เจ้าหน้าที่นิติบุคคล มีหน้าที่อะไรบ้าง และต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

เจ้าหน้าที่นิติบุคคล มีหน้าที่อะไรบ้าง และต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

เจ้าหน้าที่นิติบุคคล มีหน้าที่อะไรบ้าง และต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

ถ้าคุณตัดสินใจที่จะซื้อหรือเช่า คอนโดเพื่อการอยู่อาศัย นอกเหนือจาก งบประมาณ , ความสวยงาม , ราคาและทำเล ที่สมเหตุสมผล , ขนาดของห้อง อีก 1 สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามก็คือ “เจ้าหน้าที่นิติบุคคล” เพราะนิติบุคคลจะเป็นตัวกำหนดคุณภาพชีวิต จากการบริการจัดหารดูแลทุกบ้าน

เจ้าหน้าที่นิติบุคคล มีหน้าที่อะไรบ้าง ?

 • รับฟังคำร้องของลูกบ้าน 
 • ออกกฎเกณฑ์ในการอยู่อาศัย เพื่อให้ทุกคนมีความเท่าเทียมไม่เอาเปรียบกันและกัน 
 • ดูแลบริหารเงินส่วนกลางเพื่อเอามาบำรุงโครงการ
 • ว่าจ้างพนักงานเข้ามาทำหน้าที่ เช่น คนสวน , แม่บ้าน , พนักงานรักษาความปลอดภัย และอื่น ๆ ลองคิดดูว่าถ้าคุณไปอาศัยอยู่คอนโดที่ไม่มีพนักงานรักษาความปลอดภัย คุณจะอยู่อย่างอุ่นใจหรือไม่ ? 
 • อำนวยความสะดวกสบายในการอยู่อาศัย 
 • ดูแลจัดการทรัพย์สินส่วนรวม / ส่วนตัว 

เจ้าหน้าที่นิติบุคคล ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

เจ้าหน้าที่นิติบุคคล อ้างอิงจากพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551ต้องมีคุณสมบัติตามบัญญัติ ดังนี้  

 • เป็นเจ้าของร่วมหรือคู่สมรสเจ้าของร่วม
 • ในกรณีที่เจ้าของห้องเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือเสมือนคนไร้ความสามารถ สามารถมีผู้แทนโดยชอบธรรมได้
 • เป็นบุคคลที่ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือเคยถูกถอดถอนจากการเป็นผู้จัดการเพราะเหตุทุจริต มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรม
 • เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
 • เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

หลาย ๆ คนมักจะมองข้าม “เจ้าหน้าที่นิติบุคคลคอนโด” ไป แต่ความจริงแล้วนิติบุคคลมีผลและสามารถช่วยคุณได้มากกว่าการติดต่อ หรือ การเก็บค่าส่วนกลางรายเดือนเพราะนิติจะต้องทำหน้าที่ในการดูแลองค์ประกอบภาพรวมของโครงการ

FB : Property Management Service

ติดต่อบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : pmserviceth.com

อ่านบทความเกี่ยวกับบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : บทความเกี่ยวกับการบริหารงานนิติบุคคล

Share :

บทความอื่นๆ

PM Coke แนะนำโครงการบ้านใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม 01

แนะนำโครงการบ้านใหม่ คอนโดใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม เหมาะกับคนฝันอยากมีบ้านหลังแรก

รวมโครงการบ้านใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม เหมาะกับคนฝันอยากมีบ้านหลังแรก ให้เลือกซื้อบ้านได้ถูกใจความต้องการในการใช้ชีวิต

ดูเพิ่มเติม
Pm. Coke 4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับ 01

4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับของผู้ซื้อคอนโด ผู้เช่าคอนโดได้ 2024

4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับของผู้ซื้อคอนโด ผู้เช่าคอนโดได้ในปี 2024 ที่สามารถส่งผลต่อการขึ้นลงของราคาอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตได้ 1. คอนโดมิเนียมราคาประหยัด 2. คอนโดมิเนียมราคาปานกลาง

ดูเพิ่มเติม
Pm Coke.รู้ไวก่อนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด 01

รู้ไว้ก่อนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ที่ดิน จะต้องทำอย่างไร มีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง 2024

การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ที่ดินจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเจ้าของเก่าได้ทำการขายห้องชุดคอนโด/ที่ดินให้กับเจ้าของใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนเงินตราเข้ามาแล้วแทนด้วยชื่อของเจ้าของใหม่

ดูเพิ่มเติม