บริการขายและติดตั้งระบบปรับอากาศ

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศและจำหน่ายแอร์

ทั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ มีบริการติดตั้งแอร์ทุกรูปแบบตามความเหมาะสมของสถานที่ และตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นบริการติดตั้งแอร์ระบบ บริการติดตั้งแอร์เป็นกลุ่ม บริการติดตั้งแอร์จัดชุด ด้วยการเดินท่อควาเย็น หลากหลายรูปแบบ เช่น ท่อนำความเย็น ท่อส่งลม ท่อระบายอากาศในที่พักอาศัย คอนโด อาคารพาณิชย์ ตึก โรงงาน สำนักงาน อาคารต่างๆ

ซึ่งเรามีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้บริการติดตั้งแอร์ที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในราคาประหยัด คุ้มค่ากับการลงทุน พร้อมด้วยบริการหลังการขายตามมาตรฐานสากล มีทีมงานที่ดูแลพร้อมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างตรงจุดและยังให้บริการตั้งแต่การล้างเครื่องปรับอากาศในทุกสถานที่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำวิธีการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศ (แอร์) ให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน เราพร้อมให้บริการขายและติดตั้งระบบปรับอากาศอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานตามหลักสากล

ทั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ มีบริการติดตั้งแอร์ทุกรูปแบบตามความเหมาะสมของสถานที่ และตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น
บริการติดตั้งแอร์ระบบ บริการติดตั้งแอร์เป็นกลุ่ม บริการติดตั้งแอร์จัดชุด ด้วยการเดินท่อความเย็น หลากหลายรูปแบบ เช่น ท่อนำความเย็น ท่อส่งลม ท่อระบาย
อากาศในที่พักอาศัย คอนโด อาคารพาณิชย์ ตึก โรงงาน สำนักงาน อาคารต่าง ๆ

ซึ่งเรามีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้บริการติดตั้งแอร์ที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในราคาประหยัด คุ้มค่ากับการลงทุน พร้อมด้วยบริการหลังการขายตามมาตรฐานสากล มีทีมงานที่ดูแลพร้อมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างตรงจุดและยังให้บริการตั้งแต่การล้างเครื่องปรับอากาศในทุกสถานที่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำวิธีการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศ (แอร์) ให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน เราพร้อมให้บริการขายและติดตั้งระบบปรับอากาศอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานตามหลักสากล

บริการขายและติดตั้งระบบปรับอากาศคืออะไร?

บริการขายและติดตั้งระบบปรับอากาศ

บริการขายและติดตั้งระบบปรับอากาศ คือการให้บริการในด้านการขายและติดตั้งอุปกรณ์หรือบริการติดตั้งแอร์ที่ใช้สำหรับปรับอากาศภายในอาคารหรือพื้นที่ต่าง ๆ เช่น คอนโด หอพัก ห้องประชุม ห้องพักโรงแรม ห้องเรียน ห้องอบรม ห้องทำงาน ออฟฟิศ ร้านค้า โรงงาน หรือหมู่บ้าน เพื่อช่วยให้สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในอากาศให้เหมาะสมกับการใช้งานและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน โดยบริการขายและติดตั้งระบบปรับอากาศ ประกอบไปด้วย

การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์
และระบบปรับอากาศที่เหมาะสมกับการใช้งาน
การออกแบบและติดตั้งระบบ
การทดสอบและปรับแต่งระบบ
ให้เหมาะสม
การซ่อมบำรุง
บริการหลังการขายเพื่อให้ระบบปรับอากาศ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ
ในระยะยาว เป็นต้น

ทำไมคุณต้องใช้บริการขายและติดตั้งระบบปรับอากาศ

ขอบเขตการให้บริการขายและติดตั้งระบบปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type Air Conditioner)

1.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

(Split Type Air Conditioner)

  • แบบติดผนัง (Wall type) เป็นแอร์หรือเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดและรูปแบบเล็กกะทัดรัด เหมาะสำหรับการติดตั้งแอร์เพื่อใช้งานในห้องที่ไม่ใหญ่มาก เช่น ห้องพักโรงแรม, ห้องนอน, หอพัก, คอนโด
  • แบบตั้ง/แขวน (Ceiling type) เป็นแอร์หรือเครื่องปรับอากาศที่เหมาะกับการใช้งานในห้องที่มีพื้นที่ตั้งแต่ขนาดเล็ก เช่น ห้องนอน, หอพัก, คอนโด, ห้องพักโรงแรม รวมไปจนถึงห้องที่มีการใช้งานในพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น ออฟฟิศ, สำนักงาน, ร้านอาหาร, ห้องประชุม
  • แบบตู้ตั้ง (Package type) เป็นแอร์หรือเครื่องปรับอากาศ มีรูปแบบคล้ายตู้ มีขนาดสูง มีกำลังลมที่แรงเพียงพอในการใช้งาน เหมาะในการใช้งานกับบริเวณที่มีคนเข้าออกอยู่ตลอดเวลา เช่น ร้านอาหาร, ร้านค้า
  • แบบฝังเพดาน (Built-in type) เป็นแอร์หรือเครื่องปรับอากาศที่เน้นสร้างความสวยงามด้วยการซ่อนในการติดตั้งแอร์ หรือฝังอยู่ใต้ฝ้าหรือเพดานห้อง เหมาะใช้งานกับห้องที่ต้องการเน้นความสวยงาม ที่ต้องการออกแบบให้เห็นเครื่องปรับอากาศน้อยที่สุด เช่น ห้องพักโรงแรม, พิพิธภัณฑ์, สถานที่จัดงานนิทรรศการเป็นต้น

2. เครื่องปรับอากาศแบบแพ็กเกจยูนิต ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ

2. เครื่องปรับอากาศแบบแพ็กเกจยูนิต
ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ

(Package Unit – Water Cooled)

แอร์หรือเครื่องปรับอากาศแบบแพ็กเกจยูนิต ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำเป็นระบบการปรับอากาศที่ใช้น้ำเป็นสื่อทางความร้อนในการระบายความร้อนออกจากห้อง

แอร์หรือเครื่องปรับอากาศแบบนี้ประกอบด้วยเครื่องปรับอากาศภายในและภายนอกห้อง โดยจะมีท่อน้ำสำหรับเชื่อมต่อระหว่างเครื่องปรับอากาศภายในกับภายนอกห้อง เหมาะในการใช้งานในร้านอาหารห้างสรรพสินค้า โรงงาน อาคารสำนักงาน หรือซูเปอร์มาร์เก็ต

แอร์หรือเครื่องปรับอากาศแบบแพ็กเกจยูนิต ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำเป็นระบบการปรับอากาศที่ใช้น้ำเป็นสื่อทางความร้อนในการระบายความร้อนออกจากห้อง

แอร์หรือเครื่องปรับอากาศแบบนี้ประกอบด้วยเครื่องปรับอากาศภายในและภายนอกห้อง โดยจะมีท่อน้ำสำหรับเชื่อมต่อระหว่างเครื่องปรับอากาศภายในกับภายนอกห้อง เหมาะในการใช้งานในร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า โรงงาน อาคารสำนักงาน หรือ
ซูเปอร์มาร์เก็ต

เครื่องเป่าลมเย็น และเครื่องส่งลมเย็น (Fan Coil Unit (FCU) & Air Handling Unit(AHU))
เครื่องเป่าลมเย็น และเครื่องส่งลมเย็น (Fan Coil Unit (FCU) & Air Handling Unit(AHU))

3. เครื่องเป่าลมเย็น และเครื่องส่งลมเย็น

(Fan Coil Unit (FCU) & Air Handling Unit(AHU))

เครื่องเป่าลมเย็น และเครื่องส่งลมเย็น เป็นแอร์หรือเครื่องปรับอากาศในสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงงาน ร้านสะดวกซื้อ ออฟฟิศ ร้านอาหาร ซึ่งจะมีความเหมือนกันคือมีความสามารถในการปรับอากาศในพื้นที่ต่าง ๆ ได้รวดเร็ว

โดยจะมีความต่างกันที่ขนาดและตำแหน่งการติดตั้งแอร์ ซึ่งระบบของ AHU จะมีการใช้งานที่มีความซับซ้อนมากกว่า FCU นั่นเป็นเพราะ AHU จะมีระบบท่อลมเข้ามาเกี่ยวข้องในการติดตั้งแอร์ด้วย โดย AHU จะมีข้อดีคือ มีขนาดใหญ่ ส่งลมเย็นได้มากกว่า โดยในการติดตั้งแอร์จะติดตั้งอยู่ในห้องเพื่อไม่ให้มีเสียงรบกวน

การบริการขายและติดตั้งระบบปรับอากาศ ที่ให้บริการติดตั้งแอร์ที่มีคุณภาพ ควรเป็นอย่างไร?

การบริการขายและติดตั้งระบบปรับอากาศ
ที่ให้บริการติดตั้งแอร์ที่มีคุณภาพ ควรเป็นอย่างไร?

1. ให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์

พนักงานที่ดีควรมีความรู้ความชำนาญในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกซื้ออุปกรณ์และระบบปรับอากาศที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า โดยมีการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และจริงจังตลอดเวลาเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจมากยิ่งขึ้นจากการใช้บริการติดตั้งแอร์

2. ออกแบบและติดตั้งระบบที่เหมาะสม

การออกแบบและติดตั้งระบบที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้ระบบปรับอากาศทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการติดตั้งแอร์ควรปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎระเบียบของอุตสาหกรรม รวมถึงปรับแต่งระบบให้เหมาะสมกับตำแหน่งที่ต้องการติดตั้งแอร์เพื่อให้ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ

3. ให้บริการหลังการขายที่ดี

การให้บริการหลังการขายถือเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความพึงพอใจของลูกค้า โดยมีการให้บริการซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาระบบให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีตลอดเวลาเพราะลูกค้าจะได้มีความมั่นใจในการใช้บริการติดตั้งแอร์อย่างมากยิ่งขึ้นและกลับมาใช้บริการเอาอย่างต่อเนื่อง

4. คุณภาพของอุปกรณ์และระบบ

การเลือกใช้อุปกรณ์และระบบที่มีคุณภาพสูงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในการบริการขายและติดตั้งระบบปรับอากาศ เนื่องจากอุปกรณ์และระบบที่มีคุณภาพต่ำอาจทำให้เกิดปัญหาและเสียหายได้ง่าย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้งานและความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการบริการติดตั้งแอร์

5. ราคาที่เหมาะสม

การตั้งราคาที่เหมาะสมถือเป็นสิ่งที่สำคัญในการให้บริการติดตั้งแอร์เป็นอย่างมาก เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่คุ้มค่าและไม่มีการแก้ไขราคาหลังการติดตั้งแอร์โดยการเสนอราคาควรใช้ขั้นตอนการคำนวณที่มีความชัดเจนและคำนึงถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม

6.การรับประกันและบริการซ่อมบำรุง

การรับประกันและบริการซ่อมบำรุงเป็นสิ่งสำคัญในการให้บริการขายและติดตั้งระบบปรับอากาศ เพราะการให้บริการซ่อมบำรุงควรมีความรวดเร็วและมีคุณภาพสูงเพื่อให้ลูกค้าได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยจากการติดตั้งเพื่อใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อดีของการใช้บริการขายและติดตั้งระบบปรับอากาศ

การใช้บริการขายและติดตั้งระบบปรับอากาศมีข้อดีหลายอย่างดังนี้

1

ประหยัดเวลาและพลังงาน

การใช้บริการติดตั้งแอร์ช่วยประหยัดเวลาและพลังงานในการหาวิธีแก้ไขปัญหาและติดตั้งระบบใหม่ เพราะทีมงานมีความชำนาญในการทำงานและมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งระบบปรับอากาศ

1

ประหยัดเวลาและพลังงาน

การใช้บริการติดตั้งแอร์ช่วยประหยัดเวลาและพลังงานในการหาวิธีแก้ไขปัญหาและติดตั้งระบบใหม่ เพราะทีมงานมีความชำนาญในการทำงานและมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งระบบปรับอากาศ

2

คุ้มค่าและมีคุณภาพ

การใช้บริการติดตั้งแอร์จะทำให้ได้รับระบบการทำงานที่มีคุณภาพสูงและเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า และการติดตั้งโดยทีมงานมืออาชีพจะทำให้ลูกค้าได้รับคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดจากระบบปรับอากาศที่ได้ทำการติดตั้งจากการทำงานโดยทีมงานมืออาชีพ

2

คุ้มค่าและมีคุณภาพ

การใช้บริการติดตั้งแอร์จะทำให้ได้รับระบบการทำงานที่มีคุณภาพสูงและเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า และการติดตั้งโดยทีมงานมืออาชีพจะทำให้ลูกค้าได้รับคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดจากระบบปรับอากาศที่ได้ทำการติดตั้งจากการทำงานโดยทีมงานมืออาชีพ

3

ประสิทธิภาพสูง

ระบบปรับอากาศที่ติดตั้งโดยทีมงานมืออาชีพจะมีประสิทธิภาพสูงเพราะจะช่วยปรับอากาศให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและลดการเกิดเสียงรบกวน

3

ประสิทธิภาพสูง

ระบบปรับอากาศที่ติดตั้งโดยทีมงานมืออาชีพจะมีประสิทธิภาพสูงเพราะจะช่วยปรับอากาศให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและลดการเกิดเสียงรบกวน

4

ความปลอดภัย

การใช้บริการติดตั้งแอร์จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งระบบปรับอากาศ

5

การให้บริการหลังการติดตั้ง

บริการติดตั้งแอร์ที่ดีจะรวมการให้บริการหลังการติดตั้งเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศตลอดเวลา ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมระบบในระยะยาว

5

การให้บริการหลังการติดตั้ง

บริการติดตั้งแอร์ที่ดีจะรวมการให้บริการหลังการติดตั้งเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศตลอดเวลา ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมระบบในระยะยาว

6

คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาระบบปรับอากาศ

ทีมงานที่มีความชำนาญในการติดตั้งระบบปรับอากาศสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาระบบปรับอากาศให้ดีที่สุดเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและความยุ่งยากในการซ่อมแซม

6

คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาระบบปรับอากาศ

ทีมงานที่มีความชำนาญในการติดตั้งระบบปรับอากาศสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาระบบปรับอากาศให้ดีที่สุดเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและความยุ่งยากในการซ่อมแซม

7

มีการรับประกัน

การใช้บริการติดตั้งแอร์นอกจากจะมีการบริการติดตั้งแล้วทีมของเรายังมีการรับประกันหลังการขาย เช่น เมื่อเกิดปัญหาลูกค้าสามารถติดต่อกับฝ่ายผู้ดูแลได้อย่างทันที เราพร้อมที่จะเข้ามาซ่อมแซมและปรับปรุงให้ใช้งานได้เหมือนเดิม

7

มีการรับประกัน

การใช้บริการติดตั้งแอร์นอกจากจะมีการบริการติดตั้งแล้วทีมของเรายังมีการรับประกันหลังการขาย เช่น เมื่อเกิดปัญหาลูกค้าสามารถติดต่อกับฝ่ายผู้ดูแลได้อย่างทันที เราพร้อมที่จะเข้ามาซ่อมแซมและปรับปรุงให้ใช้งานได้เหมือนเดิม

รีวิวจากลูกค้า

5/5

“ทีมงานทำงานอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพมากครับ”

ลูกค้าให้โจทย์มาให้หาบริการขายและติดตั้งแอร์ที่ราคาดี มีคุณภาพ พร้อมทั้งมีบริการหลังการขายที่ดี ผมนี้คิดหนักเลยครับ จนหาข้อมูลใน Google ค้นหาไปมากมาย จนมาเจอบริการขายและติดตั้งแอร์ที่ PM SERVICE ให้คำปรึกษาอย่างเชี่ยวชาญมากจนลูกค้าผมตัดสินใจเลือกที่นี้ และทีมงานทำงานอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพมากครับ

2483

คุณณภัทร เพชรพันธุ์ณกุล

ตำแหน่ง เซลล์ขายของ

รีวิวจากลูกค้า

5/5

“PM SERVICE ให้บริการเป็นกันเองมาก”

เจ้านายอยากได้บริษัทที่รับติดตั้งแอร์ที่มีบริการหลังการขายที่ดี พูดจาสุภาพ ให้คำปรึกษาได้ ดิฉันหาบริษัทที่จะถูกใจเจ้านายมาหลายที่จนมาเจอบริการขายและติดตั้งแอร์ที่ PM SERVICE ให้บริการเป็นกันเองมาก มีคุณสมบัติครบตามที่เจ้านายต้องการ เพราะสำหรับลูกค้าการมีบริการหลังการขายที่ดีและเร็วทันใจไม่ว่าลูกค้าท่านไหนก็ชอบค่ะ

2424

คุณไพริน เกษมรัตน์

ตำแหน่ง ฝ่ายจัดซื้อ

รีวิวจากลูกค้า

5/5

“บริการดีมาก ติดตั้งงานเป็นระเบียบและเป็นระบบ”

ผมหาบริการขายและติดตั้งแอร์มาตั้งนาน จนได้มาพบกับบริการขายและติดตั้งแอร์จาก PM SERVICE บริการดีมาก ติดตั้งงานเป็นระเบียบและเป็นระบบ แถมยังมีรับประกันหลังการขายที่ทันใจ มีปัญหาเกิดขึ้นพนักงานพร้อมที่จะมาซ่อมทันที บริการแบบนี้โดนใจผมมากเลยครับ

2344

คุณปฐมพงษ์ ชญาพิทักษ์

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการจัดการเครื่องกล

รีวิวจากลูกค้า

5/5

“ทีมงานทำงานอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพมากครับ”

ลูกค้าให้โจทย์มาให้หาบริการขายและติดตั้งแอร์ที่ราคาดี มีคุณภาพ พร้อมทั้งมีบริการหลังการขายที่ดี ผมนี้คิดหนักเลยครับ จนหาข้อมูลใน Google ค้นหาไปมากมาย จนมาเจอบริการขายและติดตั้งแอร์ที่ PM SERVICE ให้คำปรึกษาอย่างเชี่ยวชาญมากจนลูกค้าผมตัดสินใจเลือกที่นี้ และทีมงานทำงานอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพมากครับ

2483

คุณณภัทร เพชรพันธุ์ณกุล

ตำแหน่ง เซลล์ขายของ

รีวิวจากลูกค้า

5/5

“PM SERVICE ให้บริการเป็นกันเองมาก”

เจ้านายอยากได้บริษัทที่รับติดตั้งแอร์ที่มีบริการหลังการขายที่ดี พูดจาสุภาพ ให้คำปรึกษาได้ ดิฉันหาบริษัทที่จะถูกใจเจ้านายมาหลายที่จนมาเจอบริการขายและติดตั้งแอร์ที่ PM SERVICE ให้บริการเป็นกันเองมาก มีคุณสมบัติครบตามที่เจ้านายต้องการ เพราะสำหรับลูกค้าการมีบริการหลังการขายที่ดีและเร็วทันใจไม่ว่าลูกค้าท่านไหนก็ชอบค่ะ

2424

คุณไพริน เกษมรัตน์

ตำแหน่ง ฝ่ายจัดซื้อ

รีวิวจากลูกค้า

5/5

“บริการดีมาก ติดตั้งงานเป็นระเบียบและเป็นระบบ”

ผมหาบริการขายและติดตั้งแอร์มาตั้งนาน จนได้มาพบกับบริการขายและติดตั้งแอร์จาก PM SERVICE บริการดีมาก ติดตั้งงานเป็นระเบียบและเป็นระบบ แถมยังมีรับประกันหลังการขายที่ทันใจ มีปัญหาเกิดขึ้นพนักงานพร้อมที่จะมาซ่อมทันที บริการแบบนี้โดนใจผมมากเลยครับ

2344

คุณปฐมพงษ์ ชญาพิทักษ์

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการจัดการเครื่องกล

FAQ

คำถามที่พบบ่อย

หากคุณสนใจหรือต้องการ
ที่ปรึกษาโครงการอสังหาฯติดต่อเราได้ที่