นิติบุคคลที่ดี เป็นอย่างไร

นิติบุคคลที่ดี เป็นอย่างไร

นิติบุคคลที่ดี เป็นอย่างไร

เมื่อมีโครงการหมู่บ้านหรืออาคารชุดแบบคอนโด การมีนิติบุคคลถือว่ามีความสำคัญ เพราะจะเป็นผู้ที่เข้ามาดูแลทั้งทรัพย์สินส่วนกลาง สาธารณูปโภค และส่วนต่าง ๆ ของหมู่บ้านให้มีสภาพแวดล้อมหรือภูมิทัศน์ที่ดีเยี่ยมอยู่เสมอ ทั้งยังเป็นผู้ที่คอยดูแลความปลอดภัยโดยรวมของผู้อยู่อาศัยทั้งหมด ดังนั้นการเป็นนิติบุคคลที่ดีจึงสร้างประโยชน์ต่อผู้ที่อยู่อาศัยอย่างมากเลยทีเดียว ดังนั้นคุณสมบัติของนิติบุคคลที่ดีจะมีดังต่อไปนี้

  • มีขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจน และสามารถทำได้ตรงตามความรับผิดชอบของตนเอง
  • มีบทบาทสำคัญด้านการสร้างสังคมคุณภาพ และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขภายในหมู่บ้าน ดังนั้นจึงต้องเป็นผู้ที่มีความใจเย็น มีความเป็นธรรม และมีความซื่อตรง
  • มีการจัดประชุมตามวาระอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ เพื่อทำความเข้าใจและสร้างข้อตกลงตามประเด็นให้ที่ประชุมใหญ่หรือผู้อยู่อาศัยได้รับรู้ร่วมกัน
  • ติดตามความเคลื่อนไหวหรือความคืบหน้าใด ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกบ้านมาอัพเดตเสมอ
  • เมื่อมีการตั้งกฎระเบียบแล้วจะต้องรักษากฎระเบียบนั้นอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นลูกบ้านหรือตัวนิติบุคคลเอง
  • ดูแลความเรียบร้อยของทรัพย์สินส่วนกลาง และระบบรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้านให้ดี
  • มีความสามารถด้านการไกล่เกลี่ยหรือประสานงานให้กับลูกบ้าน เพื่อยุติปัญหาการกระทบกระทั่งกันเองภายในหมู่บ้าน
  • ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก รวมไปถึงการจัดสรรบริการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อยู่อาศัย
  • นิติบุคคลต้องเป็นผู้ดูแล รักษา และบำรุงทรัพย์สินส่วนกลาง ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมการประเมินด้านอายุงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ดี ถ้าเสียหายต้องซ่อมแซมทันที
  • ถ้ามีเรื่องใด ๆ ที่เกิดปัญหาขึ้นภายในโครงการหมู่บ้าน โดยเป็นการถูกกระทบจากปัญหาสภาพแวดล้อมหรือการก่อสร้างต่าง ๆ จากโครงการอื่นหรือจากภาครัฐ นิติบุคคลต้องเป็นตัวแทนของลูกบ้าน เพื่อการยื่นร้องทุกข์และเป็นโจทก์ฟ้องแทนลูกบ้าน

การเป็นนิติบุคคลที่ดีนั้น จะต้องมีความเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์ และซื่อตรงต่อลูกบ้าน เพราะนอกจากจะต้องเป็นผู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดี และดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง รวมไปถึงการช่วยไกล่เกลี่ยเรื่องต่าง ๆ ภายในหมู่บ้านแล้ว ยังต้องเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายค่าส่วนกลางต่าง ๆ พร้อมการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายอย่างชัดเจนในทุก ๆ เดือนอีกด้วย

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : https://pmserviceth.com/

Share :

บทความอื่นๆ

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024 01

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024

การเลือกซื้อทาวน์โฮมถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่อยากจะมีบ้าน เพราะการเลือกบ้านหลังหนึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนด้านการเงินที่เป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อบ้าน

ดูเพิ่มเติม