรกิจของตนเอง จะต้องไม่กระทบต่อโครงสร้างคอนโด ไม่กระทบต่อความมั่นคงและไม่สร้างความเสียหายใด ๆ ต่อตัวอาคารอย่างเด็ดขาด และจะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าของร่วมคนอื่น ๆ พร้อมการดำเนินงานตามกฎระเบียบของทางนิติบุคคลอาคารชุดอย่างถูกต้อง

หนึ่งในเรื่องสำคัญที่ผู้จดทะเบียนบริษัทด้วยการใช้ห้องคอนโดควรรู้ คือ กรณีของการเข้า-ออกหรือการเข้ามาพูดคุยธุระสำคัญต่าง ๆ ของตัวคุณและลูกค้า ที่จะต้องถูกจัดพื้นที่ไว้ให้เรียบร้อย ต้องไม่กระทบหรือสร้างการรบกวนใด ๆ กับเจ้าของร่วมคนอื่น นอกจากนี้ห้องพักอาศัยไม่สามารถเปิดเป็นการค้าได้ นอกจากการเช่าพื้นที่ของอาคารชุดในการทำร้านค้าและร้านอาหารเท่านั้น จึงจะถือว่าถูกต้อง ดังนั้นถ้าคุณต้องการจดทะเบียนบริษัทโดยการใช้ที่อยู่ของคอนโด จึงจำเป็นจะต้องดูที่สัญญากับกฎกติกาต่าง ๆ ของทางคอนโดนั้นว่าเหมาะสมต่อการจดทะเบียนการค้าหรือไม่ ที่สำคัญคือการเปิดร้านค้าและร้านขายอาหารต่าง ๆ จะไม่ได้รับอนุญาต จึงควรทำตามกฎหมายทั้งหมด

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

ติดต่อบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : pmserviceth.com

อ่านบทความเกี่ยวกับบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : บทความเกี่ยวกับการดูแลนิติบุคคล

Share :

บทความอื่นๆ

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024 01

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024

การเลือกซื้อทาวน์โฮมถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่อยากจะมีบ้าน เพราะการเลือกบ้านหลังหนึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนด้านการเงินที่เป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อบ้าน

ดูเพิ่มเติม