นโยบายคุณภาพของบริษัท

“มุ่งมั่นการบริการให้มีมาตราฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด พร้อมปรับปรุงบริการให้มีคุณภาพ อย่างต่อเนื่องและใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

เป็น บริษัทนิติบุคคล ให้บริการงานทางด้านการบริหารจัดการอาคาร รวมทั้งงานวิศวกรรมซ่อมบำรุงรักษางานระบบอาคารทุกประเภท อาทิ อาคารสูง อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า ทั้งในรูปแบบ นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคล คอนโด อาคารสำนักงาน และอาคารหน่วยงานราชการ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการ ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญการเฉพาะด้าน รวมถึงทีมงานตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ และประเมินราคาเสนอก่อนปฏิบัติงานจริง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

โดยมีบริการที่ครอบคลุมในส่วนของงานรับบริหารอาคาร ดังนี้

  • บริการรับบริหารอาคาร บริการจดทะเบียนอาคารชุด นิติบุคคลอาคารชุด และนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
  • บริการด้านกฎหมาย
  • บริการจัดการงานระบบวิศวกรรม
  • บริการงานวิศวกรรมเครื่องกล
  • บริการงานวิศวกรรมไฟฟ้า
  • บริการเป็นที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์
  • บริการขายและติดตั้งระบบปรับอากาศ

ทีมงาน

Petch Boonvong

Chief Executive Officer (CEO)

Ranuda Rawdhetubhai

Chief Financial & Investment Officer (CFO)

Thanong Rokengamderm

Operation Manager
ptae

Atipat Seniwong
Na Ayutthaya

General Manager

Tawapran Mansak

Accounting & Financial Manager

บริการของเรา

ปรึกษาและสอบถามเราได้ทันที

ผลงานโครงการ

บทความเกี่ยวกับงานด้านนิติบุคคล/งานอาคาร