นิติบุคคลคอนโด กับ นิติบุคคลอาคารชุด มีความแตกต่างกันอย่างไร

นิติบุคคลคอนโด กับ นิติบุคคลอาคารชุด มีความแตกต่างกันอย่างไร

นิติบุคคลคอนโด กับ นิติบุคคลอาคารชุด มีความแตกต่างกันอย่างไร

การอยู่ร่วมกันของผู้อยู่อาศัยภายในคอนโด จำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีคนกลางสำหรับการดูแลพื้นที่ส่วนรวม การดูแลเจ้าของร่วมและการไกล่เกลี่ยในเรื่องราวต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในคอนโด ดังนั้นจึงถือเป็นหน้าที่สำคัญของนิติบุคคลที่จะต้องเข้ามาดูแลในเรื่องเหล่านี้ ซึ่งถ้าถามว่านิติบุคคลคอนโดกับนิติบุคคลอาคารชุด มีความแตกต่างกันอย่างไร? สามารถตอบได้อย่างชัดเจนว่าเหมือนกัน จะมีต่างเพียงแค่การคัดสรรเท่านั้น ส่วนในเรื่องหน้าที่แล้วจะเหมือนกันทั้งหมด  ซึ่งหน้าที่หลักของนิติบุคคลคอนโด คือ

 • ขอบเขตหน้าที่สำคัญ คือ การดูแลรักษาพื้นที่ส่วนกลาง เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกกลางของคอนโด
 • อำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยให้กับเจ้าของร่วมภายในคอนโด
 • จัดดำเนินการประชุมในวาระต่าง ๆ และเป็นผู้ที่จะคอยสรุปวาระการประชุม ที่ได้มาจากคณะกรรมการและลูกบ้าน
 • จัดทำกฎระเบียบของการอยู่อาศัยร่วมกันภายใต้กฎหมายอย่างชัดเจน
 • มีหน้าที่ในการเรียกเก็บค่าส่วนกลาง เพื่อบำรุงรักษาพื้นที่ส่วนกลางกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในคอนโด
 • เมื่อมีสถานการณ์ใด ๆ เกิดขึ้น เช่น การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ทางนิติบุคคลต้องเป็นผู้ที่เตรียมความพร้อมและให้ความรู้ผู้ที่อยู่ภายในคอนโด
 • คอยตรวจตราและสอดส่องไม่ให้ใครทำผิดกฎ
 • มีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างถูกต้องภายในอาคาร และพื้นที่ใช้สอยที่เป็นส่วนกลางทั้งหมด
 • จัดการว่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย โดยจะต้องดูแลในส่วนนี้ให้ดี มีการตรวจสอบประวัติของเจ้าหน้าที่อย่างละเอียด เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด
 • ดูแลไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าพื้นที่มาสร้างความวุ่นวาย หรือความเดือดร้อนให้กับผู้อยู่อาศัย
 • ไกล่เกลี่ยปัญหาเพื่อนบ้านก่อกวน หรือเป็นการสร้างความเดือดร้อนที่อาจกลายเป็นการทะเลาะกัน
 • จัดจ้างผู้ดูแลและทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดอยู่เสมอ
 • นำเสนอการซื้อเครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมไปถึงการติดตั้งสัญญาณเพื่อความปลอดภัย เพื่อนำมาสู่ความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัยภายในคอนโดทั้งหมด
 • ดูแลสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณอินเทอร์เน็ต ของคอนโดที่อยู่ในบริเวณส่วนกลาง
 • ออกหนังสือตักเตือน หรือมีการเรียกเจ้าของห้องที่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นมาพูดคุยกัน
 • ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ในกรณีลูกบ้านทำผิดกฎหมายหรือเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ
 • จัดฝึกอบรมความปลอดภัย ทั้งผู้ที่อยู่ภายในอาคารชุดและพนักงานที่มีความเกี่ยวข้องกับอาคารทุกคน

นิติบุคคลคอนโดหรือนิติบุคคลอาคารชุดมีหน้าที่เดียวกัน คือ การดูแลความสงบเรียบร้อยและการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้อยู่อาศัย ซึ่งจะมี 2 รูปแบบ คือ การสรรหาจากทาง Developer หรือผู้พัฒนาโครงการ ที่ทำงานในรูปแบบของ บริษัทนิติบุคคลอาคารชุด และอีกหนึ่งรูปแบบจะเป็นการจัดตั้งจากคณะกรรมการนิติบุคคล ที่จะมีตัวแทนของลูกบ้านหรือเจ้าของห้องภายในคอนโดมาเป็นผู้เลือก

ดังนั้นความต่างจึงมีเพียงแค่การเลือกจากผู้พัฒนาโครงการและการเลือกจากเจ้าของร่วมกันเอง ซึ่งบริษัทนิติบุคคลจะถูกจ้างเพื่อให้เข้ามาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพ แต่ถ้าเป็นในรูปแบบของการเลือกหรือคัดสรรกันเองจากเจ้าของร่วม อาจจะเลือกเป็นใครก็ได้ที่เป็นลูกบ้านภายในคอนโดที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้การบริหารงานเป็นไปอย่างสะดวกและพูดคุยหรือไกล่เกลี่ยกันได้ง่ายมากขึ้น

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : https://pmserviceth.com/

Share :

บทความอื่นๆ

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024 01

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024

การเลือกซื้อทาวน์โฮมถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่อยากจะมีบ้าน เพราะการเลือกบ้านหลังหนึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนด้านการเงินที่เป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อบ้าน

ดูเพิ่มเติม