พนักงานนิติบุคคล คอนโด มีหน้าที่ทำอะไรบ้าง

พนักงานนิติบุคคล คอนโด มีหน้าที่ทำอะไรบ้าง

พนักงานนิติบุคคล คอนโด มีหน้าที่ทำอะไรบ้าง

นิติบุคคล คอนโด หรือ นิติบุคคลอาคารชุด จะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างไปจากนิติบุคคลของหมู่บ้าน โดยจะเป็นการคัดเลือกจากเจ้าของร่วมหรือผู้ที่ซื้อห้องคอนโด และจะต้องมีการลงมติเพื่อเลือกบุคคลเข้ามาทำงานเท่านั้น มีหน้าที่จัดการเรื่องต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อยู่อาศัยโดยรวมทั้งหมดและทรัพย์สินส่วนกลาง พร้อมการมีหน้าที่สำคัญต่อไปนี้

 • การดูแลความเรียบร้อยทรัพย์สินส่วนกลางและระบบภายใน
 • การรักษาความสงบและช่วยไกล่เกลี่ยปัญหาต่าง ๆ ภายในอาคาร
 • บริหารค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงและดูแลพื้นที่ส่วนกลางของคอนโด
 • ดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง ให้มีสภาพในการใช้งานที่สมบูรณ์แบบและพร้อมใช้อยู่เสมอ
 • จัดซื้อและจัดหาทรัพย์สิน รวมไปถึงบริการต่าง ๆ ที่จะให้ความสะดวกกับเจ้าของร่วม โดยจะต้องอยู่ภายใต้ระเบียบของคณะกรรมการอาคารชุดเท่านั้น
 • จัดจ้างช่างและบุคคลภายนอก เข้ามาทำการซ่อมแซมระบบและทรัพย์สินส่วนกลาง
 • มีหน้าที่ในการเรียกเก็บเงินกองทุนและค่าธรรมเนียมของส่วนกลางจากผู้เป็นเจ้าของร่วม เพื่อใช้ในด้านการดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง รวมไปถึงทรัพย์สินส่วนกลางในด้านอื่น ๆ
 • เป็นผู้จัดวาระการประชุมเจ้าของร่วมในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมเล็กหรือใหญ่ ที่จะถูกกำหนดไว้ภายใต้ข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด
 • เมื่อมีมติภายในที่ประชุมระหว่างนิติบุคคล กรรมการ และเจ้าของร่วมแล้ว จะต้องดำเนินการตามมตินั้น และจะต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับพระราชบัญญัติอาคารชุด
 • ถ้ามีกรณีเร่งด่วนใด ๆ จะมีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องความปลอดภัยของอาคารโดยรวม และจะมีอำนาจในการตัดสินเรื่องต่าง ๆ เพื่อรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง, จัดการทรัพย์สินของตนเอง และดูแลทรัพย์สินเจ้าของร่วมทั้งหมด
 • นิติบุคคลอาคารชุดสามารถกำหนดระเบียบภายใน ที่จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการและจะต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติอาคารชุด รวมไปถึงข้อบังคับของนิติบุคคลเอง

สำหรับเจ้าของร่วมที่มีปัญหาในเรื่องของการไม่ยอมจ่ายค่าบำรุงส่วนกลาง นิติบุคคลอาคารชุดจะสามารถให้บทลงโทษทางกฎหมายได้ ต่อเมื่อมีรายละเอียดของบทลงโทษที่ระบุภายในข้อตกลงของนิติบุคคลคอนโดไว้แล้ว ซึ่งข้อตกลงที่เกิดขึ้นจะต้องผ่านความเห็นชอบจากทางคณะกรรมการก่อน ดังนั้นถ้าไม่ได้มีการกำหนดรายละเอียดใด ๆ เกี่ยวกับบทลงโทษของผู้ที่ไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลางไว้ให้ชัดเจน ทางนิติบุคคลคอนโดจะไม่สามารถดำเนินการได้

แต่ถ้ามีการกำหนดบทลงโทษไว้แล้ว จะต้องทำตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง คือ เริ่มต้นจากการตักเตือนที่ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยโดยตรงหรือการออกหนังสือ, การเรียกเก็บค่าปรับ และสุดท้ายจึงจะสามารถดำเนินบทลงโทษที่ชัดเจน เช่น การระงับสาธารณูปโภคของห้องนั้น ๆ ได้ทันที แต่ถ้าเจ้าของร่วมต้องการไกล่เกลี่ย นิติบุคคลอาคารชุดต้องเข้าไปพูดคุยและต้องทำอย่างเป็นธรรม เพื่อให้ข้อเรียกร้องเจ้าของร่วมได้รับการพิจารณาและดำเนินตามขั้นตอนอย่างถูกต้องที่สุด

10 หน้าที่ ของ นิติบุคคล อาคารชุด ที่สำคัญที่สุดมีอะไรบ้าง

การอยู่อาศัยอาคารชุด จะไม่เหมือนกับการอยู่บ้านเดี่ยว หรือบ้านพื้นที่ที่มีความเป็นส่วนตัว แต่คุณจะต้องอยู่ร่วมกันกับลูกบ้านคนอื่น ๆ ดังนั้น เพื่อความสงบสุข ความสุขกาย สบายใจ ของผู้อยู่อาศัยจึงต้องมีการจัดตั้ง นิติบุคคลอาคารชุด ขึ้นมา ให้ลูกบ้านทุกคนอยู่ภายใต้การดูแลและการคุ้มครองจากหน้าที่ ของ นิติบุคคล อาคารชุด

10 หน้าที่ของ นิติบุคคล อาคารชุด ที่สำคัญที่สุด 

หน้าที่ ของ นิติบุคคล อาคารชุด มีหลายหน้าที่ แต่วันนี้เราจะพาคุณมาดู 10 หน้าที่สำคัญหลัก ๆ ของนิติบุคคลอาคารชุดที่ต้องรับผิดชอบ พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง ดังนี้ 

 • จัดการ บริหาร ดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุด
 • ดูแลจัดการความเป็นอยู่ของลูกบ้าน ในทุก ๆ กรณี 
 • บริหารจัดการให้ทุกคนอยู่ร่วมกันภายใต้กฎเกณฑ์อย่างมีความสุข 
 • ป้องกันไม่ให้ลูกบ้านก่อความวุ่นวาย อันเป็นผลเสียต่อลูกบ้านคนอื่น ๆ ทั้ง เสียงดังรบกวน รวมถึง การทะเลาะวิวาท
 • เข้าไปควบคุมดูแลการต่อเติม ตกแต่ง หรือรีโนเวท ของลูกบ้าน วิเคราะห์และอนุมัติ ก่อนที่ลูกบ้านจะดำเนินการ ป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียต่อโครงสร้างอาคาร หรือ ส่งผลกระทบต่อลูกบ้านคนอื่น ๆ 
 • ออกกฎระเบียบต่าง ๆ ในการอยู่อาศัย
 • ควบคุมและอนุมัติ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับอาคารชุดทั้งสิ้น 
 • ให้คำปรึกษาและออกความคิดเห็น รวมถึง ออกคำค้าน
 • ออกเอกสารสำคัญทางราชการ เช่น ใบปลอดหนี้ , ใบแจ้งหนี้ หรืออื่น ๆ 
 • จัดหาเจ้าหน้าที่เข้ามาอำนวยความสะดวกแก่ลูกบ้านในทุก ๆ ด้าน 

หน้าที่ ของ นิติบุคคล อาคารชุด ไม่ว่าจะเป็นการกระทำใด ๆ จะต้องอยู่ภายใต้หลักกฎหมาย พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทั้ง 2 ฝ่าย  

 

Share :

บทความอื่นๆ

PM Coke แนะนำโครงการบ้านใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม 01

แนะนำโครงการบ้านใหม่ คอนโดใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม เหมาะกับคนฝันอยากมีบ้านหลังแรก

รวมโครงการบ้านใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม เหมาะกับคนฝันอยากมีบ้านหลังแรก ให้เลือกซื้อบ้านได้ถูกใจความต้องการในการใช้ชีวิต

ดูเพิ่มเติม
Pm. Coke 4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับ 01

4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับของผู้ซื้อคอนโด ผู้เช่าคอนโดได้ 2024

4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับของผู้ซื้อคอนโด ผู้เช่าคอนโดได้ในปี 2024 ที่สามารถส่งผลต่อการขึ้นลงของราคาอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตได้ 1. คอนโดมิเนียมราคาประหยัด 2. คอนโดมิเนียมราคาปานกลาง

ดูเพิ่มเติม
Pm Coke.รู้ไวก่อนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด 01

รู้ไว้ก่อนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ที่ดิน จะต้องทำอย่างไร มีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง 2024

การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ที่ดินจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเจ้าของเก่าได้ทำการขายห้องชุดคอนโด/ที่ดินให้กับเจ้าของใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนเงินตราเข้ามาแล้วแทนด้วยชื่อของเจ้าของใหม่

ดูเพิ่มเติม