ผู้จัดการนิติบุคคล ชั่วคราว คืออะไร มีหน้าอะไรบ้าง

ผู้จัดการนิติบุคคล ชั่วคราว คืออะไร มีหน้าอะไรบ้าง

ผู้จัดการนิติบุคคล ชั่วคราว คืออะไร มีหน้าอะไรบ้าง

“ผู้จัดการนิติบุคคล” มีหน้าที่ในการจัดการสิ่งต่าง ๆ บริหารชีวิตความเป็นอยู่ของลูกบ้าน โดยมีการกำหนดแต่งตั้งตามกฎหมายให้เข้ามารับหน้าที่ในการบริหารจัดการ ครอบคลุมแทบจะทุกอย่าง แถมยังเป็นตำแหน่งหน้าที่ที่มีความสำคัญที่สุดต่อโครงการ แต่ถ้าหากว่ามีเหตุฉุกเฉินที่นิติบุคคลจะต้องหยุดการทำงาน ( ไม่ได้ลาออก ) ทางโครงการจะต้องจัดหา “ผู้จัดการนิติบุคคลชั่วคราว” เข้ามาทำหน้าที่แทนในระหว่างนั้น 

ผู้จัดการนิติบุคคล ชั่วคราว คืออะไร?

ผู้จัดการนิติบุคคลชั่วคราว ตามกฎหมายพรบอาคารชุด ปี 2551 ( ฉบับล่าสุด ) จะต้องมีผู้จัดการนิติบุคคลที่ผ่านการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง เริ่มต้นทำหน้าที่เมื่อมีการยื่นจดทะเบียนจากสำนักงานที่ดินภายใน 30 วัน ถ้าหากว่านิติบุคคลประจำเกิดกรณีฉุกเฉิน ต้องลางาน ลาป่วย พักร้อน หรืออื่น ๆ หากไม่สามารถทำหน้าที่ได้เกิน 7 วัน ผู้จัดการนิติบุคคลชั่วคราว ก็จะต้องเข้ามาทำหน้าที่แทนตามตกลง การว่าจ้างบุคคลนั้น ๆ จะต้องมีคุณสมบัติตาม  มาตรา 35 / 1

ผู้จัดการนิติบุคคล ชั่วคราว มีหน้าที่อะไรบ้าง ?

ผู้จัดการนิติบุคคลชั่วคราว เมื่อต้องเข้ามาทำหน้าที่แทน ก็จะต้องทำตามหน้าที่ตามตกลง ดังนี้ 

  • ประสานงานที่สืบเนื่องจากผู้จัดการนิติบุคคลที่ไม่สามารถมาทำงานได้ 
  • คอยประสานงานกับนิติบุคคลและแจ้งกับลูกบ้านเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
  • ตรวจสอบการเข้า – ออก รวมถึงความถูกต้องของเอกสารสำคัญ
  • มีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติและตัดสินใจ เอกสารและคำร้องต่าง ๆ จากลูกบ้านที่ส่งต่อมาจากนิติบุคคล
  • ตรวจสอบการทำงานของนิติบุคคล คอยให้คำปรึกษา คำแนะนำในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม

ตามพรบ. อาคารชุด ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2551 บัญญัติเกี่ยวกับ ผู้จัดการนิติบุคคลชั่วคราว ว่า “แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งขึ้นทำหน้าที่เป็นผู้จัดการ ในกรณีที่ไม่มี ผู้จัดการหรือผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามปกติได้เกินเจ็ดวัน”

FB : Property Management Service

ติดต่อบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : pmserviceth.com

อ่านบทความเกี่ยวกับบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : บทความเกี่ยวกับการบริหารงานนิติบุคคล

Share :

บทความอื่นๆ