เงินกองทุนคอนโดคืออะไร

เงินกองทุนคอนโดคืออะไร

เงินกองทุนคอนโดคืออะไร

หลายคนยังสงสัยว่าจ่ายเงินส่วนกลางไปแล้ว ทำไมจะต้องจ่ายเงินกองทุนอีก แล้วเงินกองทุนคืออะไร? จริง ๆ แล้วเงินกองทุนนั้นเป็นเงินทุนสำรอง ร่วมจ่ายให้กับนิติบุคคล เพื่อเก็บไว้ยามฉุกเฉินหรือใช้สำหรับเรื่องเร่งด่วนตาม พ.ร.บ. อาจจะไม่ได้พูดถึงเงินกองทุนตรง ๆ แต่อยู่ในมาตรา 40 ซึ่งระบบให้เจ้าของร่วมชำระเงินให้แก่นิติบุคคลคร่าว ๆ เพื่อดำเนินกิจการของนิติ คือ เป็นค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลอาคารที่เจ้าของแต่ละห้องจะต้องชำระล่วงหน้า

เพื่อปฏิบัติตามมติของที่ประชุมใหญ่ภายใต้เงื่อนไข ซึ่งที่ประชุมใหญ่จะเป็นผู้กำหนด เมื่อเริ่มต้นทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อบังคับหรือตามมติของที่ประชุมใหญ่ แต่หลัก ๆ แล้ววัตถุประสงค์ของเงินกองทุนในทุกคอนโด ที่ระบบในข้อบังคับนั้น จะมีไว้เพื่อซ่อมแซมส่วนกลาง โดยเฉพาะการบำรุงรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูงหรือเร่งด่วน เงินก้อนนี้ถ้าไม่มีความจำเป็นต้องใช้ นิติบุคคลคอนโดก็จะนำไปฝากธนาคาร จะว่าไปก็คล้ายกับการเก็บรวบรวมไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน จึงเหมือนเป็นเงินเก็บอีกก้อนหนึ่ง โดยวัตถุประสงค์ของเงินกองทุนคอนโดหลัก ๆ มีอยู่ 4 ข้อ คือ

  • เงินกองทุนคอนโดเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่น ๆ หรือค่าส่วนกลางที่ลูกบ้านยังจ่ายไม่ครบ
  • เงินกองทุนคอนโดเก็บเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อสิ่งของหรือส่วนกลาง
  • เงินกองทุนคอนโดเป็นเงินทุนสำรอง สำหรับการซ่อมแซมโครงการ
  • เงินกองทุนคอนโดเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีอื่น ๆ

ถือว่าเป็นเงินทุนที่สำคัญต่อลูกบ้าน เพราะเงินกองนี้สามารถใช้ในยามฉุกเฉินของตัวลูกบ้านเอง คล้ายเงินเก็บ แต่เป็นการเก็บประสงค์ในการช่วยส่วนกลาง จัดการซื้อสิ่งของซ่อมแซมของโครงกา รและใช้จ่ายในส่วนอื่น ๆ อีกนั่นเอง

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

ติดต่อบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : pmserviceth.com

อ่านบทความเกี่ยวกับบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : บทความเกี่ยวกับการดูแลนิติบุคคล

Share :

บทความอื่นๆ

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024 01

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024

การเลือกซื้อทาวน์โฮมถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่อยากจะมีบ้าน เพราะการเลือกบ้านหลังหนึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนด้านการเงินที่เป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อบ้าน

ดูเพิ่มเติม