บทลงโทษของลูกบ้านที่ไม่จ่ายค่าส่วนกลางมีอะไรบ้าง

บทลงโทษของลูกบ้านที่ไม่จ่ายค่าส่วนกลางมีอะไรบ้าง

บทลงโทษของลูกบ้านที่ไม่จ่ายค่าส่วนกลางมีอะไรบ้าง

การอยู่อาศัยร่วมกันที่ไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมหรือหมู่บ้านจัดสรร จำเป็นที่จะต้องดูแลพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ของทุกฝ่าย ดังนั้นจึงมีการจัดเก็บค่าส่วนกลางของที่อยู่อาศัยเหล่านี้ เพื่อทำให้เกิดการดูแลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นได้มากที่สุด คือ การที่ลูกบ้านไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลาง จึงไม่เป็นธรรมต่อบ้านที่จ่ายเป็นประจำและอาจจะสร้างปัญหาอื่น ๆ ตามมา ทั้งยังพัฒนาสู่การเป็นปัญหาใหญ่ที่อาจถึงขั้นฟ้องร้องกันเลยทีเดียว ดังนั้นลองมาดูบทลงโทษทางกฎหมายของลูกบ้านที่ไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลาง ดังนี้

  • ฝ่ายนิติบุคคลมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายหรือค่าปรับหลังจากเกิดกรณีการชำระที่ล่าช้าเกินไป
  • ฝ่ายนิติบุคคลสามารถทำการระงับบริการในด้านต่าง ๆ ของทางหมู่บ้านต่อผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านและไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลางได้
  • ถ้ามีการค้างชำระเกินกว่า 3 เดือน หรือ 6 เดือนจะถูกระงับเรื่องการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์และถูกอายัดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง จึงจะไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ใด ๆ ในอนาคตได้
  • ถ้ามีการค้างชำระยาวนานอาจจะมีสิทธิ์ถูกยื่นฟ้องศาลได้
  • ถ้ามีการไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จและยังไม่มีการชำระ จะนำไปสู่ขั้นตอนของการบังคับคดีและยึดทรัพย์ เพื่อทำการขายทอดตลาดแล้วนำมาจ่ายหนี้ของส่วนกลาง ซึ่งถือว่าเป็นโทษสูงสุด

ถ้าคุณต้องอยู่อาศัยภายในอาคารชุด, คอนโดมิเนียม หรือหมู่บ้านจัดสรร แล้วมีการจ่ายค่าส่วนกลาง คุณควรจ่ายเป็นประจำทุกเดือน เพื่อทำให้การอยู่อาศัยเป็นไปอย่างราบรื่น พร้อมการทำให้เกิดประโยชน์ต่อทุกคนที่อยู่ร่วมกัน แต่ถ้าคุณต้องเผชิญกับปัญหาค่าส่วนกลางที่ค้างไว้นาน ควรรีบพูดคุยกับทางนิติบุคคลเพื่อทำการผ่อนชำระ จะได้ไม่ต้องยุ่งยากไปจนถึงขั้นการฟ้องศาลหรือการดำเนินคดีทางกฎหมาย ที่อาจพาให้คุณต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมากขึ้น

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : https://pmserviceth.com/

Share :

บทความอื่นๆ

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024 01

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024

การเลือกซื้อทาวน์โฮมถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่อยากจะมีบ้าน เพราะการเลือกบ้านหลังหนึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนด้านการเงินที่เป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อบ้าน

ดูเพิ่มเติม