ประเภทของนิติบุคคล มีอะไรบ้าง

ประเภทของนิติบุคคล มีอะไรบ้าง

ความหมายของ นิติบุคคล คือกลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่รวมตัวกันเพื่อทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยกฎหมายรับรองให้มีสิทธิหน้าที่และเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้เหมือนกับบุคคลธรรมดา แต่มีสิทธิและหน้าที่บางอย่างที่นิติบุคคลทำไม่ได้ เรามาทำความเข้าใจว่านิติบุคคลมีกี่ประเภท อะไรบ้าง 

นิติบุคคลแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ 

1.นิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน คือ นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

-บริษัทจำกัด เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นด้วยการแบ่งทุนมีผู้ถือหุ้น 7 คนขึ้นไป เมื่อจดทะเบียนบริษัทจะมีสภาพเป็นนิติบุคคลโดยอัตโนมัติ ถือเป็นบริษัทที่มุ่งหากำไร

-ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถือเป็นบริษัทที่มุ่งหากำไร

-ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน จัดเป็นนิติบุคคลเช่นกัน 

-สมาคม คือกลุ่มบุคคลเข้าร่วมทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยกัน โดยไม่แสวงหากำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน จึงต่างกับบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งมุ่งหากำไร สมาคมที่ได้จดทะเบียนแล้วเป็นนิติบุคคล

-มูลนิธิที่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเพื่อจัดสรรทรัพย์สินไว้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณประโยชน์ การศึกษา ศาสนา หรือสิ่งอื่น ๆ โดยไม่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์หรือผลกำไร

  1. นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนอื่น ๆ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม รวมถึงส่วนราชการอื่น ๆ ทั้งที่เป็นองค์การของราชการบริหารส่วนภูมิภาค เช่น จังหวัด สภาตำบลและองค์การของราชการบริหารส่วนท้องถิ่น เช่น  จังหวัด เทศบาล วัด (ไม่รวมสำนักสงฆ์) และองค์การมหาชนอิสระที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล เช่น การรถไฟ การไฟฟ้า การทางพิเศษ 

การจัดตั้งนิติบุคคลจึงมีผู้แทนเป็นกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้แทนเข้ามารับผิดชอบหน้าที่ต่าง ๆ เช่น นิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรรหรืออาคารชุด เป็นตัวแทนลูกบ้านในการตัดสินใจและดำเนินกิจการต่าง ๆ ในโครงการ เช่น ดูแล อาคารสถานที่ และพื้นที่ส่วนกลาง บำรุงรักษาสาธารณูปโภค เป็นโจทย์ฟ้องคดีแทนลูกบ้านก็ได้

หน้าที่ของนิติบุคคลคือเป็นตัวแทนเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางและบริหารจัดการให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นธรรม กำหนดระเบียบการอยู่อาศัย การจอดรถ ดูแลความปลอดภัยและควบคุมพนักงานแม่บ้าน คนกวาดขยะ ช่าง ซ่อมบำรุงทรัพย์สินส่วนกลางและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ หากนิติบุคคลบริหารจัดการไม่ดี มีการทุจริตเกิดขึ้น ลูกบ้านลงมติเป็นเอกฉันท์เพื่อยกเลิกหรือถอดถอนนิติบุคคลได้

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : https://pmserviceth.com/

Share :

บทความอื่นๆ

PM Coke แนะนำโครงการบ้านใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม 01

แนะนำโครงการบ้านใหม่ คอนโดใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม เหมาะกับคนฝันอยากมีบ้านหลังแรก

รวมโครงการบ้านใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม เหมาะกับคนฝันอยากมีบ้านหลังแรก ให้เลือกซื้อบ้านได้ถูกใจความต้องการในการใช้ชีวิต

ดูเพิ่มเติม
Pm. Coke 4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับ 01

4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับของผู้ซื้อคอนโด ผู้เช่าคอนโดได้ 2024

4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับของผู้ซื้อคอนโด ผู้เช่าคอนโดได้ในปี 2024 ที่สามารถส่งผลต่อการขึ้นลงของราคาอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตได้ 1. คอนโดมิเนียมราคาประหยัด 2. คอนโดมิเนียมราคาปานกลาง

ดูเพิ่มเติม
Pm Coke.รู้ไวก่อนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด 01

รู้ไว้ก่อนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ที่ดิน จะต้องทำอย่างไร มีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง 2024

การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ที่ดินจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเจ้าของเก่าได้ทำการขายห้องชุดคอนโด/ที่ดินให้กับเจ้าของใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนเงินตราเข้ามาแล้วแทนด้วยชื่อของเจ้าของใหม่

ดูเพิ่มเติม