ทำไมโครงการอสังหาริมทรัพย์ ถึงต้องมี นิติบุคคล คอยดูแล

ทำไมโครงการอสังหาริมทรัพย์ ถึงต้องมี นิติบุคคล คอยดูแล

ทำไมโครงการอสังหาริมทรัพย์ ถึงต้องมี นิติบุคคล คอยดูแล

ทุกวันนี้โครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรและอาคารชุดต้องมีการดูแลและบริการหลังการขาย นั่นก็คือการจัดตั้ง นิติบุคคล เข้ามาดูทรัพย์สินส่วนกลางซึ่งเป็นผลประโยชน์ของลูกบ้านทุกคน ภายใต้กฎหมาย พ.ร.บ. การจัดสรรที่ดินฉบับใหม่ที่ให้ความคุ้มครองผลประโยชน์แก่ผู้บริโภคเพื่อให้ได้รับความสะดวกสบาย ไม่มีปัญหาหนักใจในพักอาศัยภายใน อาคารสถานที่ ร่วมกับคนจำนวนมาก นิติบุคคลไม่เพียงดูแลลูกบ้านเท่านั้นแต่ยังเป็นผลกำหนดข้อบังคับและควบคุมดูแลให้ลูกบ้านเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเหมาะสมด้วย

นิติบุคคลเป็นสำนักจัดการดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง ทั้งดูแลและซ่อมบำรุงให้มีสภาพที่ดีพร้อมใช้งานตลอดเวลา ทั้งยังเป็นผู้ควบคุมกฎระเบียบเพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากและขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านในโครงการ  ทุกคนได้รับประโยชน์ในการใช้สาธารณูปโภค บริการสาธารณะ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกภายใน อาคารสถานที่ ที่เป็นของส่วนกลางอย่างเหมาะสม

ข้อดีของการมีนิติบุคคลคอยดูแลคือการจัดสรรพื้นที่ส่วนกลางให้เป็นสิทธิขาดเฉพาะของลูกบ้านเท่านั้น ในกรณีที่หมู่บ้านจัดสรรไม่มีนิติบุคคลคอยดูแลหรือผู้จัดการโครงการขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ ทำให้เกิดปัญหาบ่อย ๆ ปัญหาที่พบเป็นประจำคือบุคคลภายนอกเข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่ เช่น เข้ามาใช้พื้นที่จอดรถ หรือขับรถตัดผ่านถนนของโครงการ ทำให้ที่จอดรถไม่พอ หรือเกิดความไม่ปลอดภัย 

นิติบุคคล ยังเป็นคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยปัญหาต่าง ๆ ในกรณีที่ลูกบ้านขาดความร่วมมือหรือแตกคอกัน มีหน้าที่ติดตามทวงหนี้กับคนที่ไม่จ้างค่าส่วนกลาง ตลอดจนจัดสรรเงินทุนดังกล่าวนำมาใช้เป็นงบประมาณดูแลพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของโครงการ เมื่ออาคารสถานที่หรือสาธารณูปโภคเกิดความเสียหาย ฝ่ายนิติบุคคลยังรับผิดชอบจัดหา ช่าง ซ่อมบำรุงเข้ามาดูแลแก้ไขให้เรียบร้อยและพร้อมใช้งานเสมอ ข้อบังคับของนิติบุคคลบ้านจัดสรรและอาคารชุดแต่ละแห่งมีกฎระเบียบภายในไม่เหมือนกันนิติบุคคลทำหน้าที่ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับลูกบ้าน พร้อมกับควบคุมให้ร่วมมือทำตามกฎอย่างเหมาะสม ถ้าไม่มีการจัดตั้งฝ่ายนิติบุคคลเสียแล้วจะเกิดปัญหาตามมามากมาย

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : https://pmserviceth.com/

Share :

บทความอื่นๆ

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024 01

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024

การเลือกซื้อทาวน์โฮมถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่อยากจะมีบ้าน เพราะการเลือกบ้านหลังหนึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนด้านการเงินที่เป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อบ้าน

ดูเพิ่มเติม