นิติบุคคลอาคารชุด สามารถตัดน้ำ ตัดไฟฟ้า กับลูกบ้านที่ไม่จ่ายค่าส่วนกลางได้หรือไม่

นิติบุคคลอาคารชุด สามารถตัดน้ำ ตัดไฟฟ้า กับลูกบ้านที่ไม่จ่ายค่าส่วนกลางได้หรือไม่

นิติบุคคลอาคารชุด สามารถตัดน้ำ ตัดไฟฟ้า กับลูกบ้านที่ไม่จ่ายค่าส่วนกลางได้หรือไม่

งาน บริหารนิติบุคคล อาคารชุด ถือเป็นหนึ่งในงานสำคัญที่จะต้องดูแลทรัพย์สินส่วนกลางและการจ่ายค่าส่วนกลาง ของผู้อยู่อาศัยหรือเจ้าของร่วม แต่ถ้าไม่ยอมจ่ายหรือติดค้างเป็นเวลานาน จนกลายเป็นเลยกำหนดตามที่นิติบุคคลอาคารชุดได้มีระบุไว้ ตามกฎหมายแล้วนิติบุคคลสามารถออกจดหมายเตือนหรือมีการพูดคุยเพื่อไกล่เกลี่ยก่อน จึงจะสามารถจำกัดสิทธิ์การเข้าใช้ส่วนกลางบางส่วน จึงทำให้เกิดเป็นคำถามว่านิติบุคคลอาคารชุด จะสามารถตัดน้ำ ตัดไฟ ของลูกบ้านที่ไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลางได้หรือไม่

สำหรับงานบริหารนิติบุคคลจะมีหน้าที่โดยตรงในการดูแลเรื่องต่าง ๆ ของอาคารชุด รวมไปถึงการติดตามค่าส่วนกลางจากลูกบ้านที่มีปัญหาไม่ยอมจ่ายหรือติดค้างไว้เป็นเวลานานเกินกว่ากำหนด ซึ่งทางนิติบุคคลจะสามารถออกหนังสือเตือนตั้งแต่วันที่เกินกำหนดไปจนถึงวันที่เจ้าของร่วมต้องถูกดำเนินคดีแล้ว และต้องมีการพูดคุยเพื่อไกล่เกลี่ยกัน แต่ถ้าเจ้าของร่วมยังคงไม่ยอมจ่าย จะสามารถแจ้งดำเนินคดีได้และอาจมีการตัดสิทธิ์การใช้ส่วนกลางในบางประเภทเท่านั้น แต่จะไม่มีสิทธิ์ใด ๆ ในการตัดน้ำ ตัดไฟ ของผู้อยู่อาศัยหรือเจ้าของห้องได้

การทำงานของบริหารนิติบุคคลจำเป็นต้องมีความระมัดระวังในเรื่องนี้ เพราะแม้จะมีเงื่อนไขของกฎหมายบังคับที่จะสามารถจัดการต่อผู้ที่ไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลางได้ แต่จะทำได้เพียงแค่บางส่วน ไม่ใช่ทุกส่วน โดยเฉพาะการระงับน้ำและไฟ ไม่ใช่หน้าที่ของนิติบุคคล ที่สำคัญคือตาม พ.ร.บ.อาคารชุดแล้ว ไม่มีการกำหนดสิทธิ์ในเรื่องของการตัดน้ำและไฟ ถ้าเจ้าของร่วมยังคงจ่ายค่าสาธารณูปโภคอย่างครบถ้วน รวมไปถึงทางเข้า-ออกและพื้นที่จอดรถ นิติบุคคลจะไม่มีสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ไม่ให้ใช้งานหรือปิดกั้น จนทำให้เจ้าของร่วมได้รับความเดือดร้อน เพราะเจ้าของร่วมมีสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนบุคคลด้วยเช่นกัน

สำหรับผู้ที่ทำงานด้านบริหารนิติบุคคลจะรู้ดีว่าขอบเขตหน้าที่ของการทวงถามเรื่องค่าส่วนกลาง ต่อเจ้าของร่วมที่มีปัญหาในการไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลางหรือจ่ายล่าช้า ดังนั้นเรื่องที่ไม่ควรทำคือการตัดน้ำและไฟ รวมไปถึงการปิดกั้นในการเข้าพื้นที่จอดรถ เนื่องมาจากเรื่องเหล่านี้จะเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคล ดังนั้นการทำงานจึงต้องควรมีความระมัดระวังให้ดี ไม่เช่นนั้นนิติบุคคลอาจจะเป็นฝ่ายที่กลายเป็นจำเลยและถูกเจ้าของร่วมฟ้องร้อง เพื่อเรียกค่าเสียหายได้

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : https://pmserviceth.com/

Share :

บทความอื่นๆ

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024 01

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024

การเลือกซื้อทาวน์โฮมถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่อยากจะมีบ้าน เพราะการเลือกบ้านหลังหนึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนด้านการเงินที่เป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อบ้าน

ดูเพิ่มเติม