บริการรับจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร

บริการรับจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร

บริษัทฯ บริการให้คำปรึกษาและรับจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดและนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ตั้งแต่เริ่มโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

  1. ยื่นคำขอจดทะเบียน
  2. จัดทำอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง
  3. จัดทำข้อบังคับนิติบุคคลฯ
  4. ร่างกฎระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ
  5. กำหนดเงินกองทุนและอัตราค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
  6. ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนนิติบุคคลฯ
  7. จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ประกอบการจดทะเบียนนิติบุคคลฯ

Share :

บทความอื่นๆ