หากต้องการทำอาชีพ ช่างอาคาร ต้องมีความรู้ด้านใดบ้าง

หากต้องการทำอาชีพ ช่างอาคาร ต้องมีความรู้ด้านใดบ้าง

หากต้องการทำอาชีพ ช่างอาคาร ต้องมีความรู้ด้านใดบ้าง

ช่างอาคารถือมีความสำคัญต่อทุกอาคารและสถานที่เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นอาคารของสำนักงานหรืออาคารชุดคอนโด เพราะจะต้องเป็นผู้ที่ดูแลระบบภายในทั้งหมด รวมไปถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ภายในอาคาร ดังนั้นถ้าคุณสนใจในการทำอาชีพช่างอาคารควรต้องมีความรู้ดังต่อไปนี้

 • มีความรู้เกี่ยวข้องกับด้านสาขาไฟฟ้า
 • มีความรู้เกี่ยวกับด้านเครื่องกล
 • มีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์และสาขาอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง
 • วุฒิการศึกษาจะถูกตั้งรับไว้ที่ระดับ ปวช.ขึ้นไป จนถึงระดับปริญญาตรี
 • มีความรู้และความสามารถ ในการซ่อมบำรุงด้านสาธารณูปโภคภายในอาคารทั้งหมด
 • มีความรู้ด้านการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและตรงตามเป้าหมาย
 • สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือซ่อมแซมระบบได้ดี
 • มีไหวพริบและการตัดสินใจที่ดี
 • มีความรู้ด้านการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ ภายในสำนักงานนิติบุคคลและภายในอาคารที่รับผิดชอบอยู่
 • มีความรู้ด้านงานเอกสาร เพราะต้องมีการจดบันทึกเรื่องที่เกี่ยวกับอาคารลงสู่แพลตฟอร์มที่นิติบุคลหรือผู้ว่าจ้างมอบให้
 • สามารถวางแผนงานทั้งแบบรายวัน, รายสัปดาห์ และรายเดือนได้ดี
 • มีการจัดเตรียมแผนควบคุมและดูแล พร้อมความรู้ด้านการตรวจสอบทั้งในระหว่าดำเนินงานและหลังการดำเนินงาน
 • มีความรู้ด้านการซ่อมบำรุง เพื่อให้ทุกอุปกรณ์และเครื่องมือภายในอาคาร สามารถใช้งานได้ดีและมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
 • มีความสามารถในการซ่อมแซมเครื่องมือสำนักงานได้
 • มีความสามารถในการตรวจสอบงานอาคาร เช่น งานผนัง, พื้น, ฝ้าเพดาน, งานตกแต่งภายใน, โครงสร้าง และระบบต่าง ๆ ที่จะช่วยในเรื่องการตรวจสอบผู้ที่มาทำงานให้นิติบุคคลหรือช่างนอกที่เจ้าของร่วมว่าจ้างมา
 • มีความรู้และความสามารถในการดูแลทั้งระบบไฟฟ้าหลัก, ระบบไฟฟ้าสำรอง, ระบบปั๊มน้ำ, ระบบลิฟท์, ระบบน้ำประปา และระบบต่าง ๆ ของอาคารได้ดีทั้งหมด

ถ้าคุณมีความสนใจที่จะทำอาชีพช่างอาคาร ควรต้องมีความรู้ความสามารถตามที่กล่าวไว้ข้างต้นทั้งหมด โดยการรับช่างของอาคารและสถานที่แต่ละแห่ง จะเริ่มต้นที่วุฒิ ปวช.ไปจนถึงวุฒิปริญญาตรี เพียงแค่มีความรู้ในด้านช่างแบบใดแบบหนึ่ง ก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาเป็นช่างอาคารได้ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ว่าจ้างจะเน้นผู้ที่มีประสบการณ์เป็นช่างอาคารมาก่อน เพราะจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและรู้ว่าควรแก้ไขปัญหาภายในอาคารได้อย่างไร

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : https://pmserviceth.com/

Share :

บทความอื่นๆ

อยากมีคอนโดหลังแรก ต้องรู้เท่าทันอะไรบ้าง เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด 2024 (2)

อยากมีคอนโดหลังแรก ต้องรู้เท่าทันอะไรบ้าง เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด 2024

คอนโดหลังแรกสำหรับคนที่มีความใฝ่ฝันอยากมีคอนโดในฝันของตนเองการรู้เท่าทันเทรนด์ เพื่อให้ได้ประโยชน์ในการอยู่คอนโดสูงที่สุดในปี 2024 เช่น รู้ว่าซื้อคอนโดหลังแรกเพื่ออะไร

ดูเพิ่มเติม
7วิธีทำให้คอนโดพื้นที่น้อย ดูใหญ่และน่าอยู่มากขึ้น (1)

7วิธีทำให้คอนโดพื้นที่น้อย ดูใหญ่และน่าอยู่มากขึ้น

การมีคอนโดพื้นที่น้อยไม่จำเป็นต้องหมายความถึงการสูญเสียความสบายหรือความสวยงามเสมอไป โดยเรามีวิธีทำให้คอนโดพื้นที่น้อยให้ดูใหญ่และน่าอยู่มากขึ้นมาแนะนำดังนี้

ดูเพิ่มเติม