เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านจัดสรร เป็นคนของนิติบุคคลใช่หรือไม่

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านจัดสรร เป็นคนของนิติบุคคลใช่หรือไม่

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านจัดสรร เป็นคนของนิติบุคคลใช่หรือไม่

นิติบุคคล บ้านจัดสรร มีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและสงบสุขของลูกบ้านในโครงการ คอยอำนวยความสะดวกและดูแล อาคารสถานที่ และสาธารณูปโภคส่วนกลาง นอกจากนี้ยังควบคุมให้เพื่อนบ้านร่วมมือทำตามกฎข้อบังคับของหมู่บ้านและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข การจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบของนิติบุคคลด้วย

นิติบุคคลหมู่บ้านจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นพนักงานของตนเอง ไม่ได้ว่าจ้างผ่านบริษัทรักษาความปลอดภัย จึงมีการจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างในฐานะบุคคลธรรมดาเข้าลักษณะเป็นเงินได้จึงมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายทุกครั้งที่จ่ายเงินค่าจ้าง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องทำงานภายใต้ระเบียบข้อบังคับของนิติบุคคล เช่นเดียวกับการ จ้าง ช่าง ซ่อมบำรุง แม่บ้าน คนสวน คนกวาดถนน คนเก็บขยะและพนักงานตำแหน่งอื่น ๆ 

ในฐานะลูกจ้างประจำของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องทำหน้าที่ตามกฎข้อบังคับของนายจ้าง หากทำผิดระเบียบวินัย ปล่อยปละละเลย เก็บทรัพย์สินของหายได้แต่ไม่ส่งคืนเจ้าของ เป็นต้น ฝ่ายนิติบุคคลตรวจเช็กการทำงานตลอดเวลา เมื่อมีการละเลยต่อหน้าที่หรือทำงานไม่มีประสิทธิภาพอาจเสี่ยงถูกปลดออกจากงานก็ได้

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านจัดสรรมีดังนี้

-ให้บุคคลภายนอกแลกบัตรและควบคุมการเข้าออกด้วยคีย์การ์ด ติดตามรถบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาภายในหมู่บ้านอย่างเข้มแข็งรัดกุม

-จัดสายตรวจดูแล อาคารสถานที่ ภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรร เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง ตรวจตราหลังเวลาการปฏิบัติงานตามจุดสำคัญในหมู่บ้านอย่างเคร่งครัด  ดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ลานจอดรถและรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์ต่าง ๆ

-ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบป้องกันภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ ตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนภัย โดยเฉพาะระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ สัญญาณกันขโมยและตรวจสอบการทำงานของกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งทั่วบริเวณโครงการเผื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นจะเข้าช่วยเหลือได้ทันทีหรือใช้เป็นหลักฐานในการติดตามตัวคนผิดมาดำเนินคดี

สำหรับทุกคนที่กำลังคิดจะซื้อบ้านในโครงการหมู่บ้านจัดสรร ระบบการรักษาความปลอดภัยเป็นหนึ่งในหลายปัจจัยที่จะต้องพิจารณา แม้ว่าทำเลดี สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทำให้ลูกบ้านอยู่สบาย แต่ความปลอดภัยเป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้ นิติบุคคล บ้านจัดสรรเป็นผู้กำหนดกฎข้อบังคับต่าง ๆ โดยเฉพาะการติดตามบุคคลภายนอกมากหน้าหลายตาที่เข้ามาในหมู่บ้านจึงต้องมีการตรวจสอบคนที่ผ่านเข้าออกพื้นที่ซึ่งเป็นการป้องกันขั้นพื้นฐานสำหรับผู้อยู่อาศัยในโครงการทุกบ้าน

การตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้ เพื่อให้ลูกบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีและรู้สึกปลอดภัย ไม่ปล่อยปละละเลยจนเกิดเรื่องร้ายจนกระทั่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกลายเป็นอันตรายคุกคามคนในหมู่บ้านจัดสรรเสียเอง ลูกจ้างในหมู่บ้านมีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางอ้อมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพื่อให้คณะกรรมการของหมู่บ้านจัดสรรลงมติและแจ้งให้นิติบุคคลเลิกจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ทำงานต่ำมาตรฐานเป็นรายบุคคลหรือเลิกจ้างทั้งทีม

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : https://pmserviceth.com/

Share :

บทความอื่นๆ

PM Coke แนะนำโครงการบ้านใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม 01

แนะนำโครงการบ้านใหม่ คอนโดใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม เหมาะกับคนฝันอยากมีบ้านหลังแรก

รวมโครงการบ้านใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม เหมาะกับคนฝันอยากมีบ้านหลังแรก ให้เลือกซื้อบ้านได้ถูกใจความต้องการในการใช้ชีวิต

ดูเพิ่มเติม
Pm. Coke 4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับ 01

4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับของผู้ซื้อคอนโด ผู้เช่าคอนโดได้ 2024

4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับของผู้ซื้อคอนโด ผู้เช่าคอนโดได้ในปี 2024 ที่สามารถส่งผลต่อการขึ้นลงของราคาอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตได้ 1. คอนโดมิเนียมราคาประหยัด 2. คอนโดมิเนียมราคาปานกลาง

ดูเพิ่มเติม
Pm Coke.รู้ไวก่อนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด 01

รู้ไว้ก่อนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ที่ดิน จะต้องทำอย่างไร มีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง 2024

การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ที่ดินจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเจ้าของเก่าได้ทำการขายห้องชุดคอนโด/ที่ดินให้กับเจ้าของใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนเงินตราเข้ามาแล้วแทนด้วยชื่อของเจ้าของใหม่

ดูเพิ่มเติม