หากเราต้องการต่อเติมบ้าน ถึงต้องแจ้งนิติบุคคลให้ทราบ

หากเราต้องการต่อเติมบ้าน ถึงต้องแจ้งนิติบุคคลให้ทราบ

หากเราต้องการต่อเติมบ้าน ถึงต้องแจ้งนิติบุคคลให้ทราบ

ถ้าคุณมีบ้านอยู่ภายในโครงการหมู่บ้านที่มีการจัดตั้งนิติบุคคล ไม่ว่าจะกระทำใด ๆ เกี่ยวกับบ้าน เช่น การตกแต่ง, ต่อเติม  หรือการรีโนเวท จำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการแจ้งกับทางนิติบุคคลให้ทราบ เพื่อทางนิติบุคคลจะเข้ามาตรวจสอบว่าการต่อเติมเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่

เมื่อคุณต้องการตกแต่งหรือต่อเติมบ้านใหม่ จำเป็นอย่างมากที่จะต้องแจ้งกับทางนิติบุคคลหมู่บ้าน เพราะทางนิติจะ ตรวจสอบดูว่าคุณมีการยื่นแบบเพื่อขออนุญาตต่อเติมกับทางหน่วยราชการมาอย่างถูกต้องหรือไม่ และการต่อเติมของคุณมีระยะร่นหรือระยะต่าง ๆ ที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาในอนาคต การต่อเติมบ้านในบางโครงการจะต้องมีการวางเงินค้ำประกัน เพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนกลางหรือบริการด้านสาธารณูปโภคส่วนรวมของหมู่บ้าน พร้อมการตรวจสอบดูความเรียบร้อยในเรื่องของผู้รับเหมาและช่าง ที่จะเข้ามาทำงานโดยจะต้องมีการยื่นเอกสารต่าง ๆ

รวมไปถึงการยืนยันตัวตนเพื่อทำบัตรเข้า-ออกโครงการหมู่บ้านได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลต่อความปลอดภัยของเพื่อนบ้านคนอื่น ๆ นิติบุคคลถือเป็นผู้ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน ดังนั้นทุกครั้งที่คุณจะตกแต่งหรือต่อเติมบ้าน จำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการแจ้งนิติบุคคลของโครงการให้เรียบร้อย พร้อมทำตามกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน ของทางนิติบุคคลที่ครบถ้วน เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะในเรื่องของเวลาเข้าทำงานที่จะต้องไม่ทำให้เกิดผลกระทบหรือความเดือดร้อนต่อผู้อยู่อาศัยคนอื่น ๆ  

หนึ่งในเรื่องสำคัญที่ทางนิติบุคคลอาจมีการห้าม คือ การไม่ให้ผู้รับเหมาหรือคนงานเข้าพักอาศัยภายในบ้านที่กำลังต่อเติมหรือตกแต่งอยู่ ทั้งยังห้ามมิให้มีการเล่นพนัน การดื่มสุรา หรือการสังสรรค์ใด ๆ ของกลุ่มช่างภายในโครงการหมู่บ้าน เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยคนอื่น ที่สำคัญคือเรื่องของเศษวัสดุ อุปกรณ์ ขยะ และเศษต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่น จึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องดูแลและเก็บทิ้งให้ดี พร้อมจัดการเรื่องอุปกรณ์ป้องกันให้เรียบร้อย เพื่อทำให้การทำงานเป็นไปอย่างปลอดภัยสูงสุด

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : https://pmserviceth.com/

Share :

บทความอื่นๆ

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024 01

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024

การเลือกซื้อทาวน์โฮมถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่อยากจะมีบ้าน เพราะการเลือกบ้านหลังหนึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนด้านการเงินที่เป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อบ้าน

ดูเพิ่มเติม