หากเกิดเหตุ ไฟฟ้าดับทั้งตึก ช่างอาคารสามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้าง

หากเกิดเหตุ ไฟฟ้าดับทั้งตึก ช่างอาคารสามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้าง

หากเกิดเหตุ ไฟฟ้าดับทั้งตึก ช่างอาคารสามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้าง

สำหรับผู้ที่อยู่อาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม หนึ่งในเหตุการณ์ที่มักจะเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิด หรืออาจจะเกิดได้บ่อยครั้ง คือ ปัญหาไฟฟ้าดับทั้งตึก จึงทำให้เกิดความสงสัยว่าช่างอาคาร ของทางโครงการ จะมีส่วนช่วยในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง

ช่างอาคารจะถูกว่าจ้างจากทางนิติบุคคล โดยจะมาทำหน้าที่ในการดูแลระบบภายในของอาคารทั้งหมด ดังนั้นถ้าเกิดปัญหาเรื่องไฟฟ้าดับทั้งตึก ด้วยเหตุขัดข้องของระบบ รวมไปถึงปัญหาของลิฟท์และพื้นที่ส่วนกลางต่าง ๆ เกิดความเสียหาย ใช้งานไม่ได้ตามปกติ จะเป็นหน้าที่ของช่างอาคารในการเข้าไปดูแล ซ่อมแซม และแก้ไขให้เรียบร้อย แต่ถ้าระบบเสียหายจนเกินกำลังช่างอาคาร จะมีการแจ้งทางนิติบุคคลเพื่อให้พิจารณาจ้างช่างจากภายนอก หรือติดต่อกับหน่วยงานของรัฐทั้งระบบไฟฟ้าและระบบประปาให้เข้ามาซ่อมแซมหรือแก้ไขอย่างเร่งด่วน

ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาไฟฟ้าดับทั้งตึก ช่างอาคารจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบดูว่าเกิดจากปัญหาใด ถ้าสามารถแก้ไขได้ต้องรีบแก้ทันที เพื่อไม่ให้เจ้าของร่วมต้องได้รับความเดือดร้อนจากปัญหานี้และจะต้องมีการจดบันทึกเพื่อแจ้งกับทางนิติบุคคลเสมอ  แต่ถ้าปัญหาเกินกว่าจะแก้ไขได้ต้องรีบติดต่อหน่วยงานภายนอกเข้ามาซ่อมแซม และต้องมีการแจ้งนิติบุคคลก่อนเช่นกัน  ส่วนของพื้นที่ส่วนบุคคลเจ้าของร่วมหรือภายในห้องคอนโดต่าง ๆ ถ้ามีปัญหาไฟดับเฉพาะห้อง มีความเสียหายของไฟฟ้าหรือประปาที่เกิดเพียงแค่ห้องใดห้องหนึ่ง ช่างอาคารจะไม่มีหน้าที่ในการเข้าไปดูแลหรือแก้ไข ดังนั้นผู้ที่เป็นเจ้าของห้องจึงต้องมีการติดต่อทางนิติบุคคลหรือจ้างช่างนอกให้มาซ่อมแซมด้วยตัวเอง

แต่ทั้งนี้จะมีรายละเอียดในเรื่องของการอยู่อาศัยก่อนโอนเป็นชื่อเจ้าของห้อง ทางโครงการจะรับผิดชอบในการซ่อมแซมเพียงบางส่วน แต่เมื่อใดที่โอนเป็นชื่อเจ้าของห้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้ายังอยู่ในประกันของอาคารชุดนั้น ๆ จะสามารถใช้บริการทางโครงการเข้ามาซ่อมแซมได้ แต่ถ้าไม่ได้อยู่ในประกันแล้วจะต้องซ่อมเองทั้งหมด

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : https://pmserviceth.com/

Share :

บทความอื่นๆ

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024 01

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024

การเลือกซื้อทาวน์โฮมถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่อยากจะมีบ้าน เพราะการเลือกบ้านหลังหนึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนด้านการเงินที่เป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อบ้าน

ดูเพิ่มเติม