ลูกบ้านสามารถ ประกอบการค้าในอาคารชุด ได้หรือไม่

ลูกบ้านสามารถ ประกอบการค้าในอาคารชุด ได้หรือไม่

การอยู่อาศัยคอนโดมิเนียมหรืออาคารชุด ลูกบ้านทุก ๆ บ้านจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการอยู่อาศัยโดยอ้างอิงจากหลักกฎหมาย พรบ. อาคารชุด ถ้าหากว่ามีการฝ่าฝืน หรือ ไม่ปฏิบัติตาม ทางนิติบุคคลคอนโดสามารถร้องเรียน / ฟ้องร้องได้ตามกฎหมาย 

ลูกบ้านสามารถ ประกอบการค้าในอาคารชุด ได้หรือไม่ ? 

คำถามว่า “ลูกบ้านสามารถ ประกอบการค้าในอาคารชุด ได้หรือไม่ ?” เป็นคำถามที่หลาย ๆ คนสงสัยกันมากที่สุด ! แท้จริงแล้วการประกอบการค้า คำตอบจะไม่เหมือนกัน 100 % เพราะแต่โครงการก็มีกฎการอยู่อาศัยที่ต่างกันออกไป แต่มากกว่า 90 % ลูกบ้าน “ไม่” สามารถประกอบการค้าในอาคารชุดได้ เพราะการกระทำบางอย่างอาจจะส่งผลเสียต่อลูกบ้านคนอื่น ๆ หนักกว่านั้นยังสามารถลงผลเสียต่อโครงสร้างอาคารได้ด้วย ตามกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการจะต้องมีการกำหนดขอบเขตในการอยู่อาศัย 

คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561 ข้อที่ 10 ได้บัญญัติไว้ว่า “ห้ามกำหนดให้ลูกบ้านต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพย์สินที่เช่า หากความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากการใช้งานตามปกติ หรือรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอันมิใช่ความผิดของลูกบ้าน หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือรับผิดในความชำรุดบกพร่องทรัพย์สินที่เกิดจากการใช้งานหรือเกิดการเสื่อมสภาพจาการใช้งานตามปกติ” 

หากมีการกระทำดังกล่าวที่ส่งผลเสียต่อโครงการและลูกบ้านคนอื่น ๆ ฝ่าฝืน ลักลอบ หรือทำผิดกฎตามกฎหมาย ทางนิติบุคคลสามารถดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย เพื่อเรียกเก็บค่าเสียหายจากลูกบ้านเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และรักษาสิทธิของลูกบ้านคนอื่น ๆ 

FB : Property Management Service

ติดต่อบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : pmserviceth.com

อ่านบทความเกี่ยวกับบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : บทความเกี่ยวกับการบริหารงานนิติบุคคล

Share :

บทความอื่นๆ

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024 01

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024

การเลือกซื้อทาวน์โฮมถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่อยากจะมีบ้าน เพราะการเลือกบ้านหลังหนึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนด้านการเงินที่เป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อบ้าน

ดูเพิ่มเติม