หมู่บ้านจัดสรร ไม่มีนิติบุคคลได้หรือไม่

หมู่บ้านจัดสรร ไม่มีนิติบุคคลได้หรือไม่

หมู่บ้านจัดสรร ไม่มีนิติบุคคลได้หรือไม่

หมู่บ้านจัดสรรไม่มีนิติบุคคลได้ เพราะสามารถใช้เป็นการดูแลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทนได้ โดยเป็นการโอนสาธารณูปโภคโดยรวมของหมู่บ้านให้กลายเป็นสาธารณประโยชน์ พร้อมอาศัยงบประมาณของท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบ แทนการจัดตั้งนิติบุคคลของหมู่บ้านจัดสรร แต่รู้หรือไม่ว่าถ้าไม่มีการจัดนิติบุคคลให้หมู่บ้านจัดสรรแล้ว มักจะก่อให้เกิดผลเสียหลายด้าน ดังนั้นจึงได้มีการจัดทำพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน เพื่อการจัดตั้งและการจดทะเบียนนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรรแล้วนำมาสู่การสร้างประโยชน์ในหลายด้านดังนี้

  • มีหน้าที่ในการรับผิดชอบเพื่อดูแลผู้อยู่อาศัยทุกด้าน
  • มีหน้าที่ในการจัดการความเรียบร้อยและการดูแลเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน เพื่อการอยู่อาศัยที่สงบเรียบร้อย ไร้ซึ่งปัญหาการถูกโจรกรรม
  • นิติบุคคลจะเป็นผู้บำรุงและดูแล พร้อมรักษาทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคและบริการด้านสาธารณะส่วนกลางภายในโครงการทั้งหมด
  • เมื่อเกิดปัญหาต้องมีการซ่อมแซมสถานที่ส่วนรวม หรือซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็นส่วนรวมของโครงการหมู่บ้าน นิติบุคคลจะเป็นผู้ว่าจ้างช่างเข้ามาจัดการและเป็นผู้จ่ายค่าจ้างทั้งหมด
  • นิติบุคคลจะมีอำนาจในด้านการบริหารจัดการทุกเรื่อง ที่เป็นประโยชน์ต่อหมู่บ้าน
  • มีการสร้างระเบียบ กฎ กติกา หรือข้อบังคับ ที่ช่วยให้หมู่บ้านอยู่ในความสงบและเพื่อนบ้านทุกคนอยู่กันอย่างสันติ
  • นิติบุคคลสามารถจัดทำบทกำหนดโทษแก่ผู้ที่ค้างชำระค่าส่วนกลาง และไม่ยอมปฏิบัติตามระเบียบได้
  • เมื่อมีผู้อยู่อาศัยเข้าร้องเรียน นิติบุคคลจะเป็นผู้จัดการเรื่องให้ทั้งหมด
  • เมื่อเกิดปัญหากันเองของลูกบ้าน นิติบุคคลจะมีอำนาจในการเข้าช่วยเจรจาต่อรองหรือพูดคุย เพื่อเคลียร์ปัญหาต่าง ๆ ได้

แม้โครงการหมู่บ้านจัดสรรบางแห่งอาจไม่จำเป็นต้องมีนิติบุคคล แต่ถ้ามองถึงปัญหาในอนาคตแล้ว จะเห็นว่าการดูแลผู้อยู่อาศัยร่วมกันภายในหมู่บ้าน ถ้าไม่มีการจัดทำนิติบุคคลย่อมก่อให้เกิดความวุ่นวาย ความเสียหาย ความเสื่อมสภาพของส่วนกลาง รวมไปถึงปัญหาด้านความปลอดภัยและความไม่เป็นส่วนตัวได้มากพอสมควรเลยทีเดียว

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : https://pmserviceth.com/

Share :

บทความอื่นๆ

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024 01

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024

การเลือกซื้อทาวน์โฮมถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่อยากจะมีบ้าน เพราะการเลือกบ้านหลังหนึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนด้านการเงินที่เป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อบ้าน

ดูเพิ่มเติม