อยู่คอนโดไม่ครบสัญญาเช่า ได้เงินมัดจำคืนหรือไม่ ทำไงดี ?

อยู่คอนโดไม่ครบสัญญาเช่า ได้เงินมัดจำคืนหรือไม่ ทำไงดี (1)

 

ปัญหาการอยู่คอนโดของผู้เช่าส่วนใหญ่ที่หลายคนพบคงหนีไม่พ้นการกังวลใจเกี่ยวกับค่ามัดจำคอนโด และการล่วงรู้อนาคตว่าตัวเองจะอยู่จนครบสัญญาหรือไม่ เพราะชีวิตมักไม่มีอะไรแน่นอน เพราะในอนาคตอาจประสบปัญหาทางการเงินและไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าห้องคอนโดรายเดือนที่ปัจจุบันมักจะแพงแสนแพง รวมไปถึงปัญหาใหญ่อีกส่วนหนึ่งที่มักเกิดในทุก ๆ ครั้งคือคำถามที่ว่า อยู่คอนโดไม่ครบสัญญาเช่า ได้เงินมัดจำคืนหรือไม่ ทำไงดี ? ในบทความนี้เรามีคำตอบมาฝากกัน มาเริ่มทำความเข้าใจกันเลย

 

เงินมัดจำคืออะไร

เงินมัดจำคืออะไร?

เงินมัดจำ (Security Deposit) เป็นจำนวนเงินที่ผู้เช่าต้องชำระให้กับเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้จัดการห้องชุดคอนโด หอพัก บ้านเช่าต่าง ๆ ในระหว่างกระบวนการเช่าทรัพย์สิน เป็นการรักษาเงินโดยชั่วคราวเพื่อใช้ในกรณีที่เกิดความเสียหายในทรัพย์สินหรือในกรณีที่ผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาเช่า หรือใช้ในการชำระค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า

ค่ามัดจำมักถูกกำหนดในสัญญาเช่าและมักมีค่ามัดจำเท่ากับหรือมากกว่าค่าเช่าเดือนหนึ่ง โดยเจ้าของทรัพย์สินไม่ได้ใช้เงินมัดจำในการชำระค่าเช่า เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดและผู้เช่าจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของสัญญาเช่า และไม่มีความเสียหายในทรัพย์สิน โดยทั่วไปผู้เช่าจะได้รับเงินมัดจำคืนจากเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้จัดการคอนโด หอพักหรือบ้านเช่า ต่าง ๆ เป็นต้น

เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เช่าต้องรักษาทรัพย์สินในสภาพดีและปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาเช่าเพื่อให้ได้รับเงินคืนเมื่อสิ้นสุดสัญญา เพราะถ้ามีความเสียหายหรือผิดข้อกำหนดในสัญญาเช่า จำนวนเงินมัดจำอาจถูกหักหรือใช้ในการชดเชยความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ในกรณีที่ไม่มีความเสียหายหรือผิดข้อกำหนดใด ๆ และผู้เช่าปฏิบัติตามสัญญาเช่าอย่างถูกต้อง และสิ้นสัญญาเช่า จะได้รับคืนเงินมัดจำครบถ้วนตามข้อกำหนดในสัญญา

 

อยู่คอนโดไม่ครบสัญญาเช่า ได้เงินมัดจำคืนหรือไม่ ทำไงดี (3)

อยู่คอนโดไม่ครบสัญญาเช่า ได้เงินมัดจำคืนหรือไม่?

การคืนเงินมัดจำในกรณีที่คุณอยู่ไม่ครบสัญญาเช่าค่อนข้างขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในสัญญาเช่าและกฎในสัญญาเช่าที่มีผลบังคับใช้ อาจมีข้อบังคับเฉพาะที่เกี่ยวกับการคืนเงินมัดจำในกรณีเช่นนี้ ดังนั้นควรตรวจสอบสัญญาเช่าและติดต่อกับผู้จัดการหรือเจ้าของคอนโดเพื่อขอคำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการคืนเงินมัดจำในคอนโดของคุณ

ซึ่งหากนายหน้าที่จัดการหรือผู้จัดการอาจจะกำหนดข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนเงินมัดจำในกรณีเช่นนี้ อาจมีการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการไม่ครบสัญญาเช่า เช่น ค่าเช่าที่ค้างชำระหรือค่าซ่อมบำรุงห้องชุด กฎระเบียบและกฎข้อบังคับส่วนกลางของคอนโดที่อาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการคืนเงินมัดจำในกรณีนี้ด้วย

คุณควรติดต่อผู้จัดการ เจ้าของห้อง นายหน้าหรือผู้ดูแลคอนโดเพื่อขอคำปรึกษาเพิ่มเติมและดำเนินกระบวนการตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่า เพราะการเรียนรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างถูกต้องจะช่วยให้คุณมีโอกาสในการคืนเงินมัดจำที่เป็นธรรมและเหมาะสมตามสถานการณ์ของคุณ แต่ส่วนใหญ่มักไม่ได้ค่ามัดจำคืนเพราะอยู่ไม่ครบตามสัญญาที่ระบุไว้เป็นต้น

 

หากต่อสัญญาต้องจ่ายค่ามัดจำเพิ่มหรือไม่?

หากต่อสัญญาต้องจ่ายค่ามัดจำเพิ่มหรือไม่?

การต่อสัญญาเช่าและการจ่ายค่ามัดจำเพิ่มหลังจากสิ้นสุดสัญญาขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในสัญญาเช่าเดิมและความต้องการของผู้จัดการ นายหน้าหรือเจ้าของคอนโด มักมีกรณีที่ผู้เช่าต้องจ่ายค่ามัดจำเพิ่มเมื่อต่อสัญญา แต่โดยทั่วไปแล้วมีสาเหตุที่เจ้าของคอนโดหรือผู้จัดการอาจขอค่ามัดจำเพิ่มได้รวมถึง

  • ความเสียหายหรือค่าเสียหาย: หากมีความเสียหายหรือค่าเสียหายใด ๆ ในคอนโดหลังจากสิ้นสุดสัญญาเช่าและผู้เช่ารับผิดชอบตามสัญญาเช่าในระหว่างรอรับเงินมัดจำคืน
  • การอ่านมิเตอร์และบิลสาธารณูปโภค: หากมีการอ่านมิเตอร์สาธารณูปโภคหรือบิลที่ยังไม่ได้ชำระในช่วงเวลาที่คุณต่อสัญญาเช่า, เจ้าของคอนโดอาจขอให้คุณจ่ายค่านี้ก่อนที่จะต่อสัญญา
  • การปรับปรุงห้องชุด: หากคอนโดมีการปรับปรุงหรือซ่อมแซมห้องชุดในระหว่างรอรับผู้เช่าใหม่, เจ้าของคอนโดอาจขอให้คุณจ่ายค่ามัดจำเพิ่มเพื่อปรับปรุงห้องให้พร้อมใช้งาน
  • การย้ายออกช้า: หากคุณขอต่อสัญญาเช่าหรือย้ายออกช้าเกินกำหนดที่ระบุในสัญญา, อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ต้องจ่าย

ค่ามัดจำเพิ่มที่อาจเรียกเก็บสามารถคิดค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการต่อสัญญาเช่าของคุณ เพราะฉะนั้นคุณควรอ่านและเข้าใจข้อกำหนดในสัญญาเช่าเดิมและติดต่อกับผู้จัดการหรือเจ้าของทรัพย์สินเพื่อขอคำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายค่ามัดจำเพิ่มในกรณีที่คุณต้องต่อสัญญาเช่าใหม่ แต่โดยส่วนใหญ่มักไม่เก็บเพิ่มหากห้องไม่เกิดการเสียหายมากมายนัก

Share :

บทความอื่นๆ

PM Coke แนะนำโครงการบ้านใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม 01

แนะนำโครงการบ้านใหม่ คอนโดใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม เหมาะกับคนฝันอยากมีบ้านหลังแรก

รวมโครงการบ้านใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม เหมาะกับคนฝันอยากมีบ้านหลังแรก ให้เลือกซื้อบ้านได้ถูกใจความต้องการในการใช้ชีวิต

ดูเพิ่มเติม
Pm. Coke 4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับ 01

4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับของผู้ซื้อคอนโด ผู้เช่าคอนโดได้ 2024

4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับของผู้ซื้อคอนโด ผู้เช่าคอนโดได้ในปี 2024 ที่สามารถส่งผลต่อการขึ้นลงของราคาอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตได้ 1. คอนโดมิเนียมราคาประหยัด 2. คอนโดมิเนียมราคาปานกลาง

ดูเพิ่มเติม
Pm Coke.รู้ไวก่อนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด 01

รู้ไว้ก่อนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ที่ดิน จะต้องทำอย่างไร มีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง 2024

การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ที่ดินจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเจ้าของเก่าได้ทำการขายห้องชุดคอนโด/ที่ดินให้กับเจ้าของใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนเงินตราเข้ามาแล้วแทนด้วยชื่อของเจ้าของใหม่

ดูเพิ่มเติม