จะเกิดอะไรขึ้น หากเราจ่ายค่าส่วนกลางล่าช้า

จะเกิดอะไรขึ้น หากเราจ่ายค่าส่วนกลางล่าช้า

จะเกิดอะไรขึ้น หากเราจ่ายค่าส่วนกลางล่าช้า

หลายคนที่ซื้อบ้านจัดสรรหรืออาคารชุดคอนโดมิเนียมมักจะไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายพระราชบัญญัติ การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อคนที่ซื้อบ้านจัดสรรหรืออาคารชุดคอนโดมิเนียมโดยเฉพาะในเรื่องของค่าส่วนกลางที่ นิติบุคคล กำหนดขึ้นมาจากการประชุมใหญ่ของสมาชิกภายในหมู่บ้านจัดสรรหรือคอนโดมิเนียมและมักจะพบปัญหาเรื่องค่าส่วนกลางอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการชำระค่าส่วนกลางที่ล่าช้าหรือแม้กระทั่งไม่จ่ายค่าส่วนกลางใด ๆ เลย ซึ่งทางพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติมในปี 2558 ในส่วนของมาตรา 50 ได้มีการแก้ไขและให้ยึดใช้ข้อความดังต่อไปนี้

ผู้ที่ค้างชำระเงินค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป อาจถูกระงับการให้บริการหรือการใช้สิทธิ์ในสาธารณูปโภคและในกรณีที่ค้างชำระตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมบุคคลในที่ดินจัดสรรของผู้ค้างชำระจนกว่าจะชำระให้ครบถ้วน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกำหนด

ซึ่งคณะกรรมการ นิติบุคคล ที่ดูแล อาคารสถานที่ โดยส่วนใหญ่จะนำหลักกฎหมายนี้มาใช้เป็นกฎระเบียบข้อบังคับของหมู่บ้านจัดสรรหรือคอนโดมิเนียม โดยการประชุมใหญ่ตั้งแต่มีการแต่งตั้งนิติบุคคลขึ้นมาดูแลและบริหารเงินค่าส่วนกลางนี้เพื่อให้เจ้าของบ้านจัดสรรหรือเจ้าของร่วมนำไปปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน แต่ละหมู่บ้านอาจมีบทลงโทษดังตัวอย่างต่อไปนี้

  1. จ่ายช้ากว่ากำหนดอาจเสียค่าปรับ 10 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ของยอดเงินที่ต้องชำระ
  2. ไม่จ่าย 3 เดือนจะต้องถูกระงับสิทธิ์การให้บริการสาธารณูปโภคและส่วนกลาง เช่น ยกเลิกการใช้คีย์การ์ดเข้า-ออก ไม่ได้รับการบริการจาก ช่าง ส่วนกลาง สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกายหรือไม่บริการเก็บขยะเป็นต้น
  3.  ไม่จ่าย 6 เดือนหากมีการซื้อขายเพื่อโอนกรรมสิทธิ์บ้านจะไม่สามารถกระทำได้
  4. ไม่จ่ายตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปมีสิทธิ์ถูกฟ้องศาล

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของหมู่บ้านและการประชุมใหญ่เพราะข้อกำหนดที่กล่าวมาข้างต้นอ้างอิงถึงกฎหมาย ที่กำหนดไว้ดังนั้นหากไม่อยากเสียค่าปรับหรือโดนระงับสิทธิ์การใช้สิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลางควรจ่ายเงินค่าส่วนกลางตรงเวลาตามที่นิติบุคคลกำหนด

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : https://pmserviceth.com/

Share :

บทความอื่นๆ

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024 01

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024

การเลือกซื้อทาวน์โฮมถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่อยากจะมีบ้าน เพราะการเลือกบ้านหลังหนึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนด้านการเงินที่เป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อบ้าน

ดูเพิ่มเติม