ช่างอาคาร สามารถช่วยเหลือเราในด้านใดได้บ้าง

ช่างอาคาร สามารถช่วยเหลือเราในด้านใดได้บ้าง

ช่างอาคาร สามารถช่วยเหลือเราในด้านใดได้บ้าง

ช่างอาคารเป็นอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญเชื่อมโยงกับนิติบุคคลโดยตรง เพราะทางนิติบุคคลจะมีการจัดสรรจ้างช่างอาคารเข้ามาเพื่อเป็นผู้ดูแลส่วนต่าง ๆ ภายในอาคารชุดเพื่อให้เกิดความปลอดภัย มีการซ่อมแซมอย่างรวดเร็ว ซึ่งการคัดสรรมานั้นทางนิติบุคคลจะต้องมีการจ่ายค่าจ้างที่จะถูกรวมอยู่ในค่าส่วนกลาง ดังนั้นจึงต้องเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถมาดูแลส่วนต่าง ๆ ของคอนโดได้อย่างดีเยี่ยม จึงเกิดเป็นคำถามจากผู้อยู่อาศัยหรือเจ้าของร่วมว่าช่างอาคารจะสามารถช่วยเหลือผู้ที่อยู่ภายในโครงการคอนโดด้านใดได้บ้าง

 • ธนาคารจะมีหน้าที่ในการตรวจสอบและดูแลความพร้อมของระบบวิศวกรรมภายในอาคารรายวัน
 • มีการทดสอบการทำงานและการบำรุงรักษาส่วนต่าง ๆ ที่เป็นส่วนกลางของคอนโดอยู่เสมอ
 • วางแผนงานทั้งรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน รวมไปถึงการวางแผนประจำปีในการดูแลรักษาอย่างครบถ้วน
 • มีการบันทึกการสาธารณูปโภคหลักหรือโดยรวมของอาคารรายวัน เพื่อการเก็บสถิติด้านใช้พลังงานของอาคารและช่วยในการวิเคราะห์ความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
 • มีหน้าที่ในการบันทึกมิเตอร์น้ำของห้องชุดและร้านค้า บันทึกการใช้สาธารณูปโภคต่าง ๆ ของผู้ที่เช่าพื้นที่ในส่วนนิติบุคคลเดือนละ 1 ครั้ง
 • ดูแลความเรียบร้อยและควบคุมผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงาน หรือคนภายนอกที่ถูกรับจ้างเข้ามาทำงานให้กับนิติบุคคลและเจ้าของร่วม
 • ตรวจสอบงานของผู้ที่รับจ้างนิติบุคคล ให้ตรงตามมาตรฐานก่อนการส่งมอบต่อให้กับทางนิติบุคคลต่อไป
 • ช่วยประสานงานช่างซ่อมแซมในงานพิเศษและประสานหน่วยงานภายนอก เข้ามาดูแลกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
 • ตรวจสอบระบบน้ำ, ระบบระบายน้ำทิ้ง, ระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบไฟฟ้าของอาคารโดยรวมทั้งหมด
 • ตรวจสอบและบันทึกเรื่องระบบการป้องกันอัคคีภัยกับระบบดับเพลิง พร้อมการนำมาทดสอบใช้จริง เพื่อดูว่าอุปกรณ์ยังคงมีประสิทธิภาพดีหรือไม่
 • มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับพื้นที่ส่วนกลางและระบบลิฟท์ทั้งหมด เพื่อป้องกันการเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้น

เมื่อดูหน้าที่โดยรวมของช่างอาคารแล้ว จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีหน้าที่ในการดูแลทุกระบบที่เกี่ยวกับอาคารและส่วนกลางเป็นหลัก รวมไปถึงหน้าที่ในการตรวจสอบงานต่าง ๆ ของผู้ที่เข้ามาทำงานให้กับนิติบุคคล ด้านของการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือการทำทุกงานที่เกี่ยวกับตัวอาคารและระบบภายใน แต่จะไม่มีหน้าที่โดยตรงกับผู้ที่อยู่อาศัยหรือเจ้าของร่วม ที่ต้องการปรับปรุง ต่อเติม หรือเปลี่ยนแปลงห้องใหม่ แต่จะมีหน้าที่เพียงการซ่อมแซมระบบภายในอาคารที่เสียหายเท่านั้น  ถ้าเจ้าของร่วมต้องการที่จะตกแต่งห้อง ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใด ๆ รวมถึงการต่อเติม จะต้องเรียกช่างนอกเข้ามาทำเอง แต่จะต้องมีการแจ้งทางนิติบุคคลและช่างอาคาร เพื่อเข้ามาตรวจสอบดูว่าทำอย่างถูกต้องหรือไม่

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : https://pmserviceth.com/

Share :

บทความอื่นๆ

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024 01

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024

การเลือกซื้อทาวน์โฮมถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่อยากจะมีบ้าน เพราะการเลือกบ้านหลังหนึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนด้านการเงินที่เป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อบ้าน

ดูเพิ่มเติม