หน้าที่ของผู้อยู่อาศัย ในหมู่บ้านจัดสรร มีอะไรบ้าง

หน้าที่ของผู้อยู่อาศัย ในหมู่บ้านจัดสรร มีอะไรบ้าง

หน้าที่ของผู้อยู่อาศัย ในหมู่บ้านจัดสรร มีอะไรบ้าง

หลายท่านอาจจะไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าการซื้อที่อยู่อาศัยประเภทบ้านจัดสรรนั้นจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพราะเพียงแค่ต้องการซื้อบ้าน ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับใคร แต่รู้หรือไม่ว่าเพียงแค่ซื้อบ้านก็ถือว่าเป็นสมาชิกของหมู่บ้านและต้องอยู่ภายใต้กฎ ข้อบังคับของหมู่บ้านนั้น ๆ  ซึ่งนั่นก็คือพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2558 ว่าด้วยเรื่องสิทธิ์ในที่ดิน, ใบอนุญาตของการจัดสรรที่ดิน, ผู้จัดสรรที่ดิน, ผู้ซื้อที่ดิน, การจัดสรรสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะ, คณะกรรมการ, พนักงานเจ้าหน้าที่และรัฐมนตรีที่กำกับดูแลพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะกฎระเบียบข้อบังคับของการจัดตั้ง นิติบุคคล คณะกรรมการหมู่บ้าน การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ รวมไปถึงการออกกฎระเบียบข้อบังคับสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกภายในหมู่บ้านจัดสรร

หน้าที่ของผู้อยู่อาศัย ในหมู่บ้านจัดสรร มีดังนี้

  • เนื่องจากสมาชิกทุกคนในหมู่บ้านมีสิทธิ์ในการใช้พื้นที่ส่วนกลางหรือสาธารณประโยชน์ภายในหมู่บ้านจัดสรร โดยจะต้องไม่เป็นการกระทำที่กระทบสิทธิ์ของสมาชิกรายอื่นหรือเป็นการสร้างความรำคาญ, รบกวน จนก่อให้เกิดอันตรายแก่สมาชิกคนอื่น ๆ 
  • สมาชิกที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรมีหน้าที่ในการจ่ายค่าบริหารส่วนกลาง ตามจำนวนที่ได้ตกลงกันเริ่มแรกก่อนทำการซื้อ-ขายบ้าน เพื่อให้ นิติบุคคล บริหารจัดการ จ้าง ช่าง ดูแลบำรุงรักษา สิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณะประโยชน์ในหมู่บ้านที่มีตามที่กำหนด
  • สมาชิกที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ที่หมู่บ้านกำหนดขึ้นภายใต้การประชุมใหญ่
  • สมาชิกควรเข้าร่วมการประชุมใหญ่ทุกครั้ง เพื่อสิทธิและประโยชน์ของตัวท่านเอง
  • หากสมาชิกไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของหมู่บ้านที่ได้กำหนดขึ้นอาจโดนระงับสิทธิ์การใช้สาธารณูปโภคและบริการต่าง ๆ ภายในหมู่บ้านจัดสรรได้

ไม่ว่าคุณจะซื้อบ้านจัดสรรหรือคอนโดอยู่ที่ไหน ถือว่าคุณเป็นสมาชิกของหมู่บ้านนั้น ๆ ซึ่งนอกจากจะปฏิบัติตามกฎหมายแล้วยังต้องปฏิบัติตามกฎของ อาคารสถานที่ นั้น ๆ อีก โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันของคนจำนวนมาก เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : https://pmserviceth.com/

Share :

บทความอื่นๆ

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024 01

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024

การเลือกซื้อทาวน์โฮมถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่อยากจะมีบ้าน เพราะการเลือกบ้านหลังหนึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนด้านการเงินที่เป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อบ้าน

ดูเพิ่มเติม
เลือกอยู่คอนโดห้องเปล่าที่ไม่มีการตกแต่งดีอย่างไร ทําไมต้องซื้อ 2024 01 01

เลือกอยู่คอนโดห้องเปล่าที่ไม่มีการตกแต่งดีอย่างไร ทำไมต้องซื้อ 2024

การเลือกอยู่คอนโดตามไลฟ์สไตล์เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับผู้ที่ซื้อคอนโดเพื่ออาศัยหรือเพื่อปล่อยเช่า โดยเฉพาะการซื้อคอนโดห้องเปล่าที่ไม่มีการตกแต่งภายใน

ดูเพิ่มเติม