สิทธิของลูกบ้านในคอนโด มีอะไรบ้าง

สิทธิของลูกบ้านในคอนโด มีอะไรบ้าง

สิทธิของลูกบ้านในคอนโด มีอะไรบ้าง

เมื่อคุณซื้อห้องคอนโดในการอยู่อาศัย เรื่องสำคัญที่คุณควรจะต้องตรวจสอบ คือ สิทธิของลูกบ้านภายในคอนโด ที่คุณจะสามารถปฎิบัติตัวได้อย่างถูกต้องและไม่ละเมิดสิทธิจนอาจกลายเป็นปัญหาได้ ซึ่งผู้อยู่อาศัยคอนโดบางรายอาจจะยังไม่รู้ว่าสิทธิของลูกบ้านนั้นมีอะไรบ้าง จึงอาจจะทำให้กลายเป็นการถูกเอาเปรียบได้ง่าย ดังนั้นลองมาดูว่าสิทธิ์ของลูกบ้านคอนโดที่แท้จริง มีอะไรบ้าง

  • ลูกบ้านคอนโดหรือถูกเรียกว่าเจ้าของร่วม จะมีหน้าที่ในการจัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อเข้าควบคุมและดูแลการจัดการนิติบุคคลอาคารชุดต่อไป
  • ลูกบ้านคอนโดจะเป็นผู้ที่ร่วมกันในการตรวจสอบงานบริหารของนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของทางกฎหมายอย่างถูกต้อง
  • ลูกบ้านคอนโดมีสิทธิ์ในการตกแต่งห้องชุดของตัวเอง เพียงแต่จะต้องมีการแจ้งนิติบุคคลในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือตกแต่งนิติบุคคลทุกครั้ง
  • มีสิทธิ์ในการเข้าประชุมสามัญและวิสามัญ ซึ่งการประชุมทุกครั้งจะต้องมีเจ้าของร่วมให้ครบองค์ประชุม 1 ใน 4 จึงจะสามารถดำเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ได้
  • ลูกบ้านคอนโดจะมีสิทธิ์ในการสมัคร เพื่อเป็นคณะกรรมการอาคารชุดได้เสมอ หน้าที่สำคัญของลูกบ้านคอนโด คือ การออกสิทธิ์เพื่อโหวตเลือกคณะกรรมการและผู้จัดการนิติบุคคล รวมไปถึงการออกความคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อยู่อาศัยโดยรวม ทั้งยังสามารถคัดค้านเพื่อให้แก้ไขข้อบังคับหรือกฎระเบียบใด ๆ ที่ไม่ถูกต้อง
  • มีหน้าที่ในการชำระค่าส่วนกลางให้ครบทุกเดือน และจ่ายค่าน้ำ-ไฟ หรือค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
  • มีหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินภายในของตนเอง และตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของห้อง รวมไปถึงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยส่วนตัว
  • ลูกบ้านสามารถที่จะร้องเรียนนิติบุคคลของอาคารชุดได้ ถ้ามีหลักฐานที่ชี้ชัดว่านิติบุคคลไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ มีการทำทุจริต การทำผิดสัญญา หรือการละเลยหน้าที่ปฏิบัติ

สิทธิของลูกบ้านที่ไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมหรือหมู่บ้านจะมีอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นคุณจึงไม่ควรละเลยเรื่องการประชุม, การออกเสียงในการโหวตทั้งคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้จัดการ เพื่อทำให้คุณทำหน้าที่ตามสิทธิได้อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์มากที่สุด

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

ติดต่อบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : pmserviceth.com

อ่านบทความเกี่ยวกับบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : บทความเกี่ยวกับการดูแลนิติบุคคล

Share :

บทความอื่นๆ

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024 01

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024

การเลือกซื้อทาวน์โฮมถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่อยากจะมีบ้าน เพราะการเลือกบ้านหลังหนึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนด้านการเงินที่เป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อบ้าน

ดูเพิ่มเติม