อำนาจและหน้าที่ของ ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด มีอะไรบ้าง

อำนาจและหน้าที่ของ ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด มีอะไรบ้าง

อำนาจและหน้าที่ของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด มีอะไรบ้าง

ปัจจุบันนี้คุณคงได้เห็นกันว่าคอนโดมิเนียมหรืออาคารชุด มีจำนวนอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และยังไม่มีทีท่าว่าจะน้อยลงไป แต่อย่างที่ทราบกันดีกว่านิสัยของการอยู่อาศัยคอนโดมิเนียม จะไม่เหมือนกับการอยู่บ้านของตนเอง เนื่องจากมีผู้อยู่อาศัยร่วมกันเป็นจำนวนมาก และสิ่งที่จะตามมาคือ ปัญหา และ ความวุ่นวาย

อำนาจและหน้าที่ของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด มีอะไรบ้าง

ตามหลักกฎหมายถูกต้อง จึงได้มีการจัดตั้ง “ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด” ขึ้นมา เพื่อให้ควบคุมดูแลการอยู่อาศัยของคนหมู่มากให้ไม่มีปัญหาและอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2551 ได้มีการออกกฎสำหรับโครงการต่าง ๆ กล่าวถึงอำนาจ / หน้าที่ ของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ดังนี้ 

1.การจัดการการประชุมใหญ่ 

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดต้องดำเนินการจัดการประชุมใหญ่ ระยะเวลาตามกฎหมายจัดประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียน เพื่อรับรองข้อบังคับและผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดที่โครงการเป็นผู้กำหนด จากนั้นต้องประชุมเลือกแต่งตั้งกรรมการนิติบุคคลตามลำดับ 

2.จัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย

ผู้จัดการนิติบุคคลจะต้องดำเนินการจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย ประจำเดือนภายใน 15 วัน  นับแต่วันสิ้นเดือน ถ้าหากว่ามีการล้าช่า ไม่ตรงตามเวลาที่กำหนดจะมีโทษดำเนินคดีตามกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท ปรับรายวันวันละ 500

3.ค่าใช้จ่ายตามมาตรา 18

ว่าด้วยกฎหมายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายตามมาตรา 18 ถ้าหากว่าเจ้าของร่วมไม่มีการค้างชำระตามกำหนด ผู้จัดการนิติบุคคลจ้ะตองดำเนินการออกหนังสือรับรองการปลอดหนี้ให้ภายใน 15 วัน

นอกเหนือจากนี้จะเป็นการบริหารงานทั่วไป เช่น การดูแลจัดหารบริการผู้คนและความเรียบร้อยภายในโครงการ

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

ติดต่อบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : pmserviceth.com

อ่านบทความเกี่ยวกับบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : บทความเกี่ยวกับการบริหารงานนิติบุคคล

Share :

บทความอื่นๆ

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024 01

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024

การเลือกซื้อทาวน์โฮมถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่อยากจะมีบ้าน เพราะการเลือกบ้านหลังหนึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนด้านการเงินที่เป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อบ้าน

ดูเพิ่มเติม