หน้าที่ของนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร กับคอนโด แตกต่างกันหรือไม่

หน้าที่ของนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร กับคอนโด แตกต่างกันหรือไม่

เมื่อพูดถึงนิติบุคคลแล้วจะมีแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือนิติบุคคลของหมู่บ้านจัดสรรและนิติบุคคลของอาคารชุด ที่จะมีลักษณะการทำงานคล้ายคลึงกันแต่จะไม่เหมือนกันไปทั้งหมด โดยนิติบุคคลของอาคารชุดมี หน้าที่ตามกฎหมายมาตั้งแต่พ. รบอาคารชุดพ. ศ. 2522 ส่วนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีหน้าที่ตามพรบการจัดสรรที่ดินซื้อที่ดินจัดสรร พ. ศ. 2543 ดังนั้น จึงขอแจงลักษณะ หน้าที่ เหมือนและแตกต่างกันของทั้ง 2 นิติบุคคลดังนี้

1.หน้าที่คล้ายกัน

 • การรับชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางของสมาชิก ที่จะมีอำนาจในการเรียกเก็บด้านค่าบำรุงรักษาสาธารณูปโภค และบริการทางสาธารณะกับสมาชิกทุกคนที่อาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านหรือภายในอาคารชุด
 • มีอำนาจในการกำหนดบทลงโทษต่อผู้ที่ค้างชำระค่าใช้จ่ายของส่วนกลางได้
 • มีสิทธิ์ในการยื่นฟ้องลูกบ้านหรือเจ้าของร่วม ที่ติดค่าส่วนกลางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
 • มีอำนาจในการจัดสรรและกำหนดคณะกรรมการได้ โดยคณะกรรมการจะมาเป็นผู้ที่คอยควบคุมและจัดการ เรื่องราวต่าง ๆ ภายในหมู่บ้านหรืออาคารชุด จะมีลักษณะเป็นตัวแทนลูกบ้านหรือเจ้าของร่วมทุกคน
 • มีหน้าที่ในการดูแลความเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัย ต่อผู้ที่อยู่ภายในโครงการหมู่บ้านหรืออาคารชุดทั้งหมด
 • มีหน้าที่ในการเรียกประชุมใหญ่และประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวภายในหมู่บ้านจัดสรรหรืออาคารชุดทั้งหมด
 • มีอำนาจในการอนุมัติเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ, การออกหลักฐานที่เกี่ยวกับการจ่ายเงิน-รับเงิน รวมไปถึงการทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำปีอย่างถูกต้องและการยื่นเสนอขออนุมัติจากผู้เป็นเจ้าของที่ดินจัดสรรหรือเจ้าของร่วมภายในอาคารชุด

2.หน้าที่ต่างกัน

 • การจัดตั้งนิติบุคคลและการจดทะเบียนตามกฎหมายของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร จะต้องมีมติจากที่ประชุมใหญ่ ของลูกบ้านที่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจากสมาชิกทั้งหมด โดยจะต้องมีความเห็นชอบร่วมกันแล้วมีการจัดตั้งตัวแทนเพื่อยื่นขอจดทะเบียนกับทางเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน
 • แต่ทางนิติบุคคลอาคารชุดเมื่อมีการยื่นจดทะเบียนและอาคารสร้างเสร็จสิ้นแล้ว มีการยื่นจดทะเบียนห้องชุดห้องแรก จึงจะสามารถจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดได้
 • นิติบุคคลของหมู่บ้านจัดสรรไม่มีคำว่าผู้จัดการ แต่จะเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรเท่านั้น
 • ส่วนนิติบุคคลอาคารชุดจะไม่มีคณะกรรมการควบคุมจัดการ แต่จะมีเพียงผู้แทนหรือผู้จัดการของนิติบุคคลเท่านั้น
 • นิติบุคคลของหมู่บ้านจะมีกฎกระทรวงด้านการบริหาร การควบคุม และการยกเลิก
 • แต่นิติบุคคลอาคารชุดจะไม่มีกฎกระทรวงนี้ในการควบคุม
 • นิติบุคคลของโครงการหมู่บ้านจัดสรรสามารถทำการจดทะเบียนเพื่อยกเลิกได้ โดยจะเป็นการขอมติจากที่ประชุมใหญ่ของลูกบ้านตามข้อกำหนดกฎหมาย
 • ส่วนนิติบุคคลของอาคารชุดจะสามารถจดทะเบียนยกเลิกได้ ต่อเมื่อผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นผู้ไปขอยกเลิกเองกับทางเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน หรือเป็นการถูกเวนที่ดินคืนเท่านั้นจึงจะยกเลิกได้
 • มติด้านการปรับเปลี่ยนค่าบำรุงรักษาต่าง ๆ ภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรร จะสามารถทำได้โดยนิติบุคคลและคณะกรรมการของหมู่บ้านที่จะต้องเห็นชอบผ่านที่ประชุมใหญ่
 • ส่วนนิติบุคคลของอาคารชุดจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายได้ จะต้องมีการปรึกษาเจ้าของร่วมและจะต้องอาศัยมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงเท่านั้น

ถ้าคุณสงสัยว่าหน้าที่ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและนิติบุคคลอาคารชุดจะแตกต่างกันอย่างไร? สามารถอ่านรายละเอียดได้จากภายในบทความนี้ ซึ่งความเหมือนและความแตกต่างนั้นถูกบัญญัติออกมาค่อนข้างชัดเจน เพราะบทบาทของนิติบุคคลทั้ง 2 รูปแบบจะแตกต่างออกไปตามขนาดพื้นที่และการใช้ชีวิตภายในสังคมนั้น ๆ

ช่องทางการติดต่อ

Share :

บทความอื่นๆ

PM Coke แนะนำโครงการบ้านใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม 01

แนะนำโครงการบ้านใหม่ คอนโดใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม เหมาะกับคนฝันอยากมีบ้านหลังแรก

รวมโครงการบ้านใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม เหมาะกับคนฝันอยากมีบ้านหลังแรก ให้เลือกซื้อบ้านได้ถูกใจความต้องการในการใช้ชีวิต

ดูเพิ่มเติม
Pm. Coke 4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับ 01

4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับของผู้ซื้อคอนโด ผู้เช่าคอนโดได้ 2024

4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับของผู้ซื้อคอนโด ผู้เช่าคอนโดได้ในปี 2024 ที่สามารถส่งผลต่อการขึ้นลงของราคาอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตได้ 1. คอนโดมิเนียมราคาประหยัด 2. คอนโดมิเนียมราคาปานกลาง

ดูเพิ่มเติม
Pm Coke.รู้ไวก่อนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด 01

รู้ไว้ก่อนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ที่ดิน จะต้องทำอย่างไร มีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง 2024

การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ที่ดินจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเจ้าของเก่าได้ทำการขายห้องชุดคอนโด/ที่ดินให้กับเจ้าของใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนเงินตราเข้ามาแล้วแทนด้วยชื่อของเจ้าของใหม่

ดูเพิ่มเติม