หากลูกบ้านไม่จ่ายค่าส่วนกลาง นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรทำอะไรได้บ้าง

หากลูกบ้านไม่จ่ายค่าส่วนกลาง นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรทำอะไรได้บ้าง

หากลูกบ้านไม่จ่ายค่าส่วนกลาง นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรทำอะไรได้บ้าง

เป็นที่เข้าใจกันว่าผู้ซื้อบ้านในโครงการบ้านจัดสรรต้องยอมรับการมีภาระค่าใช้จ่ายส่วนกลางอย่างต่อเนื่อง ทุกบ้านมีความรับผิดชอบร่วมกัน โดย นิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรรมีหน้าที่สำคัญในการเรียกเก็บเงินส่วนนี้เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการบำรุงรักษา อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และทรัพย์สินส่วนกลางให้มีสภาพที่ดีใช้งานได้ตลอดเวลา ลูกบ้านทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน หากไม่จ่ายค่าส่วนกลางหรือค้างชำระ นิติบุคคลแจ้งความดำเนินคดีได้

ค่าส่วนกลางคืออะไร จำเป็นอย่างไร 

ค่าส่วนกลางเป็นงบประมาณการใช้จ่ายในการดูแลสาธารณูปโภคและทรัพย์สินส่วนกลาง ได้แก่ ถนน ทางเดิน ระบบประปา ไฟฟ้า สวนหย่อม สระว่ายน้ำ และบริการสาธารณะต่าง ๆ ไม่ว่าจะได้ใช้หรือไม่ถือเป็นหน้าที่ที่ลูกบ้านต้องจ่ายทุกครัวเรือน บางคนเข้าใจว่าซื้อบ้านหลังที่ 2 หรือ 3 เอาไว้ ไม่ได้เข้าอยู่ ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าส่วนกลางก็ได้ เป็นความเข้าใจผิด เพราะค่าใช้จ่ายส่วนกลางเป็นเงินเฉลี่ยจากบ้านในโครงการ หากเรียกเก็บไม่ครบจะไม่เพียงพอกับงบประมาณที่ต้องใช้ในการบริหารโครงการนั้นหรือทำให้ต้องเรียกเก็บเพิ่มจากลูกบ้านรายอื่น ๆ ซึ่งเป็นหน้าที่ของนิติบุคคลในการชี้แจงหรือจัดการประชุมใหญ่เพื่อทำความเข้าใจกับลูกบ้านทั้งหมด 

สำหรับเงินทุนส่วนกลางจะครอบคลุมถึงการจ้างแม่บ้าน คนกวาดถนน คนสวน พนักงานรักษาความปลอดภัยและ ช่าง ซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องใช้ ตลอดจนสาธารณูปโภคในโครงการด้วย หากลูกบ้านไม่จ่ายค่าส่วนกลางจะมีผลเสีย ขาดกำลังทรัพย์ในการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกทำให้ อาคารสถานที่ ชำรุดทรุดโทรมและดูเก่า ทรัพย์สินส่วนกลางใช้การไม่ได้เหมือนปกติ การรักษาความปลอดภัยลดลง ทัศนียภาพไม่สวยงาม ไม่น่าอยู่ ทำให้การปล่อยเช่าหรือขายต่อไม่ได้ราคาดี

ด้วยเหตุนี้ ลูกบ้านมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าส่วนกลาง ในกรณีที่เจ้าของบ้านรายใดหลบเลี่ยง เป็นความรับผิดชอบของฝ่าย นิติบุคคล ที่จะต้องติดตามทวงหนี้ค้างชำระให้ได้ไม่ด้วยวิธีใดก็วิธีหนึ่ง หากว่ากล่าวตักเตือนแล้วไม่สำเร็จ นิติบุคคลมีอำนาจฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อบังคับให้เจ้าของบ้านชำระเงินค่าส่วนกลางในที่สุด

ขั้นตอนการดำเนินการของนิติบุคคลบ้านจัดสรรมีดังนี้

-เมื่อลูกบ้านไม่จ่ายค่าส่วนกลาง นิติบุคคลแจ้งให้เจ้าของบ้านทราบว่าถ้าไม่จ่ายหนี้ตามกำหนดจะถูกเรียกเก็บค่าปรับ 10-15% ของยอดค้างชำระพร้อมดอกเบี้ย

-เมื่อเจ้าของบ้านรายนั้นค้างชำระเกิน 3 เดือน จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการพื้นที่ส่วนกลางและสิ่งอำนวยความสะดวกบางอย่าง เช่น ไม่ให้ใช้คีย์การ์ดในการเข้า-ออกโครงการ ไม่เก็บขยะหน้าบ้าน โดยบทลงโทษขึ้นอยู่กับนิติบุคคลของแต่ละโครงการ แต่นิติบุคคลไม่มีอำนาจไล่ลูกบ้านออกจากที่ดินของตัวเองหรือไล่ออกจากหมู่บ้าน

-เมื่อเจ้าของบ้านค้างชำระเกิน 6 เดือน จะถูกอายัดไม่ให้จดทะเบียนสิทธิหรือระงับสิทธิทำนิติกรรมในที่ดินและบ้านของตัวเองใด ๆ เท่ากับว่าในกรณีที่ค้างชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางจะขายบ้านของตัวเองไม่ได้ สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ต่อเมื่อผู้ขาย ผู้ซื้อ หรือทั้งสองฝ่ายเคลียร์หนี้ค่าส่วนกลางที่ค้างชำระนั้นเรียบร้อยแล้ว

-สุดท้ายแล้ว ฝ่าย นิติบุคคล สามารถฟ้องร้องเพื่อบังคับให้ชำระหนี้ตามกฎหมาย กฎกติกาเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนกลางเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ซื้อบ้านจัดสรรต้องเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง ถือเป็นภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาว ในกรณีต้องผ่อนซื้อบ้านในโครงการบ้านจัดสรร ต้องเตรียมทั้งค่าบ้านและค่าส่วนกลางไว้ให้พร้อม หากไม่ทำตามจะมีบทลงโทษข้างต้น

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : https://pmserviceth.com/

Share :

บทความอื่นๆ

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024 01

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024

การเลือกซื้อทาวน์โฮมถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่อยากจะมีบ้าน เพราะการเลือกบ้านหลังหนึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนด้านการเงินที่เป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อบ้าน

ดูเพิ่มเติม