น้ำท่วมคอนโดแจ้งใครแล้วใครรับผิดชอบ ?

น้ำท่วมคอนโดแจ้งใครแล้วใครรับผิดชอบ

 

เมื่อเกิดน้ำท่วมในคอนโดการรับผิดชอบจะขึ้นอยู่กับสาเหตุของน้ำท่วมและเงื่อนไขในสัญญาที่ผู้ที่เช่าหรือเจ้าของห้องที่อาศัยได้ทำกันไว้ โดยทั่วไปแล้วมีบางสาเหตุที่น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นได้เช่น

1.สาเหตุภายนอก เช่น พายุหรือภูมิอากาศที่ก่อให้เกิดฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมในพื้นที่คอนโด ในกรณีนี้อาจจะไม่มีผู้รับผิดชอบในการเกิดภัยน้ำท่วมที่ชัดเจน แต่ในบางกรณีอาจมีการรับประกันหรือความรับผิดชอบของหน่วยงานหรือบริษัทที่สร้างคอนโดให้เพราะถือเป็นการก่อสร้างที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้เช่าหรือแก่เจ้าของคอนโด

2.สาเหตุภายในอาคาร อาจเกิดจากท่อรั่วหรือระบบน้ำที่เสียหายภายในอาคารคอนโด สำหรับในกรณีนี้มักจะมีผู้ที่รับผิดชอบเช่น นิติบุคคลคอนโดหรือบริษัทบริหารจัดการอาคารอาจรวมไปถึงเจ้าของห้องพักที่ติดตั้งการใช้งานที่ไม่แน่นหนาพอ ซึ่งคุณสามารถเรียกร้องการรับผิดชอบจากผู้ที่เกี่ยวข้องได้

หากเกิดน้ำท่วม ควรแจ้งให้นิติบุคคลคอนโดหรือผู้ดูแลอาคารทราบเพื่อให้มีการดำเนินการเช่น การตรวจสอบสาเหตุและซ่อมแซมในกรณีที่เกิดจากสาเหตุภายในอาคาร อย่างไรก็ตาม หากเป็นสาเหตุภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ อาจจะต้องเรียกร้องการชดใช้หรือค่าเสียหายจากประกันหรือบริษัทที่มีความรับผิดชอบในการคุ้มครองเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นนี้ (หากมีการทำประกันที่เกี่ยวข้อง) ดังนั้นควรติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลือและข้อแนะนำในกรณีน้ำท่วมคอนโดและเกิดความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อคุณ

 

เมื่อน้ำท่วมสามารถทำอย่างไรได้บ้าง (1)

เมื่อน้ำท่วมคอนโดสามารถทำอย่างไรได้บ้าง?

เมื่อเกิดน้ำท่วมคอนโดการดำเนินการจะขึ้นอยู่กับระดับและความรุนแรงของน้ำที่ท่วม ซึ่งแต่ละสถานการณ์อาจมีวิธีการจัดการและแนวทางแก้ไขที่แตกต่างกันไป โดยคุณสามารถทำตามได้ดังนี้

 

เมื่อน้ำท่วมสามารถทำอย่างไรได้บ้าง (5)

1.แจ้งให้นิติบุคคลทราบ

หากมีน้ำท่วมคอนโดที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ควรแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างนิติบุคคลคอนโดหรือเจ้าของห้อง (หากคุณเป็นผู้เช่า) ทราบทันที เพื่อให้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินและทำการยกเลิกการใช้งานบางส่วนของอาคารที่เสี่ยงต่อความเสียหายและความอันตรายต่อชีวิต รวมถึงการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบเพื่อให้ห้องของคุณกลับมามีสภาพการใช้งานที่ปกติอย่างเร็วที่สุด

 

2.ปิดการใช้น้ำและไฟฟ้า

หากมีน้ำท่วมมีระดับสูงมาก ควรปิดระบบไฟฟ้าและปิดการใช้น้ำในอาคารเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้าเมื่อคุณอยู่ในพื้นที่น้ำท่วม

 

เมื่อน้ำท่วมสามารถทำอย่างไรได้บ้าง (4)

3.ป้องกันความเสี่ยงน้ำท่วม

หากสภาพแวดล้อมมีความเสี่ยงในการเกิดน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง ควรใช้วิธีป้องกันเช่น การทำท่อระบายน้ำที่ดี เก็บอุปกรณ์สำคัญไว้ในส่วนที่ปลอดภัยจากน้ำ การเสาะหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดจากท่อรั่วหรืออุปกรณ์เสียหายที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมต่อห้องชุดในคอนโดเพื่อแจ้งให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจและรับผิดชอบกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

4.ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หากสาเหตุมาจากภายนอกคอนโดเช่น พายุหรือภูมิอากาศ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอย่าเดินออกนอกอาคารในเวลาที่เกิดน้ำท่วมเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นได้ต่อตัวคุณ

5.ขอความช่วยเหลือจากนิติบุคคล

หากเกิดน้ำท่วมที่มีความรุนแรงและอันตราย ควรขอความช่วยเหลือจากนิติบุคคลอย่างเร่งด่วนเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือในการอพยพที่รวดเร็วและปลอดภัย

 

เมื่อน้ำท่วมสามารถทำอย่างไรได้บ้าง (3)

6.ติดต่อบริษัทประกัน

หากมีการทำประกันที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกันอาคารหรือประกันทรัพย์สิน ควรติดต่อบริษัทประกันเพื่อเริ่มกระบวนการรับค่าสินไหมทดแทนอย่างเร็วที่สุดเพื่อลดปัญหาที่กระทบต่อการอยู่อาศัยในชีวิตประจำวัน

เมื่อน้ำท่วมคอนโดคุณควรคำนึงถึงความเสี่ยงและความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นเป็นอย่างมากที่สุดก่อนที่จะไปสนใจเรื่องทรัพย์สิน ซึ่งหากไม่สามารถจัดการเองได้ ควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการช่วยเหลือและแก้ไขสถานการณ์อย่างเหมาะสมและเพื่อความปลอดภัยของคุณโดยเร็วที่สุด

Share :

บทความอื่นๆ

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024 01

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024

การเลือกซื้อทาวน์โฮมถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่อยากจะมีบ้าน เพราะการเลือกบ้านหลังหนึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนด้านการเงินที่เป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อบ้าน

ดูเพิ่มเติม
เลือกอยู่คอนโดห้องเปล่าที่ไม่มีการตกแต่งดีอย่างไร ทําไมต้องซื้อ 2024 01 01

เลือกอยู่คอนโดห้องเปล่าที่ไม่มีการตกแต่งดีอย่างไร ทำไมต้องซื้อ 2024

การเลือกอยู่คอนโดตามไลฟ์สไตล์เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับผู้ที่ซื้อคอนโดเพื่ออาศัยหรือเพื่อปล่อยเช่า โดยเฉพาะการซื้อคอนโดห้องเปล่าที่ไม่มีการตกแต่งภายใน

ดูเพิ่มเติม