หากน้ำในห้องลูกบ้านไม่ไหล ทางนิติบุคคลคอนโด สามารถช่วยอะไรเราได้บ้าง

หากน้ำในห้องลูกบ้านไม่ไหล ทางนิติบุคคลคอนโด สามารถช่วยอะไรเราได้บ้าง

หากน้ำในห้องลูกบ้านไม่ไหล ทางนิติบุคคลคอนโด สามารถช่วยอะไรเราได้บ้าง

ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในคอนโดหรืออาคารชุด ลูกบ้านสามารถติดต่อกับทางนิติบุคคลได้ เพียงแต่เรื่องที่สามารถติดต่อนั้น อาจจะปัญหาของการใช้งานส่วนกลางที่ส่งผลมาถึงปัญหาภายในห้อง แต่ถ้าเป็นเรื่องเฉพาะที่เกิดจากความเสียหายหรือไม่ได้จ่ายค่าน้ำ อาจจะกลายเป็นการขอคำแนะนำได้ ดังเช่นเรื่องน้ำภายในห้องไม่ไหลที่อาจเกิดจากปัญหาของอาคาร ถ้าเป็นหลายห้องแล้วมีการสอบถามไปทางนิติบุคคล นั่นหมายความว่านิติบุคคลคอนโดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและเรียกช่างอาคารตรวจสอบทันที

ปัญหาเรื่องของน้ำไม่ไหลภายในห้องของเจ้าของร่วม ถ้าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากส่วนกลางหรือเป็นปัญหาภายในอาคารโดยรวม ทำให้หลายห้องต้องได้รับผลกระทบเรื่องน้ำไม่ไหลไปด้วย ทางนิติบุคคลจะต้องเป็นผู้เข้ามาดำเนินการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้น้ำสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ นอกจากนี้ถ้ามีการส่งบิลแจ้งค่าน้ำล่าช้า จนทำให้ลูกบ้านจ่ายได้ไม่ทันเวลา ทางนิติบุคคลจะต้องเป็นผู้เข้ามาแก้ไขทั้งหมด เนื่องมาจากปัญหาเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นจะกระทบต่อการบริหารจัดการคอนโดได้มากพอสมควร

ซึ่งนิติบุคคลนั้นมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับระบบอาคารมาอยู่แล้ว เช่น ปัญหาน้ำไม่ไหล ไฟดับ น้ำรั่ว ไฟรั่ว ลิฟท์เสีย และอีกหลากหลายปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากระบบภายในผิดปกติหรือเสียหาย ดังนั้นทางนิติบุคคลจึงจะต้องเป็นผู้ จัดการแก้ไข แต่ถ้าเป็นปัญหาภายในห้องของทางเจ้าของร่วมเอง ส่วนนี้เจ้าของร่วมจะต้องเรียกช่างมาซ่อมแซม แก้ไข หรือถ้าเป็นการค้างชำระค่าน้ำจะต้องรีบนำไปจ่าย พร้อมเสียค่าปรับต่าง ๆ ให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางเจ้าของร่วมจะต้องเป็นผู้จัดการเอง จะไม่เกี่ยวข้องกับทางนิติบุคคล

ปัญหาระบบจ่ายน้ำประปาภายในคอนโดที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และนิติบุคคลจะต้องเป็นผู้จัดการ คือ ปัญหาน้ำไม่ไหลหรือไหลน้อย น้ำไหลไม่แรง จนทำให้เกิดความไม่สะดวกต่อการใช้งาน ซึ่งภายในคอนโดจะมีการใช้ถังเก็บน้ำและการใช้ปั๊มน้ำ เพื่อดันน้ำไปสู่ห้องต่าง ๆ และทำให้ใช้งานได้ดีในทุกห้อง ซึ่งถ้าเกิดปัญหาอาจจะหมายถึงสภาพของอุปกรณ์ต่าง ๆ เกิดความเสื่อมสภาพหรือเสียหาย ดังนั้นทางนิติบุคคลต้องให้ช่างอาคารหรือจ้างช่างนอก เข้ามาดูแลเพื่อทำให้สามารถกลับไปใช้งานได้ดีดังเดิม

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

ติดต่อบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : https://pmserviceth.com/

Share :

บทความอื่นๆ

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024 01

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024

การเลือกซื้อทาวน์โฮมถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่อยากจะมีบ้าน เพราะการเลือกบ้านหลังหนึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนด้านการเงินที่เป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อบ้าน

ดูเพิ่มเติม