ช่างอาคาร เป็นส่วนหนึ่งของนิติบุคคลใช่หรือไม่

ช่างอาคาร เป็นส่วนหนึ่งของนิติบุคคลใช่หรือไม่

ช่างอาคาร เป็นส่วนหนึ่งของนิติบุคคลใช่หรือไม่

สำหรับการดูแลพื้นที่ส่วนกลางของอาคารชุดหรือโครงการหมู่บ้าน จะเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่รับผิดชอบของนิติบุคคลที่จะต้องจัดหาผู้มาดูแลและซ่อมแซมในส่วนที่เสียหายของส่วนกลาง ดังนั้นช่างอาคารจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของนิติบุคคลด้วยเช่นกัน แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าทางนิติบุคคลนั้น ๆ จะจ้างช่างประจำหรือเลือกใช้บริการแบบรายครั้ง

หน้าที่รับผิดชอบโดยตรงของนิติบุคคล คือ การดูแลเครื่องมือ เครื่องใช้ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของส่วนกลางให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ สำหรับผู้ที่อยู่คอนโดหรืออาคารชุด แม้ว่าจะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบพื้นที่ส่วนกลาง แต่ไม่จำเป็นต้องเดินเรื่องจ้างช่างเอง เพราะคุณเสียค่าส่วนกลางเป็นรายเดือนมาอยู่แล้ว ดังนั้นผู้ที่ดูแลเรื่องจ้างช่างโดยตรงจึงเป็นนิติบุคคล เพราะเป็นผู้รับเงินค่าส่วนกลางมาดูแลส่วนต่าง ๆ ของอาคารชุดหรือโครงการหมู่บ้าน ดังนั้นช่างอาคารจึงจะมีหน้าที่แค่ในการซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกันเป็นส่วนกลางเท่านั้น แต่จะไม่มีหน้าที่ในการไปซ่อมแซมใด ๆ ภายในห้องเจ้าของร่วมหรือเจ้าของบ้าน นอกจากจะเป็นการจ้างแยกส่วนออกไปเท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายในการซ่อมห้องหรือบ้าน ทางเจ้าของร่วมหรือเจ้าของบ้านจะต้องจ่ายเองทั้งหมด แต่ถ้าเป็นการซ่อมแซมส่วนกลางแล้วไม่ต้อง เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่ม เพราะมีการเสียค่าส่วนกลางแบบรายเดือนมาอยู่แล้ว

การดูแลอาคารชุดหรือโครงการหมู่บ้าน ถือว่าเป็นหน้าที่ของทางนิติบุคคลที่จะมีการจัดหาช่างซ่อมบำรุง เพื่อการตรวจสอบระบบและส่วนต่าง ๆ ของตัวอาคาร ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ แต่ทั้งนี้ตัวช่างจะรับผิดชอบได้เพียงแค่เฉพาะพื้นที่โดยรวมเท่านั้น แต่จะไม่สามารถเข้าไปซ่อมแซมหรือปรับปรุงใด ๆ ภายในห้องหรือบ้านของผู้อยู่อาศัยได้  นอกจากนี้ถ้าทางเจ้าของร่วมหรือเจ้าของบ้าน ต้องการนำผู้รับเหมาภายนอกเข้ามาต่อเติมหรือซ่อมแซมใด ๆ จะต้องมีการติดต่อกับทางช่างโครงการก่อน เพื่อจะได้สามารถดูแลเรื่องการก่อสร้างอย่างครอบคลุมและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเพื่อนบ้านอีกด้วย

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : https://pmserviceth.com/

Share :

บทความอื่นๆ

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024 01

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024

การเลือกซื้อทาวน์โฮมถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่อยากจะมีบ้าน เพราะการเลือกบ้านหลังหนึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนด้านการเงินที่เป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อบ้าน

ดูเพิ่มเติม